.
own nothing.jpg
Phim Tài Liệu | Phụ đề tiếng Việt

hien tuong thich minh tue 31
danh-sach-cac-giao-phai-co-van-de-can-quan-tam 2

.
.
.
.

.

.
new-books-releases-2024 -1


10 quyen sach phat giao hay nen doc
.

phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.

muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
audio

CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN -
THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud

10/07/20245:18 SA(Xem: 559)
(Xem: 31334)
Quyển sách này tập hợp 6 bài giảng mà tác giả đã hoàn thành vào tháng 7/1999 tại Học viện Phật giáo Huế dưới đề tài: "Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo"
(Xem: 3377)
Tăng ni không tu hạnh đầu-đà là vì họ trung thành với lời Phật dạy. Do đó việc ca ngợi người tu đầu-đà khổ hạnh và biến điều này làm cái cớ để xúc phạm Phật giáo và Tăng Ni là “ma tăng” là không thể chấp nhận được
(Xem: 751)
Phật giáo, với hơn hàng ngàn năm lịch sử, đã xây dựng một hệ thống giới luật nghiêm ngặt và quan trọng để hướng dẫn người tu hành trên con đường tu tập và giải thoát. Những quy định này không chỉ là các quy tắc về hành vi mà còn là biểu hiện của đạo đức và tâm linh, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự thanh tịnh và phát triển của tăng đoàn và cộng đồng Phật tử. Quá trình truyền trao và tiếp nhận giới luật là yếu tố cốt lõi để bảo đảm tính chính thống và sự trong sạch của Phật giáo.
(Xem: 1372)
Nguồn Pāḷi: chủ yếu Dvemātika (Myanmar), và Buddha Jayati Ṭipitaka Series (Sri Lanka) [phần Pāḷi trong các bản dịch Tạng Luật (PāḷiViệt) của Đại Đức Indacanda]. Khi có điểm khác nhau, sự lựa chọn được dựa trên việc đối chiếu thêm với một số nguồn tài liệu khác. Dịch Việt: dựa trên các bản dịch Tạng Luật (Pāḷi-Việt) của Đại Đức Indacanda.
(Xem: 3990)
Giới luật là thọ mạng Phật giáo, Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Di Giáo rằng: “Các chúng đệ tử hãy lấy Giới luật làm vị Thầy sáng suốt cho con đường giải thoát của chính mình, dù Như Lai còn ở trong đời cũng không khác gì cả”. Hơn thế nữa, mọi pháp môn tu tập của Phật giáo đều lấy Giới luật làm nền tảng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ minh tâm kiến tánh thành Phật vậy.
(Xem: 7102)
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật
(Xem: 7814)
Tập sách nhỏ có tựa đề là “Giới Luật Phật Giáo Yếu Lược” chỉ nhằm trình bày sơ lược về những giới luật cốt lõi trong giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là một bộ sách nghiên cứu thâm sâu về giới luật Phật giáo. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng.
(Xem: 3608)
Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường hay dùng để thắp hay chiếu sáng trong nhà hay các quán xá, đường phố… Đèn giới luật là cụm danh từ ví von cho một khía cạnh của ngọn đèn bình thường về công dụng và khả năng của giới luật mà thôi.
Kinh
(Xem: 107)
Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng với chúng đại Tỳ-kheo 1250 A-la-hán, Phật tử trụ trì khéo vượt ba cõi, ở các quốc độ đầy đủ oai nghi, theo Phật chuyển pháp luân, kham lãnh lời Phật di chúc, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh đáng bậc khuôn mẫu, hiện thân vô số cứu vớt chúng sanh tận đời vị lai thoát khỏi trần lụy. Đại trí Xá Lợi Phất, Ma-ha Mục Kiền Liên, Ma-ha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà làm thượng thủ.
(Xem: 1723)
- Tỳ-kheo sống theo hạnh a-lan-nhã cần từ bỏ hai cực đoan , thân và tâm phải thanh tịnh, thực hành theo pháp đầu-đà. Người thực hành theo pháp này có 12 hạnh: một là sống ở a-lan-nhã; hai là thường đi khất thực; ba là khất thực theo thứ tự; bốn là ăn ngày một bữa; năm là ăn vừa đủ; sáu là quá ngọ không ăn, không uống nước trái cây; bảy là mặc y phấn tảo chắp vá; tám là chỉ có ba y; chín là sống ở gò mả; mười là ngồi bên gốc cây; mười một là ngồi ở giữa trời; mười hai là chỉ ngồi không nằm.
(Xem: 5904)
Trân trọng giới thiệu về tác Phẩm "Tranh minh họa KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI".Việt dịch :Hòa thượng Thích Thiền Tâm (1925-1992) Gồm 58 hình vẽ . Khi đọc những lời kinh, kệ của Phật dạy,Tịnh Chúc thấy lời dạy, cảnh tỉnh của ĐỨC PHẬT vô cùng cao quý .Tịnh Chúc muốn truyền tải đến mọi người bằng hình vẽ. Mong những ai đọc được lời dạy của ĐỨC PHẬT đều được sống tốt hơn từng ngày.
(Xem: 1561)
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm và kinh Quán Niệm Hơi Thở là hai kinh gối đầu giường của các vị khuất sĩ thời Bụt còn tại thế và là nền tảng của nếp sống thiền tập đạo Bụt. Sách Con Đường Chuyển Hóa của thiền sư Thích Nhất Hạnh là những hướng dẫn cụ thể để chúng ta tiếp xúc được suối nguồn thiền tập của đạo Bụt. Hơn thế nữa, tác giả còn hiến tặng những phương pháp thực hành thực tế giúp hành giả trải nghiệm được nếp sống tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói rằng ngày phát hiện ra hai bản kinh này, Ngài thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
(Xem: 70807)
Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật ấy thôi
(Xem: 63269)
Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.
(Xem: 1452)
Người Việt Nam đa phần biết Đường tăng qua tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân chứ ít ai thực sự đọc tự truyện Đại Đường Tây Vực Ký do chính Trần Huyền Trang thủ bút. Phải công nhận Trung Hoa đã sản xuất ra nhiều danh tác mà người Việt thường say mê đọc.
