.
phap dam tai tu vien dai biCÁC BUỔI PHÁP THOẠI CỦA HT GIỚI ĐỨC - MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH TẠI HOA KỲ
RIVERSIDE, WESTMINSTER, GARDEN GROVE, & BANG VIRGINIA

Đừng quơ đũa cả nắm để rồi nói thời này MẠT PHÁP - Hòa thượng Giới Đức

.
.
.
.

.

.
new-books-releases-2024 -1


10 quyen sach phat giao hay nen doc
.

phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.

muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
audio

CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN -
THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud

22/04/20243:53 CH(Xem: 218)
18/04/20244:18 SA(Xem: 14851)
(Xem: 416)
Nguồn Pāḷi: chủ yếu Dvemātika (Myanmar), và Buddha Jayati Ṭipitaka Series (Sri Lanka) [phần Pāḷi trong các bản dịch Tạng Luật (PāḷiViệt) của Đại Đức Indacanda]. Khi có điểm khác nhau, sự lựa chọn được dựa trên việc đối chiếu thêm với một số nguồn tài liệu khác. Dịch Việt: dựa trên các bản dịch Tạng Luật (Pāḷi-Việt) của Đại Đức Indacanda.
(Xem: 3266)
Giới luật là thọ mạng Phật giáo, Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Di Giáo rằng: “Các chúng đệ tử hãy lấy Giới luật làm vị Thầy sáng suốt cho con đường giải thoát của chính mình, dù Như Lai còn ở trong đời cũng không khác gì cả”. Hơn thế nữa, mọi pháp môn tu tập của Phật giáo đều lấy Giới luật làm nền tảng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ minh tâm kiến tánh thành Phật vậy.
(Xem: 6455)
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật
(Xem: 6912)
Tập sách nhỏ có tựa đề là “Giới Luật Phật Giáo Yếu Lược” chỉ nhằm trình bày sơ lược về những giới luật cốt lõi trong giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là một bộ sách nghiên cứu thâm sâu về giới luật Phật giáo. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng.
(Xem: 2902)
Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường hay dùng để thắp hay chiếu sáng trong nhà hay các quán xá, đường phố… Đèn giới luật là cụm danh từ ví von cho một khía cạnh của ngọn đèn bình thường về công dụng và khả năng của giới luật mà thôi.
(Xem: 4475)
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu nếu không tuân giữ đúng theo giới luật mà Phật đã răn cấm, thì sự tu hành của chúng ta sẽ không bao giờ có tiến bộ giác ngộ và giải thoát được. Giới luật do Phật chế ra, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc cảnh cáo xử phạt những hành vi sai phạm, bởi chúng sanh dễ buông lung ba nghiệp.
(Xem: 37847)
Bài viết này được biên soạn bởi có nhiều Tỳ khưu hỏi tôi về những giới luật sử dụng tiền bạc được tìm thấy trong vinaya (Tạng Luật). Bởi một tân Tỳ khưu ít có cơ hội được đọc những luận giảng mà tôi đã phiên dịch nhiều đề mục từ trong đó. Tôi hy vọng là trong bài viết này có đầy đủ kiến thức để giúp các Tỳ khưu hiểu rõ cách tuân thủ những giới luật này.
Kinh
(Xem: 67830)
Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật ấy thôi
(Xem: 60325)
Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.
(Xem: 660)
Người Việt Nam đa phần biết Đường tăng qua tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân chứ ít ai thực sự đọc tự truyện Đại Đường Tây Vực Ký do chính Trần Huyền Trang thủ bút. Phải công nhận Trung Hoa đã sản xuất ra nhiều danh tác mà người Việt thường say mê đọc.
(Xem: 888)
It is said that Essence of Prajnaparamita (commonly known as the Heart Sutra) alone can really go to the very core of the Buddhist teachings on emptiness, void or Voidness and by analyzing its historical existence and by restoring its component parts to their context in the Prajnaparamita Sutras, we can gain all the necessary understanding on emptiness, void or Voidness. As Buddhist learners and practitioners, we can never ever undervalue Buddha's teachings on the nature of emptiness, the negation of the inherent existence of all things and phenomena.