(Xem: 1480)
Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka) là một trong ba Tạng quan trọng của Tam Tạng Kinh điển Phật giáo, chứa đựng một kho tàng kiến thức quý báu để thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Vi Diệu Pháp là một hướng dẫn thiết yếu, vừa là một luận giải mang tính trí thức có thể bồi dưỡng tinh thần các tư tưởng gia chân chánh cũng như những người hăng say nghiên cứu học hỏi nhằm tăng trưởng trí tuệ.
(Xem: 9366)
Đức Phật đã để lại Tam Tạng kinh điển quý báu với tạng Luật bao gồm những điều học giới như là những phương pháp phòng bệnh giúp cho nhân loại ngăn ngừa phát sinh phiền não gây khổ thân, tâm. Trong khi đó, tạng Kinh là tập hợp những giáo huấn của Đức Thế Tôn để tâm tính con người được hoàn thiện dần ví như những bài thuốc để trị từng loại bệnh phù hợp với căn tánh của mỗi một chúng sinh. Tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp mô tả chính xác sự tương quan nhân quả chi phối danh sắc, đề cập chi tiết đến các pháp Chân đế là Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp vốn là những pháp vô thường, sanh diệt liên tục, khổ và vô ngã;
(Xem: 960)
Việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật không còn nữa, cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của ngài. Chỉ biết bố thì cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan.
(Xem: 2295)
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với một học giả khác, bà đã gọi đối thủ của mình là phụ nữ và vì sự xúc phạm này, Quán Thế Âm nói rằng bà sẽ tái sinh thành phụ nữ 500 lần, nhưng Ngài sẽ luôn quan tâm đến bà.
(Xem: 5255)
Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều.
(Xem: 5331)
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức
(Xem: 42884)
Người ta thường nói môn Abhidhamma rất khó học, và lại không thực tế. Rất khó học vì nó phân tích rất chi li, vi tế những vận hành, diễn tiến của tâm. Không thực tế vì nó bàn đến những vấn đề ở ngoài sự hiểu biết bình thường của con người; ở ngoài chuyện áo cơm, tiền bạc, thế sự và thế tình...
CHUYÊN ĐỀ
Năm 2013, khi đang tìm hiểu về thơ miền Nam giai đoạn 1954-1975, tôi có dịp gặp gỡ nhà thơ Đỗ Nghê (bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc) tại Sài Gòn và được ông tặng cho tập thơ đầu tay mang tên Tình người (xuất bản năm 1967). Tôi đọc tập thơ và ấn tượng nhất là bài thơ Thư cho bé sơ sinh. Khi biết ông là một bác sĩ, viết bài thơ đó khi còn là một thực tập sinh tại bệnh viện Từ Dũ sau khi hoàn thành ca hộ sinh đầu tiên trong cuộc đời y nghiệp, tôi vừa khâm phục, vừa xúc động.
Ngày Khánh đản của đức Phật Thích Ca là một sự kiện trọng đại, một dấu mốc thiêng liêng với mỗi người con Phật. Khác với tất cả những vị giáo chủ của các tôn giáo có mặt trên thế giới, đức Phật không bao giờ tự phong thánh cho nhân cách hoàn hảo trác tuyệt của mình. Đức Phật luôn chối bỏ ngôi vị thần quyềnchúng sinh vì lòng kính ngưỡng dâng gán lên cuộc đời Ngài.
Tháng Vesak năm 2024 – Phật lịch 2.568 đã trở về, cộng đồng Phật tử Việt Nam nói riêng cũng như khắp nơi trên thế giới hân hoan đón mừng kỷ niệm ngày bậc đạo sư xuất thế.
Những lời vàng ngọc quý báu vượt thời gian của đức Phật về hòa bình, giá trị con người, từ bi tâm là con đường dẫn đến một thế giới tươi đẹp hơn, hài hòa hơn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thứ 9 đương nhiệm António Guterres phát biểu trong Thông điệp Đại lễ Vesak Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024. Những lời vàng ngọc quý báu vượt thời gian của đức Phật về hòa bình, giá trị con người, từ bi tâm là con đường dẫn đến một thế giới tươi đẹp hơn, hài hòa hơn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu trong Thông điệp Đại lễ Vesak Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024.
Trong muôn vàn những phát biểu trang trọng mà nhân loại trên hành tinh đã dành để bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đức Phật, có hai nhận định quan trọng nói về cuộc đời giác ngộ của Ngài, có thể giúp chúng ta hiểu lý do vì sao Liên Hiệp Quốc quyết định chọn Vesak làm ngày kỷ niệm và tôn vinh Ngài.
Đại Lễ Buddha Purnima hay Vesak - kỷ niệm ngày Đản sinh, Thành đạoNhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; và được coi là ngày thiêng liêng nhất trong lịch Phật giáo. Nhân dịp Cát tường này, tôi xin gửi đến chư Phật tử Pháp Hữu khắp nơi - những lời cầu chúc tốt đẹp nhất! Nguyện cầu Quý Vị có được một cuộc sống đầy ý nghĩa với tấm lòng bi mẫn và trái tim ấm áp nhân hậu.
Ba sự kiện trọng đại này đều diễn ra trong tháng Vesak, tên gọi tháng thứ 4 trong năm theo lịch cổ của Ấn Độ. Ngày nay Đại lễ Vesak, được và tôn vinh rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới. Nhiều nơi tổ chức lễ hội, các hoạt động tôn giáotu tập nhằm tưởng nhớ công đức và những giảng huấn của Đức Phật. Đây là một dịp quan trọng để nhìn lại cuộc đờicông đức của Đức Phật và để những người theo đạo tìm hiểutu học theo các lời dạy của Ngài. Dưới đây là phim ảnh diễn tả lại ba sự kiện trọng đại này:
Mùa Phật đản Phật lịch 2568 lại trở về trong không khí hân hoan của người con Phật. Khắp năm châu, muôn người đều hướng về Đại lễ với tất cả tấm lòng chí thành, kính mừng ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc Đạo sư ra đời vì hạnh phúc, an lạc của chư thiênloài người.
Đại lễ Vesak, một thời gian thiêng liêng để kính nhớ việc đản sanh, thành đạonhập diệt của Đức Phật, là cơ hội thích hợp để chúng tôi gửi đến các bạn lời chào nồng nhiệt nhất và cùng với các bạn suy tư về trách nhiệm chung của chúng ta, là những Kitô hữu và Phật tử, về việc thăng tiến hòa bình, tinh thần hòa giải và lòng kiên cường, những giá trị bắt nguồn sâu xa nơi mỗi truyền thống tôn giáo của chúng ta.
Mỗi độ mùa hoa rộ sắc hương / Bốn loài ba cõi khắp mười phương / Đản sinh từ phụ tràn hoan hỷ / Tỉnh thức bừng lên như ánh dương /
Đại Lễ Tam Hợp Vesak 2020: Những Thử Thách Trong Thập Kỷ Mới (Phụ đề và lồng tiếng Việt) .
Mừng ngày Phật đản sanh, hương hoa cúng dường, ngôn văn tán tụng, cờ xí trang nghiêm, lễ lạc thành kính… ấy vẫn chỉ là hình tướng để tỏ bày. Thật sự nhớ ơn Phật, tạ ơn Phật, tôn kính Phật ấy chính là y giáo phụng hành, thực hành sống đạo, thực tập lời Phật dạy, áp dụng giáo pháp vào trong cuộc sống hàng ngày. Đạo Phật là đạo đến để thấy, để hành chứ không phải để nói suông, huyên thuyên chữ nghĩa
Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo
Hôm nay kỷ niệm Khánh đản của Ngài. Chúng ta thành kính chuẩn bị đón mừng giờ phút thiêng liêng nhất là Đức Bổn Sư của chúng ta ra đời. Trong lịch sử của Đức Phật có 4 ngày trọng đại đáng ghi nhớ, đó là ngày Đức Phật giáng sinh, Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạoĐức Phật nhập Niết bàn
Hằng năm cứ độ tháng Tư lại về, bầu trời trong xanh tươi mát, gió thoảng đong đưa, người trời hân hoan đón mừng bậc Thế Tôn giáng trần. Là người con Phật ai ai cũng hiểu ngày đó, chính là ngày Đức Thế Tôn đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ thuộc xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Chúng ta một lòng hướng về cội nguồn ngát hương, ưu đàm - vô ưu…thành tâm tưởng niệm đấng Cha Lành giáng sanh! Muôn ngàn hoa khoe sắc nở rộ đón mừng Thế Tôn giáng trần…!
NEW POSTING
Sau đây là toàn bộ công trình trước tác và dịch thuật của Đại lão Sư trưởng Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm
tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường, như là rửa bình bát khất thực, may y áo, hay chăm sóc các bậc trưởng lão - tất cả những việc rất tầm thường. Nhưng nhìn chung lại những điều này làm cho cuộc sống có sự quan tâm lẫn nhau.
Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng với chúng đại Tỳ-kheo 1250 A-la-hán, Phật tử trụ trì khéo vượt ba cõi, ở các quốc độ đầy đủ oai nghi, theo Phật chuyển pháp luân, kham lãnh lời Phật di chúc, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh đáng bậc khuôn mẫu, hiện thân vô số cứu vớt chúng sanh tận đời vị lai thoát khỏi trần lụy. Đại trí Xá Lợi Phất, Ma-ha Mục Kiền Liên, Ma-ha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà làm thượng thủ.
Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao. Chúng ta nên quyết định rằng chúng ta sẽ không bao giờ cung cấp chi phiếu trống cho Chính phủ VNCH nữa, và rằng trong tương lai, thí dụ, tất cả viện trợ sẽ chỉ được cung cấp theo từng quý 3 tháng, để chúng ta luôn luôn có quyền kiểm soát. Chúng ta cũng nên nói rõ rằng chúng ta sẽ không trả lại [chính phủ Diệm] số tiền đã bị mất do việc đình chỉ [để trừng phạt trong thời gian qua]. Nếu chúng ta quyết định tiếp tục viện trợ dựa trên lời đề nghị của họ để họ thực hiện một số việc nhất định, tôi hy vọng rằng những điều này nên thực sự đi sâu vào các nguyên tắc cơ bản. Một số bước có ý nghĩa như sau: Trả tự do các tù nhân, cả Phật tử và sinh viên; Mở lại tất cả các trường học; Xóa bỏ các yếu tố kỳ thị [tôn giáo] trong Đạo dụ số 10; Nới lỏng kiểm duyệt báo chí nhằm tạo tiếng nói an toàn cho những ý kiến phi chính thống; Hãy ngừng bắt những người chống lại chính phủ để có một số người đối lập trung thành [với VNCH].
Ngay sau khi Đức Phật đạt được đại giác tại Bồ đề đạo tràng, Ngài đã đi vào vườn Lộc uyển tại thành Ba La Nại, để giảng bài pháp đầu tiên về Trung Đạo, Tứ Thánh ĐếBát Thánh Đạo. Tại Vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nại, thoạt đầu Đức Phật bị năm anh em Kiều Trần Như lãng tránh, nhưng khi Đức Phật tiến lại gần họ, họ cảm nhận từ nơi Ngài có những tướng hảo rất đặc biệt, nên tất cả đều tự động đứng dậy nghênh tiếp Ngài. Sau đó năm vị đạothỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ giáo những điều Ngài đã giác ngộ. Đức Phật nhân đó đã thuyết Bài Pháp Đầu Tiên: Chuyển Bánh Xe Pháp.
Rốt cùng, chiếc lá Thuần Huy cũng tìm về nguồn cội dân tộc, về với làng Thế Chí Đông quê quán của ông bên phá Tam Giang. Về với Huế, với "sen thơm nắng hạ quê mình”.