(Xem: 3459)
Kinh Địa Tạng có thể xem là một quyển kinh tiêu biểu cho sự hiếu thảo. Trong kinh này, Đức Phật thuyết về nhân duyên phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cùng nhiều chi tiết về nhân quả nghiệp báo trong tam giới cùng những cảnh giới của địa ngục khi chúng sanh bị đọa vào. Bồ tát Địa Tạng được biết đến với đại nguyện “địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật.” Quyển kinh này còn bao gồm nhiều nội dung chi tiết chỉ dạy chúng ta phải làm thế nào trong nhiều trường hợp hoạn nạn. Kinh Địa Tạng có bốn đạo lý, đó là: dứt khổ, độ sanh, hiếu thuận, và báo ân.
(Xem: 3979)
Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ-lăng-nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng ta, mỗi người cũng như tất cả, phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn kinh Thủ-lăng nghiêm.
(Xem: 1652)
Dưới đây là bài thuyết giảng về “Lậu Hoặc” trong Phẩm 9 Chánh Tri Kiến - Kinh Trung Bộ (bài #36) của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải tuyên thuyết vào ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại Chùa Long Hương, Việt Nam
(Xem: 259)
Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka) là một trong ba Tạng quan trọng của Tam Tạng Kinh điển Phật giáo, chứa đựng một kho tàng kiến thức quý báu để thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Vi Diệu Pháp là một hướng dẫn thiết yếu, vừa là một luận giải mang tính trí thức có thể bồi dưỡng tinh thần các tư tưởng gia chân chánh cũng như những người hăng say nghiên cứu học hỏi nhằm tăng trưởng trí tuệ.
(Xem: 7892)
Đức Phật đã để lại Tam Tạng kinh điển quý báu với tạng Luật bao gồm những điều học giới như là những phương pháp phòng bệnh giúp cho nhân loại ngăn ngừa phát sinh phiền não gây khổ thân, tâm. Trong khi đó, tạng Kinh là tập hợp những giáo huấn của Đức Thế Tôn để tâm tính con người được hoàn thiện dần ví như những bài thuốc để trị từng loại bệnh phù hợp với căn tánh của mỗi một chúng sinh. Tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp mô tả chính xác sự tương quan nhân quả chi phối danh sắc, đề cập chi tiết đến các pháp Chân đế là Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp vốn là những pháp vô thường, sanh diệt liên tục, khổ và vô ngã;
(Xem: 442)
Việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật không còn nữa, cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của ngài. Chỉ biết bố thì cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan.
(Xem: 1735)
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với một học giả khác, bà đã gọi đối thủ của mình là phụ nữ và vì sự xúc phạm này, Quán Thế Âm nói rằng bà sẽ tái sinh thành phụ nữ 500 lần, nhưng Ngài sẽ luôn quan tâm đến bà.
(Xem: 3950)
Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều.
(Xem: 4570)
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức
(Xem: 41772)
Người ta thường nói môn Abhidhamma rất khó học, và lại không thực tế. Rất khó học vì nó phân tích rất chi li, vi tế những vận hành, diễn tiến của tâm. Không thực tế vì nó bàn đến những vấn đề ở ngoài sự hiểu biết bình thường của con người; ở ngoài chuyện áo cơm, tiền bạc, thế sự và thế tình...
CHUYÊN ĐỀ
Vào buổi sáng nọ Đức Phật đang ngồi thiền trong một khu rừng trang nhã thì có một nhóm thanh niên hoàng gia đến hỏi ngài có thấy một phụ nữ trẻ trang điểm và ăn mặc sặc sỡ chạy qua chỗ ngài đang ngồi không? Nhóm thanh niên này cũng kể cho Phật nghe vì sao họ phải tìm kiếm người đàn bà đó.
Đi lễ chùa ngày đầu năm là một nét văn hóa đẹp của người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với phật tử. Có thể nói ngày đầu năm đi lễ chùa cũng gần như dự một lễ hội, vì tới đó chúng ta sẽ bắt gặp rất đông phật tửchúng ta cũng có thể gặp những người không phải là phật tử nhưng họ có đức tin vào Đức Phật.
Nói đến ngày Xuân, chúng tacảm tưởng như chỉ có Xuân ở thế gian, nhưng thật ra trong nhà Phật cũng dùng chữ Xuân để nói lên những ý nghĩa thâm trầm của Đạo.
Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật.