Việc sư Thông lạc tự nhận chứng ngộ A-La-Hán và công khai công kích Đại Thừa đã là một sự kiện lớn trong hàng ngũ Phật giáo đương thời. Chúng ta cũng nên biết việc tranh luận giữa “Phật giáo Nguyên thủy” và “Phật giáo Đại thừa” đã có từ ngàn năm nên cũng không có gì xa lạ. Vấn đề không sai ở việc sư tuyền tụng kinh điển Nikāya mà ở đây là sư Thông Lạc phê phán Đại Thừa với tư cách là người duy nhất đã chứng quả A-La Hán để “chứng minh” rằng không ai có thể giác ngộ khi tu học theo giáo lý kinh điển Đại thừa vốn “hoàn toàn chỉ là kinh điển ngoại đạo”.
Điện tín của Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao. Ngày 28 tháng 10 năm 1963, Trần Quốc Bửu tuyên bố với một sĩ quan CAS (tình báo Mỹ) rằng Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và người dân Việt Nam nói chung sẵn sàng ủng hộ một chính phủ quân sự được thành lập bằng vũ lực. Họ sẽ ủng hộ một chính phủ thậm chí còn cứng rắn hơn chế độ hiện tại, miễn làchứng tỏ được mình trung thực và có khả năng theo đuổi một chính sách đúng đắn. Các nhóm đối lập khác nhau cũng sẽ chấp nhận một chính phủ như vậy, đặc biệt vì các nhóm như vậy thiếu tổ chức và số lượng. CVTC sẽ không yêu cầuđại diện trong chính phủ nhưng dù sao cũng sẽ có trọng lượng vì đây là tổ chức độc lập duy nhất, ngoại trừ các nhóm Phật giáo có số thành viên đông đảo và có kỷ luật. Bửu nói thêm rằng chìa khóa cho bất kỳ sự thay đổi chính quyền nào vào thời điểm này là quân đội. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi quân đội hành động; khi đó tất cả các thành phần dân chúng sẽ ngay lập tức tập hợp lại vì chín
Anh Cao Huy Thuần vừa qua đời lúc 23giờ 26 ngày 7-7-1924 tại Paris. Được tin anh qua đời tôi không khỏi ngậm ngùi, nhớ lại những kỷ niệm cùng anh suốt gần 60 năm, từ Việt Nam đến Paris. Anh sinh tại Huế, học Đại Học Luật Khoa Sài Gòn (1955-1960) và dạy đại học Huế (1962-1964) Năm 1964 anh sang Pháp du học. Năm 1969 anh bảo vệ Luận án Tiến sĩ Quốc Gia tại Đại Học Paris, và giảng dạy tại Viện Đại Học Picardie cho đến khi về hưu. Tôi và anh cùng xuất thân từ Phong Trào Phật Giáo miền Trung, anh là đệ tử Thầy Trí Quang và anh là Chủ bút tờ báo Lập Trường tại Huế, Chủ nhiệm là bác sĩ Lê Khắc Quyến, cha nhạc sĩ dương cầm Lê Khắc Thanh Hoài.
Khóa tu Thiền Thực Nghiệm “3 ngày” từ ngày 31 tháng 10 đến 03 tháng 11 (từ chiều Thứ Năm đến chiều Chủ Nhật), 2024. Đây là khóa TU và HỌC dưới sự yểm trợ của trường University of the West tại Los Angeles-California và Trung Tâm Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation Center). Khóa tu được tổ chức tại Trung Tâm Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation Center) tại Thành Phố Covina dưới sự giảng dạy và hướng dẫn nhiều năm kinh nghiệm của Thầy Thiện Trí và Venerable Makandure Dhammapeethi
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Tứ Diệu Đế Yếu Lược” này không phải là một nghiên cứu về triết lý sống, mà nó chỉ đơn thuần trình bày bài pháp đầu tiên của đức Phật, một bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là cần thiết phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, giúp cho đời sống của chúng ta gánh chịu ngày càng ít khổ đau phiền não và ngày càng trở nên yên bình, tỉnh thức, và hạnh phúc hơn.
Chủ đích trước nhất của loạt sách này là đề nghị các bản chuyển ngữ các bài giảng của Đức Phật sang tiếng Việt, không pha lẫn quá nhiều tiếng Hán, với hy vọng mang nền Tư tưởngGiáo huấn của Đấng Thế Tôn đến gần hơn với thế hệ ngày nay. Chủ đích sau đó là sắp xếp các bài thuyết giảng theo từng chủ để, khác hơn với cách sắp xếp thường thấy, chủ yếu dựa vào chiều dài của các bài giảng, hoặc gộp chung các câu và các bài giảng ngắn theo từng tập hoặc từng thể loại. Cách sắp xếp đó có thể khiến người đọc khó nắm bắt được nền tảng, nội dung và sự mạch lạc trong nền Tư tưởngGiáo huấn siêu việt của Đấng Thế Tôn.
Trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảnh khắc không bao giờ quên. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, trong tâm trí tôi vẫn hiện rõ một hình ảnh sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời.
Điện tín từ Cục Tình báo Trung ương CIA gửi tới Trạm Sài Gòn. Thông tin có sẵn ở đây cho thấy rằng các Tướng không có lực lượng vượt trội rõ ràng ở khu vực Sài Gòn, có thể giao tranh kéo dài, điều mà chúng ta muốn tránh, hoặc thậm chí đảo chính sẽ thất bại. Cục sẽ đánh giá cao đánh giá của bạn [Trạm tình báo ở Sài Gòn] về các đơn vị sau đây và các yếu tố của các đơn vị đó, được xem ở đây dự kiến có tầm quan trọng mang tính quyết định, và cần ước tính của bạn về vai trò của các đơn vị đó trong cuộc đảo chính do các Tướng khởi xướng. Tóm lại, lực lượng so sánh cho thấy Phủ Tổng Thống sẽ là một căn cứ khá vững chắc trong Quân phòng vệ Tổng thống, Lực lượng Đặc biệt, với sự trợ giúp có thể có của một số Thủy quân lục chiến, một số quân Dù và một số Thiết giáp. Phía đảo chính được ước tính bao gồm một số quân Dù, một số Thủy quân lục chiến, một số Thiết giáp và Không quân và các đơn vị bên ngoài Sài Gòn không thể tham chiến ngay lập tức. Yêu cầu bạn tham khảo ý kiến MACV
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Như vương thành ở biên giới có đầy đủ bảy điều kiện và bốn thứ lương thực sung túc dễ tìm không khó; do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong.
Bộ phim tài liệu “Amongst White Clouds” của đạo diễn Edward A. Burger là một tác phẩm chân thực, mang đến cái nhìn chân thực và sâu sắc về cuộc sống khổ hạnh của những ẩn sĩ Phật giáo Thiền tông tại dãy núi Chung Nam, Trung Quốc.
Thân là thân thể của con người. Niệm là ghi nhận, quan sát. Xứ là lĩnh vực, là đề mục để hành giả quan sát tu tập. Thân ở đây là một trong bốn lĩnh vực: Thân, Thọ, Tâm, Pháp trong bài kinh Niệm Xứ (Satipatthàna sutta) do đức Phật thuyết giảng cho cư sĩtu sĩ học Phật, được ghi lại trong Kinh Trung Bộ phẩm số 10, Kinh Trường Bộ phẩm số 22 và tản mạn trong các bộ kinh Nikàya khác.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chươngxã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo phápthế sự thăng trầm..
'Khi sinh ra, tôi sinh ra một mình. Khi qua đời, chắc chắn tôi ra đi một mình. Biết vậy, tôi hoan hỷ, giữa hai giai đoạn này, Ở những chốn cô tịch, nơi tôi lang thang một mình, Tìm kiếm con đường giải thoát.'
Quyển sách này tập hợp 6 bài giảng mà tác giả đã hoàn thành vào tháng 7/1999 tại Học viện Phật giáo Huế dưới đề tài: "Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo"
Khi Thiền của Đạo Phật ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới tân tiến, điều cần thiết phải có là một hướng dẫn chính xácrõ ràng. Trải qua một thời gian rất lâu, chúng ta đã không may mắn để có được một chỉ dẫn hoàn chỉnh bằng Anh ngữ về những trạng thái định sâu gọi là Định an-chỉ (Jhana).
Điện tín Từ Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống về An ninh Quốc gia (McGeorge Bundy) gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge). Chúng tôi đặc biệt lưu ý đến sự tò mò của Tướng Trần Văn Đôn về chuyến đi của bạn và sự khăng khăng của Đôn rằng Conein cần có mặt [liên lạc được] từ tối thứ Tư trở đi, điều này cho thấy ngày [đảo chính] có thể sớm nhất là vào thứ Năm. Chúng tôi tin rằng những gì chúng ta nói với nhóm đảo chính có thể buộc họ trì hoãn đảo chính và rằng sự phản bội kế hoạch đảo chính để [mật báo] giúp Diệm không phải là cách duy nhất của chúng ta để ngăn chặn đảo chính. Do đó, chúng tôi rất cần sự đánh giá tổng hợp của bạn với Tướng Harkins và trạm tình báo CAS (bao gồm cả những nhận xét riêng của họ nếu họ muốn). Chúng tôi rất cần một số bằng chứng xác thực xem Tướng Dương Văn Minh và những người khác thực sự có liên quan trực tiếp và tận lực hay không. Nếu cuộc đảo chính bắt đầu, câu hỏi về việc bảo vệ công dân Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức được đặt ra.
Chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức đưa ta trở về với giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong mỗi phút giây của đời sống hằng ngày. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ngay trong phòng mình hoặc trên đường đi từ nơi này đến nơi khác. Ta vẫn có thể tiếp tục làm những công việc ta thường làm hằng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn, uống, giao tiếp, chuyện trò… nhưng với ý thức là mình đang làm những công việc ấy.
-Cúng dường trai tăng và sám hối lên đến tiền tỉ mê tín của một ngôi chùa | -Nên cần có nghi lễ làm đám tang hay không? Có phải nhờ sự cầu nguyện gia trì của quý thầy và người thân mà Giác linh người mất sẽ được siêu thoát dễ dàng không? | -Đạo nào cũng như đạo nào | -Chết để lại thân xác và việc duy trì nhà chứa cốt tại các chùa hiện nay | -Chánh pháp là gì? Vì sao chánh pháp cần được hộ trì | -Mê tín, chánh tín và cuồng tín. | -Những hình ảnh không đẹp của một vị tỳ khưu là uống rượu, nói năng thô tháo |
Bài này được viết để khảo sát và mời gọi thực hành Thiền Chỉ Quán. Đây là pháp môn giải thoát do Đức Phật dạy, có hiệu lực cực kỳ nhanh chóng, có thể cảm nhận tăng thượng ngay trong vài ngày, hay thậm chí ngay trong vài phút đồng hồ. Những gì được viết nơi đây sẽ chủ yếu dựa vào Kinh Phật, bởi vì người viết tự thấy sức tu, sức học đều kém, tự thấy không có thẩm quyền riêng nào.
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việtgia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
Giáo sư Cao Huy Thuần, pháp danh Tâm Bồ, đã rời bỏ hồng trần thanh thản ra đi vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 07-7-2024 (nhằm mồng 2 tháng 6 năm Giáp Thìn) giờ địa phương Paris, thượng thọ 87 tuổi (1937-2024).
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách nhỏ thu thập những bài viết của chúng tôi trong mấy năm gần đây với nhiều cập nhật. Các bài viết này theo nhiều đề tài khác nhau mà chúng tôi và có lẽ nhiều người cũng quan tâm, nên không nhất thiết liên hệ nhau. Nhưng xuyên qua nội dung các đề tài dùng lối viết chính là biên khảo, nên chúng tôi gọi là “tạp khảo”.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Sống Tu Theo Bồ Tát Hạnh” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về giáo lý nhà Phật về chư Bồ Tát, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra hạnh sống tu của chư Bồ Tát cho hàng Phật tử chúng ta noi theo. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậttự giác, nghĩa là tự giác hay tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầmkhổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp sống này.
Discover a profound journey into the essence of simplicity and spiritual fulfillment in "Own Nothing". This captivating film delves into the lives and teachings of monks who have chosen to relinquish material possessions in pursuit of inner peace and enlightenment.