Buổi sáng mồng một Tết, Ngữ Uyên thức dậy sớm, nàng bước ra khoảng sân vườn , nhìn lũ ong bướm bay lượn chập chờn bên mấy hàng tường vi , có con buông thân đáp nhẹ làm lay động cánh hoa tươi hãy còn khép nép nở như e ấp thẹn thùng với chàng bướm giang hồ mầu sắc trử tình , lãng mạn cợt đùa lã lơi dưới ánh nắng ban mai và gió Xuân thổi phơn phớt hơi lạnh của tiết Đông cuối mùa. Nàng Xuân dạo gót hài tiên đâu đây mà hoa tươi nở rộ cả khu vườn…
Bài thơ xuân trong cửa thiền được nhiều người biết đến nhất, có thể nói là bài "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác, một thiền sư Việt Nam thế kỷ thứ XI, thời Lý, cách đây gần một ngàn năm.
Hồi nào giờ nghe đã nhiều, thấy cũng không ít nhưng tôi có biết khai bút là gì. Viết được dăm bài báo với mớ thơ ấm ớ thì có đáng gì để trịnh trọng khai bút! Mấy nay lướt mạng xã hội thấy thiên hạ khai bút từ đêm giao thừa, tự dưng cũng ngứa ý muốn thử một lần xem sao.
Tết Nguyên đán sắp đến, chúng ta sống thêm một năm xa quê hương nữa. Nhớ đến ngày Tết ở quê nhà thuở trước, mọi người đều rộn rã vui mừng đón chào một mùa xuân mới:
Trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi tấm lòng chúng ta đều hướng về cội nguồn bày tỏ lòng tri ân, báo ân; hướng tới năm mới, mong cho một năm cát tường như ý đến với tất cả. Tăng NiPhật tử chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bốn Ân lớn: Ân cha mẹ sinh thành, ân Tam bảo tế độ, ân tiền nhân dựng nước và giữ nước cùng ân chúng sanh giúp đỡ; tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện để góp phần xây dựng một xã hội an lành, hạnh phúc.
Giáp Thìn đang tới. Theo truyền thống mừng Tết Nguyên Đán, hình ảnh linh vật rồng đã xuất hiện nhiều nơi trên phố chợ và truyền hình, với ước mơ cho năm mới, người người sẽ an vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Bất kể, thực tế là năm 2024 có thể sẽ bất an nhiều hơn, tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Bài viết này, trong dịp đưa tiễn năm cũ để đón năm mới, sẽ kể chuyện rồng, với lời chúc an vui và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh nơi cõi này.
Nhân dịp Năm Mới, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp, và tôi xin gửi lời chào đến tất cả chư Huynh Đệ trên khắp thế giới. Mặc dù hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc quan rằng với sự đánh giá ngày càng cao về mức độ kết nối của tất cả chúng ta trong sự thống nhất của nhân loại, tất cả chúng ta có thể nỗ lực để có một cuộc sống ý nghĩa hơn và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.
Tình trạng không tôn trọng luân lý hay luật pháp, sử dụng bạo lực trong hành xử là một vết đen trên bức tranh toàn cảnh xã hội. Chúng ta đã nói nhiều đến tình trạng xuống cấp về văn hóa. Chúng ta nhiều lần nhắc cụ Phan Chu Trinh với câu khẩu hiệu của phong trào Duy Tân “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà đến nay còn nguyên giá trị. Người ta trở nên ích kỉ, bất chấp đạo lý trong đời sống hay kinh doanh, sẵn sàng làm tổn hại người khác để mưu lợi cho mình. Một xã hội chỉ cai trị bằng luật lệ chưa chắc đã hiệu quả bằng một xã hội gồm những con người biết sống trong tập thể, hòa hợp cộng đồng.
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vị thủy tổ đầu tiên về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là do Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ ở Động Đình Hồ, sau đó sinh ra một cái bọc trăm trứng, từ bọc đó nở ra trăm người con. Lạc Long Quân là cốt Rồng, Âu Cơ là cốt Tiên, khi sinh ra 100 người con như vậy, Rồng vốn ở nước, Tiên ở núi cho nên mới chia 100 người con ra hai phần: 50 người đi theo cha xuống biển, 50 người đi theo mẹ lên núi, từ đó dân tộc ta có nguồn gốc là con Rồng cháu Tiên.
Theo truyền thuyết, rồng là loài vật linh thiêng, có thần thông, có khả năng làm mưa, phun ra khói, lửa, thăng, giáng, ẩn, hiện, biến hóa lớn nhỏ một cách tự tại. Kinh điển Phật giáo có nhiều huyền thọai về Đức Phật liên quan đến rồng, chẳng hạn như: Chín rồng phun nước tắm cho thái tử khi mới đản sinh, Rồng che mưa cho Phật, Phật hàng phục hỏa long, Long vương nghe kinh Thập thiện, Long nữ thành Phật…
Từ thuở nào… hoa Mai đã được mọi người chiêm ngưỡng, tượng trưng cho nét đẹp thanh tao. Mỗi khi hoa Mai nở rộ là lúc lòng người nao nao, là dấu hiệu mùa xuân đang về, là ngày lễ của các dân tộc đón Tết Âm lịch (cổ truyền) ở Đông Á.
NEW POSTING
Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka) là một trong ba Tạng quan trọng của Tam Tạng Kinh điển Phật giáo, chứa đựng một kho tàng kiến thức quý báu để thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Vi Diệu Pháp là một hướng dẫn thiết yếu, vừa là một luận giải mang tính trí thức có thể bồi dưỡng tinh thần các tư tưởng gia chân chánh cũng như những người hăng say nghiên cứu học hỏi nhằm tăng trưởng trí tuệ.
Kính bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa quý thiện hữu tri thức cùng Chư Vị đồng tu Đồng Hương Phật Tử Xa Gần, đến tham dự 2 ngày Pháp Hội & Tu Học dưới sự hướng dẫn của Tăng Đoàn Theo Dấu Như Lai "TT Thích Tánh Tuệ, Thích Quảng Lực, Thích Quảng Hiếu, Thích Huệ Phúc, Thích Tuệ Giác. - Pháp Hội Sám Pháp Đại Bi vào ngày Thứ Bảy Ngày 04 Tháng 05 Năm 2024 tại Hội Trường Filipino Community Center Address: 5740 Martin Luther King Jr Way S, Seattle, WA 98118
Bản ghi nhớ của Giám đốc Nhóm Công tác Việt Nam. Bản đề xuất về kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ ra khỏi VNCH bắt đầu vào tháng 11. Thông cáo cũng cho biết tính đến ngày 30 tháng 10 sẽ có 16.730 quân nhân Hoa Kỳ ở VN. Theo các điều khoản của Hiệp định Geneva năm 1954, Hoa Kỳ không được có nhiều hơn 888 cố vấn quân sự ở miền Nam Việt Nam. Thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng có thể khiến ICC (Ủy hội Kiểm soát Quốc tế) ở Sài Gòn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quy lỗi Hoa Kỳ vi phạm Hiệp định Geneva và kêu gọi Hoa Kỳ rút toàn bộ nhân sự vượt quá 888 người được Hiệp định cho phép. Nếu ICC có hành động như vậy để quy lỗi Hoa Kỳ, chúng ta có thể tuyên bố công khai rằng, như ICC đã chính thức tuyên bố trong Báo cáo đặc biệt tháng 6/1962, chính quyền Bắc Việt đã phạm tội xâm lược Nam Việt-Nam, và việc quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở miền Nam Việt Nam liên quan đến yêu cầu trực tiếp của Chính phủ VNCH vào tháng 12/1961, trong đó Chính phủ VNCH thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình.