Hổm nay chúng ta đã tìm hiểu bài Đại kinh Rừng Sừng Bò, sáu vị thánh nhân trình bày hình ảnh lý tưởng của vị tỳ kheo trí tuệđức hạnh, có thể chiếu sáng khu rừng hơn cả ánh trăng rằm đêm ấy. Mỗi vị bày tỏ con đường tu có thể không giống nhau nhưng thành quả cuối thì vẫn là một, tức là hoàn mãn đời sống trong sạchtrí tuệ, giúp ích cho chính mình và giúp ích cho đời.
Vào những ngày cuối năm 1961 bước sang đầu năm 1962, một nhóm tu học Phật Pháp của nhân viên bệnh viện Siriraj ở Bangkok có mời một nhà sư Thái Lan là Buddhadasa Bikkhu đến thuyết giảng trong ba ngày. Nội dung của ba buổi thuyết giảng được ghi lại và in thành một quyển sách nhỏ. Mãi đến năm 1983 tức là 21 năm sau đó thì quyển sách này được dịch sang tiếng Anh với tựa đề là "Heartwood of the Bodhi tree" (Cốt lõi của cội Bồ-đề).
Biên bản buổi họp với Tổng thống Kennedy. Một bức điện đã sửa đổi sẽ gửi tới Đại sứ Lodge đã được chuyển tới nhóm. Đoạn văn [trong bức điện] đề cập đến các vấn đề của chính phủ thời hậu Diệm nên bỏ đi. Lodge nên được biết rằng từ đây chúng ta có thể thấy rằng một thảm họa có thể xảy ra và nếu quân nổi dậy không thể chiến thắng, việc họ tiếp tục là điều không hợp lý. Lodge cảm thấy cuộc đảo chính giống như một hòn đá lăn xuống đồi và không thể dừng lại được. Nếu đúng như vậy thì không ai có thể nói rằng chúng ta có lỗi trong cuộc đảo chính, bất kể chúng ta có làm gì đi nữa. Tổng thống Kennedy yêu cầu nói rõ với Lodge những nghi ngờchúng taliên quan đến sức mạnh quân sự của các Tướng nổi dậy và yêu cầu Lodge hỏi các Tướng nổi dậy xem họ dự định đối phó với một cuộc đảo chính như thế nào. tình thếsức mạnh quân sự của họ rõ ràng là kém hơn quân trung thành với Diệm. Tổng thống nhắc lại đề nghị của mình rằng Lodge nên nói với các Tướng rằng họ phải chứng minh rằng họ có thể thực
Ajahn Brahm, tên tục là Peter Betts, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1951 tại Luân Đôn (Anh Quốc). Từ lúc 16 tuổi Ajahn đã tự xem mình là Phật tử sau khi đọc quyển sách về Phật giáo lần đầu tiên. Trong thời gian theo học ngành Vật lý Lý Thuyết ở Đại học Cambridge, Ajahn ngày càng quan tâm tìm hiểu về những lời giáo huấn của Đức Phật và về Thiền định.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)
Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm mọi hoạt động mê tín dị đoan nhằm đảm bảo trật tự xã hộinếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa. Theo đó, mê tín, dị đoan được hiểu là sự mù quáng, tin vào thần thánh, ma quỷ, định mệnh.v.v…không có cơ sở khoa học. Với đồng chí Thích Ba Vàng, nhiều năm qua mượn áo thầy tu, mượn danh Phật Giáo rao giảng, gieo rắc niềm tin sai trái trục lợi tiền cúng dường
Thành ngữ người Việt thường nghe “Chiếc áo không làm nên nhà sư”, nghĩa bóng của nó như một lời nhắc nhở mọi người, đừng vội đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài.
Những thú vui qua giác quan thường rất khó từ bỏ. Ajahn Brahmali dùng những ẩn dụ trong kinh để dạy cho chúng ta phương pháp bền vững để có thể giảm dần những ham muốn dục lạc, từ từ tiến sâu hơn trong thiền và thoát dần những trói buộc cột chúng ta vào vòng sinh tử luân hồi.
Có một Tăng sinh nọ thường hay nhìn lỗi của người khác rồi nhận xét, phê bình, đánh giá với thái độ bất mãn. Tôi nói với vị ấy rằng nhìn lỗi của người khác làm gì rồi bất mãn, mà chắc gì nhận thức của mình đã đúng, mình chỉ cần tu cho mình là được rồi, nói chuyện của người khác cũng không làm cho mình tốt hơn.
Biên bản buổi họp với Tổng thống Kennedy. Colby ước tính rằng lực lượng ủng hộ Diệm và chống Diệm ngang bằng nhau, khoảng 9800 người mỗi bên, với 18.000 người được liệt kêtrung lập. Bộ trưởng Rusk nói chúng ta phải giả thuyết rằng Diệm và Nhu đã nghe tin đồn về một cuộc đảo chính. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là liệu chúng ta có nghĩ rằng có đủ triển vọng về một cuộc đảo chính thành công để đưa ra quyết định giữ im lặng hay không. Chúng ta có nên cho các Tướng đảo chính biết rằng một cuộc nội chiến kéo dài không nên là kết quả của nỗ lực lật đổ Diệm của họ? Chúng ta có nên nói với họ rằng chúng ta sẽ chỉ hỗ trợ họ nếu cuộc đảo chính diễn ra ngắn gọn và không đổ máu?
Khi một người Tây Phương trở thành Phật tử, chắc chắn người ta sẽ hỏi kẻ đó hàng trăm lần tại sao anh ta quyết định theo Phật và hàng ngàn lần nếu họ muốn làm một nhà sư Phật Giáo. Cho nên thật là một đề tài lý thú cho buổi giảng hôm nay và tôi sẽ cố gắng trình bày sơ lược những lý do vì sao tôi đã quy y Phật để rồi lại xuất gia làm Tỳ Kheo luôn.