Đức Phật đã để lại Tam Tạng kinh điển quý báu với tạng Luật bao gồm những điều học giới như là những phương pháp phòng bệnh giúp cho nhân loại ngăn ngừa phát sinh phiền não gây khổ thân, tâm. Trong khi đó, tạng Kinh là tập hợp những giáo huấn của Đức Thế Tôn để tâm tính con người được hoàn thiện dần ví như những bài thuốc để trị từng loại bệnh phù hợp với căn tánh của mỗi một chúng sinh. Tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp mô tả chính xác sự tương quan nhân quả chi phối danh sắc, đề cập chi tiết đến các pháp Chân đế là Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp vốn là những pháp vô thường, sanh diệt liên tục, khổ và vô ngã;
Duy Thức Tông là một trong những trường phái chính của truyền thống Đại thừa được sáng lập vào thế kỷ thứ tư bởi ngài Vô Trước, nhấn mạnh tất cả mọi thứ đều là những biến cố của tâm. Duy Thức Tông còn được gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Dịch giả Phạn-Hán: ngài Bát Lạt Mật Đế (?-?), dịch giả Hán Việt: Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000)) là kinh thuộc hệ thượng thừa, viên đốn, liễu nghĩa, có tên gọi đầy đủ là :"Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm"
Bản ghi nhớ của Phụ tá đặc biệt tại Cục Viễn Đông. Chúng ta rất có thể khẳng định rằng tất cả các cơ quan của Washington hiện nay đã đồng ý về một chính sách gây áp lực theo từng cấp độ đối với Chính phủ VNCH nhằm đạt được: 1) tiếp tục tiến bộ trong nỗ lực chiến tranh, 2) tăng sự ủng hộ của quần chúng đối với Chính phủ VNCH, và 3) cải thiện trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Chính phủ VNCH. John McCone (Giám đốc CIA) đã bày tỏ khá dài dòng và được cho là có sức thuyết phục đáng kể trong buổi họp ngày hôm kia (16 tháng 10/1963) trước Nhóm Đặc biệt (CI: counterinsurgency, Chống nổi dậy) quan điểm rằng chúng ta sẽ có “một vụ nổ” ở Việt Nam trong tương lai rất gần. Tôi nghi ngờ rằng McCone lo ngại một cách chính đáng về khả năng chúng ta có thể tiếp tục nỗ lực chiến tranh thành công (trong đó cơ quan của ông ấy [CIA] có liên quan ở một mức độ nào đó) trong khi cùng lúc đó, chúng ta đang ghìm giữ viện trợ kinh tế cũng như trên thực tế là khuyến khích bất ổn chính trị trong nội bộ Chính phủ VNCH.
Phân biệt phước đức và công đứccần thiết cho việc học và hành đạo Phật. Trong bài này sự khác biệt giữa phước đức và công đức được dựa vào Kinh Kim Cương Bát Nhã do Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch. Sở dĩ như vậy vì kinh này nhắc nhiều lần đến hai từ phước đức và công đức.
Tôi rất muốn buông xả, tha thứ cho họ, theo lời đức Phật đã dạy: “Oán chỉ nên cởi, không nên thắt”, và “Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng". Nhưng càng gần ngày kỷ niệm miền Nam xụp đổ, thì lòng tôi lại bồn chồn uất ức, nghĩ tới biết bao nhiêu là cảnh cũ, người xưa. Vậy tôi có nên buông xả hay không? Muốn buông xả thì làm sao cho tôi quên được biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà buông? ... (Phạm văn Khang)
Đây là một thuật ngữ trong văn học cổ điển, cụm từ này cũng thường thấy trong những vở tuồng cổ, ý nghĩa của nó là tóc dựng chạm mũ. Những điển tích trong văn học hay tuồng cổ thường mô tả những quan tướng có khí phách cao độ, có cảm giác mãnh liệt khi đụng việc hay sự kiện gì đó khiến cho tóc trong mũ phải dựng lên.
Mắc bệnh tật, thực ra cũng không cần phải lo sợ, “làm bạn với căn bệnh” [與病為友] thì có gì phải ngại. Bị bệnh, thì cần tìm bác sĩ chữa trị, nhưng thực ra bác sĩ tốt nhất đó chính là bản thân mỗi người; bản thân mình phải làm vị thầy thuốc cho chính mình, bệnh tật trên thân thể mình thì mình chính là người cần phải biết đầu tiên.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khai thác đặc tính thực dụngtương đối của ngôn ngữ quy ước để làm cho sáng tỏ, bộc lộ, và phơi bày một sự thật rốt ráo nhưng lại rất hiển nhiên.
Thế là một tháng đã trôi qua kể từ khi mùa xuân mới về lại với phương bắc (quả địa cầu). Mùa xuân mang theo sự vui tươi rực rỡ của ánh nắng mặt trời, hoa thủy tiên và nghệ tây đã nở, tiếng chim ca mỗi buổi sáng rộn rã hơn.
Như sóng xuất hiện, biển biết. Sóng tan, biển cũng biết. Biển là muôn đời, khoảnh khắc của sóng làm sao cảm nhận ngàn đời của biển. So với pháp giới hiển bày rõ ràng như vậy từ thuở nào, đối với sự xuất hiện của thân này mấy mươi năm đâu không là khoảnh khắc, khoảnh khắc ấy phải chịu không biết bao nhiêu đau thương, thống khổ, có phút giây nào mà nước mắt không rơi trên cái đang là không tướng mạo ấy. Đã không tướng mạo sao biết có cái đang là? Không phải tưởng chứ là gì?
Duy Thức Tông là một trong những trường phái chính của truyền thống Đại thừa được sáng lập vào thế kỷ thứ tư bởi ngài Vô Trước, nhấn mạnh tất cả mọi thứ đều là những biến cố của tâm. Duy Thức Tông còn được gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông.
Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức. .
Thư gửi Tham tán Công vụ Đại sứ quán Mỹ tại VN (John Mecklin). Bản ghi nhớ của bạn gửi cho Đại sứ Lodge liên quan đến việc có thể đóng cửa các trạm hỗ trợ hiện trường của chúng tôi đang khiến bạn lo lắng. Thực tế là các cuộc tấn công vào USIS không chỉ tiếp tục trên tờ Times of Viet-Nam mà hiện đang mở rộng sang các tờ báo bản địa. ã trải qua, nên bạn phải cực kỳ cẩn thận trong những tuần tới để họ không có cớ tấn công bạn. Đối với tôi, có vẻ như bạn phải thận trọng một cách bất thường trong quan hệ với các phóng viên Việt Nam và Hoa Kỳ để không cho phép Chính phủ Việt Nam có khả năng kiếm cớ tấn công bạn. Tôi cũng cho rằng nếu Chính phủ VNCH quyết định cắt giảm hoạt động của USIS và cả bạn nữa, thì những gì bạn làm sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng trong trường hợp họ chưa quyết định và còn lưỡng lự, điều quan trọng là chúng ta không đưa cho họ bất kỳ lý do không cần thiết nào để hành động.
Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.. .
Có thể nói Phật giáo là một hiện tượng văn hóa từ nước ngoài truyền vào Việt Nam, đã được nhân dân tiếp nhận và uyển chuyển ứng dụng vào đời sống dân tộc, và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Cho nên nghiên cứu lịch sử Việt không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Các tư liệu dưới đây được gom góp lại thành một bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ thời lập quốc cho đến ngày nay để giúp mọi người có thể dễ dàng nghiên cứu sự hình thành của Phật Giáo Việt Nam.
Một ngày nọ, Phật thấy một vị tăng khóc bên ngoài lối vào Tịnh xá Jetavana Vihara (Kỳ đà tinh xá). Một đám đông người đứng xem pha trò về vị tăng đó và châm chọc về sự ngu dốt. Quả thật vị này chậm và đần, tên anh là Ksudrapanthaka. Biết anh ngay thẳng, Phật đánh giá đúng mức anh và hỏi một cách tình cảm: "Vì sao con khóc khổ sở thế?”
Lời: Thầy Thích Huyền Châu Nhạc: Phương Nguyễn Thể hiện: Ca sĩ Thiên Tôn (Trong Liveshow Pháp Nhạc Âm Xuân Canh Tý Theo Dấu Chân Phật tổ chức tại Sài Gòn Performing Art Center ngày 1 tháng 2 năm 2020)
Nói về viện trợ cho lực lượng đặc biệt. Tướng Stilwell được chỉ thị cho Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần biết rằng trừ khi các đại đội dân sự đưa về trực thuộc JGS (Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH) một cách hiệu quả và cam kết hoạt động chiến trường thực địa, tất cả viện trợ cho các đại đội này sẽ chấm dứt. Thuần dường như hoàn toàn hiểu điều này và lặp lại sự hiểu biết của mình rằng luồng viện trợ các lực lượng đặc biệt sẽ chấm dứt trừ khi các lực lượng đặc biệt VN trực thuộc một cách hiệu quả vào Bộ Tổng Tham Mưu và cam kết hành quân thực địa. Thuần được thông báo thêm rằng từ nay trở đi việc trả lương và chi phí cho trinh sát miền núi và lính biên phòng sẽ chỉ được thực hiện thông qua cơ chế của Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ và tiền cho các chương trình này sẽ không trao trực tiếp cho Đại tá Lê Quang Tung nữa.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Yếu Lược Về Thiền Tông Lâm Tế & Những Dòng Truyền Thừa” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết của Thiền Tông Lâm Tế, mà nó chỉ tóm lược về Thiền Tông Lâm Tế & Những Dòng Truyền Thừa và pháp tu đặc biệt của nó. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích cuối cùng của người tu Phậtgiác ngộgiải thoát, nghĩa thấy được cách nào để thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này.