Có phải bây giờ đã tới thời mạt pháp? Hay là sắp tới thời mạt pháp? Bài này được viết để trình bày một số suy nghĩ liên hệ. Bài này được viết trong tinh thần biết ơn Phật, biết ơn Pháp, biết ơn Tăng. Tuy nêu lên vấn đề, có phải chúng ta đang ở thời mạt pháp, nhưng người viết không có bất kỳ thẩm quyền nào về sức tu và sức học. Nơi đây sẽ chủ yếu là ghi lại lời dạy từ Kinh Phật và từ các vị Thầy mà người viết có cơ duyên học từ thời còn ở Việt Nam.
Trân Trọng Kính Mời Quý Phật Tử Đến Tu Viện Đại Bi Tham Dự Buổi Thuyết Pháp Của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương Trụ Trì Chùa Hương Sen về Đề Tài Tiến Trình Giác Ngộ Của Đức Phật Thích Ca Mâu NI Dưới Cội Bồ Đề
Tánh Không được đồng hóa với như mộng. Đây là điều hệ thống Kinh Đại Bát Nhã thường nói. Một kinh thuộc loại ngắn như Kim cương Bát nhã ba la mật đa hoàn toàn giảng về tánh Không, thì bài kệ chấm dứt kinh nói về như mộng, như huyễn
Những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáoliên quan đến trẻ em là những vấn đề không thể lơ là, buông lỏng vì trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, mọi định hướng phát triển một đứa trẻ cần sự góp sức và định hình từ phía gia đình, xã hội, từ ngành giáo dục và nhiều ban ngành, tổ chức khác cho nên mọi vấn đề liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên đều phải được sự quan tâm, quản lýtham gia từ phía gia đình, xã hội.
Ý tưởng về một xã hội “công bình” là một xã hội mà trong đó có “một nền công lý” trong việc phân phối tài nguyên và đối xử của con người. Một khía cạnh quan trọng của vấn đề này là ý tưởng về “sự sòng phẳng” và lòng tôn trọng đối với các cá nhân.
Trong bối cảnh đặc thù với nhiều hệ phái Phật giáo hiện đang cùng tu tậpphụng sựxã hội Việt Nam hiện nay, kể cả những tín niệm mới được phái sinh, chưa được định hình rõ ràng, thì việc tìm hiểu về cội nguồn cũng như những quy định về bình bát trong kinh, luật Phật giáo là sự nỗ lực nhằm cũng cố nhận thức chánh kiến. Trên cơ sở đó, người viết xin cung cấp một vài tư liệu có liên quan đến nội dung này trên tinh thần sẻ chia và tùy hỷ pháp.
Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.
Trại hè Phật Giáo dành cho thanh thiếu niên sẽ diễn ra trong vòng 06 ngày, từ ngày 09/07 đến 14/07/2024 ( từ thứ ba đến chủ nhật) tại chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, quốc lộ 20, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng tham gia là các em học sinh, sinh viên từ 13 đên 23 tuổi (Khóa sinh dưới 15 tuổi BẮT BUỘC phải có người thân hoặc người giám hộ đi cùng).
Giữ chánh niệm liên tục về các hoạt động hàng ngày khuyến khích sự hiện diện, sự tỉnh thức, và sự có mặt với cách mọi thứ đang là, để giữ cho tâm không lang thang đi vào quá khứ hoặc tương lai. Ở cả hai cấp độ bên trong và bên ngoài, việc rèn luyện này rất quan trọng,
Sự nghiệp của người con Phật không phải tài sản, đất đai, tự viện; không phải giới phẩm, danh vị, chức vụ; mà chính là sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp Phật Pháp. Gia tài của Đức Phật để lại sở dĩ được giữ gìntiếp tục phát triển đến ngày hôm nay và nhiều thế kỷ sau, là nhờ sự tinh tấn thực hànhtruyền bá giáo pháp của nhiều thế hệ tăng lữ suốt gần ba thiên kỷ qua. Thừa kế di sản của Đức Phật, hành giả chỉ thừa kế Chánh Pháp, không có sự thừa kế tài vật hay danh vị nào khác
Bản ghi nhớ của Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Kennedy về các vấn đề an ninh quốc gia (Bundy) đệ trình Tổng thống. Đề mục cho buổi họp lúc 4 giờ chiều nay của Tổng Thống. Tôi nghĩ rằng sẽ là một cảnh giác khôn ngoan vào cuối buổi họp này nếu yêu cầu gửi một bản sao của tất cả các chỉ thị và báo cáo riêng biệt quan trọng được thực hiện trên bất kỳ cơ quan nào—Bộ Ngoại Giao, Sở tình báo CIA, Bộ Quốc Phòng, Phòng Thông Tin Hoa Kỳ và Tham Mưu Trưởng Liên Quân—được gửi về Bạch Ốc trong giai đoạn tiếp theo để ngài [Tổng Thống] có thông tin trực tiếp. Mục tiêu của tôi ở đây là cung cấp khả năng kiểm tra giọng điệu của các thông điệp cấp chính sách trong những giai đoạn căng thẳng này. Không nghi ngờ gì nữa rằng phần lớn rắc rối của chúng ta trong ba tháng qua đều xuất phát từ cách nhìn khác biệt về tầm quan trọng, ít nhất là trong những gì chúng ta đã nói về hiện trường. Tránh trở ngại điều phối công việc bằng cách yêu cầu sự quán triệt liên bộ về mọi thứ là điều vô nghĩa, nhưng nếu có nơi đâ
New Posting: Nguyệt san Chánh Pháp số 152 1 tháng 7 năm 2024: Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho những ai học hỏithực hành đúng đắn. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc.
Gần 26 thế kỷ về trước, sau khi kinh qua nhiều pháp môn tu tập nhưng không thành công, Đức Phật đã quyết định thử nghiệm chân lý bằng cách tự thanh tịnh lấy tâm mình. Ngài đã ngồi kiết già suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đềcuối cùng đạt được thiền định cao nhất mà thời bấy giờ người ta gọi là giác ngộgiải thoát. Ngài đã tuần tự chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền... Như vậy Thiền bắt nguồn ngay từ thời Đức Phật và Thiền Phật Giáo thành hình từ cốt lõi của giáo lý nhà Phật.
Có hai câu hỏi, xin được quý ban biên tập hoan hỷ cho biết: 1. Thế nào là thời kỳ mạt pháp trong Phật Giáo và 2. Tình trạng Phật Giáo Việt Nam ngày nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại có phải nằm trong thời kỳ mạt pháp không?
Đã tử lâu lắm rồi, người Phật tử đã nghe nói về thời mạt pháp. Nhưng mấy lúc gần đây nhân lỗi lầm của một hai vị sư khi thuyết pháp đã dấy lên một làn sóng nói rằng Phật Giáo tiêu ma rồi, thời mạt là đây chứ còn đâu nữa khiến hàng Phật tử hết sức dao độnglo lắng. Thế nhưng tại sao giữa thời mạt pháp mà:
Các học giả tranh luận liệu những lời dạy của Đức Phật được lưu giữ trong kinh điển Pāli có thể được coi là triết học hay không, và liệu chính Đức Phật có thể được coi là một triết gia hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa về sự tồn tại của một nền triết học Phật giáo; tuy nhiên, vẫn còn tranh cãi về điểm mà cấu trúc này xuất hiện trong truyền thống.
Các điểm sẽ bàn trong buổi họp 4 giờ chiều với Tổng Thống Kennedy. Ước tính hỏa lực và số lượng lãnh đạo quân sự đã hứa sẽ đảo chính. Chuyện du hành của Đại sứ Lodge: Nếu chúng ta giữ Lodge tại chỗ, hậu quả snào đối với: 1. Sẽ chối là không biết về đảo chính; 2. Có thể hoãn [đảo chính] vô thời hạn rồi sẽ không có gì xảy ra; 3. Có thể lộ ra tín hiệu xấu cho Ngô Đình Nhu, hoặc cho nhóm đảo chính. Nếu Lodge về Mỹ đúng lịch trình thì ai chỉ huy ở Sài Gòn, và theo hướng dẫn nào. Có lẽ Bộ Quốc phòng sẽ soạn thảo các chỉ thị cho Đô Đốc Harry Felt (Tư lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương, bản doanh ở Honolulu) để bí mật đưa một số đơn vị đến trong phạm vi dễ tiếp cận Sài Gòn [để bảo vệ người Mỹ]. Có lẽ nên yêu cầu Tướng Harkins cung cấp các kế hoạch chi tiết về việc sử dụng và cắm trại quân Mỹ để sẽ không chọn phe nào. Cần có một kịch bản chính trị về lập trường của Mỹ: 1. trong khi giao chiến đảo chính có thể kéo dài; 2. nếu đảo chính thành công; 3. nếu đảo chính thất bại.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Xã hội ngày càng văn minh, phát triển giúp cho đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao, nhờ sự hỗ trợ của những trang thiết bị, máy móc hiện đại với thời đại của công nghiệp 4.0 mà đỉnh cao hiện giờ là công nghệ AI.
Với quyển sách nhỏ này, hy vọng giúp độc giả và khách hành hương có được một cẩm nang kiến thức căn bản về lịch sử và các thánh tích Phật giáo hàng ngàn năm tuổi của Sri Lanka để chiêm báivững lòng tin kiên cố về bậc Đạo sư Thích Ca Mâu Ni, một vĩ nhân trong lịch sử tư tưởng nhân loạidấu chân cũng như giáo pháp của Ngài đã lan rộng và phát triển tại Sri Lanka cùng nhiều nước trên thế giới.
Chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện, dâng những lời nguyện với nhau rằng ngay khi đời này kết thúc, chúng ta có thể tái sinh về Tịnh độ, rằng chúng ta có thể cùng nhau thực hành và đạt Phật quả hoàn toàn viên mãn cùng nhau. Như thế, chúng ta sẽ chẳng tách rời, đời này qua đời khác.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chươngxã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo phápthế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việtgia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)
Kính gửi đến quý nhà hảo tâm và các em học sinh/sinh viên, Quỹ Học Bổng Đại Bi hoạt động từ năm 2020 đến nay, chuyên hỗ trợ học phí cho các em học sinh/sinh viên có thành tích học tập khá/giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, quỹ đang bảo trợ học phí toàn phần (chi trả theo biểu phí của trường) cho 8 thành viên, kéo dài từ cấp Tiểu học đến Đại học (công lập).
Khóa tu Thiền Thực Nghiệm “3 ngày” từ ngày 31 tháng 10 đến 03 tháng 11 (từ chiều Thứ Năm đến chiều Chủ Nhật), 2024. Đây là khóa TU và HỌC dưới sự yểm trợ của trường University of the West tại Los Angeles-California và Trung Tâm Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation Center). Khóa tu được tổ chức tại Trung Tâm Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation Center) tại Thành Phố Covina dưới sự giảng dạy và hướng dẫn nhiều năm kinh nghiệm của Thầy Thiện Trí và Venerable Makandure Dhammapeethi
Trân Trọng Kính Mời Quý Phật Tử Đến Tu Viện Đại Bi Tham Dự Buổi Thuyết Pháp Của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương Trụ Trì Chùa Hương Sen về Đề Tài Tiến Trình Giác Ngộ Của Đức Phật Thích Ca Mâu NI Dưới Cội Bồ Đề
Những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáoliên quan đến trẻ em là những vấn đề không thể lơ là, buông lỏng vì trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, mọi định hướng phát triển một đứa trẻ cần sự góp sức và định hình từ phía gia đình, xã hội, từ ngành giáo dục và nhiều ban ngành, tổ chức khác cho nên mọi vấn đề liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên đều phải được sự quan tâm, quản lýtham gia từ phía gia đình, xã hội.
Trại hè Phật Giáo dành cho thanh thiếu niên sẽ diễn ra trong vòng 06 ngày, từ ngày 09/07 đến 14/07/2024 ( từ thứ ba đến chủ nhật) tại chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, quốc lộ 20, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng tham gia là các em học sinh, sinh viên từ 13 đên 23 tuổi (Khóa sinh dưới 15 tuổi BẮT BUỘC phải có người thân hoặc người giám hộ đi cùng).