Thiền Định như cá với nước. Cá sống nhờ nước. Có nước thì có cá. Có nước là có sự sống. Ngoài ra, trong nước cũng có những vi sinh vật (microscopics) chứ không phải chỉ có thiền và định.
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Phi-bạo-lực là một giải pháp thực tế trước các sự xung đột trong thời đại của chúng ta. Dù trước đây phải chịu cảnh chiến tranh trên quê hương tôi, và đã từ 60 năm nay công an dưới lệnh của Bắc Kinh không ngừng gieo rắc sự sợ hãi và bóp ngạt chưa từng thấy mọi sự tự do của người dân trên quê hương tôi, thế nhưng tôi vẫn cương quyết làm kẻ xướng ngôn cho hòa bình thế giới
“Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” và câu “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu Chùa”, cho thấy rằng con đường đến với Phật, trở thành một người tu sĩ không chỉ của riêng ai, cũng không bắt buộc phải ở Chùa mới là tu thành Phật. Dù là ai, nhưng một khi con người biết nhất tâm tu tập để buông bỏ đời sống tham dục, trở thành người bình tâm, rỗng lặng, thênh thang trên con đường đạo hạnh tìm lại chính mình thì chúng ta hãy mở lòng từ bitôn kính họ, hãy nhìn họ bằng cái nhìn của người đồng đạo, hãy khuyến khích chúng sinh đến với con đường thoát khổ. Có như vậy thì chúng ta mới thực hành được điều Phật dạy mà không cần phải lệ thuộc vào danh xưng hay phải bám chấp vào một hình tướng bên ngoài nào khác.
Từ Đại sứ Lodge gửi Tổng Thống Kennedy. Sự hiện diện của chúng ta ở đây mang lại ảnh hưởng ổn định ở Việt Nam và Đông Nam Á; nó còn giúp chính phủ VNCH không bị lật đổ, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng ta không có mặt ở đây. Nhưng Hoa Kỳ không thể làm cho người dân yêu thích Chính phủ VNCH - và sự căm ghét chính phủ VNCH có thể trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bằng chứng cho thấy Chính phủ VNCH có sức mạnh của một nhà nước cảnh sát, miễn là cảnh sát vẫn mạnh và đáng tin cậy và chính phủ tiếp tục kiểm soát được cảnh sát. Rõ ràng Việt Nam có lực lượng như vậy và Chính phủ VNCH kiểm soát rõ ràng. Nhưng Việt Nam không phải là một nhà nước cảnh sát mạnh tuyệt đối (như “gia đình nhà Ngô” mong muốn) bởi vì, không giống như nước Đức của Hitler, VNCH hoạt động không hiệu quảđối thủ là VC có lực lượng ngầm đông đảo và tổ chức chặt chẽ, và luôn bị thúc đẩy bởi lòng căm thù mãnh liệt. Và số lượng người theo VC không bao giờ giảm đi.
Thiền Tông Lâm Tế là một trong những trường phái Thiền nổi tiếng của Trung Quốc được Thiền sư Lâm Tế sáng lập. Lâm Tếđại đệ tử của Hoàng Bá. Vào thời kỳPhật giáo bị ngược đãi ở Trung Quốc khoảng từ năm 842 đến năm 845 thì thiền sư Lâm Tế sáng lập ra phái thiền Lâm Tế, mang tên ngài.
Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, v.v… là những thứ khiến chúng ta dễ bị say đắm và dễ bị rơi vào cạm bẫy để chúng tự làm chủ, còn chúng ta thì bị nô lệ. Một ngày nào đó chúng ta không tự biết mình là ai và chúng ta có mặt ở thế giới nầy để làm gì. Nếu sống mà không có mục đích thì việc sống ấy có giá trị gì chăng? Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Chúng ta phải trở về với những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng, bởi lẽ không ai trong chúng ta tự biết vì sao chúng ta bị mắc phải vào những sai lầm như thế. Chỉ bằng cách là giáo dục con người từ thuở ấu thơ và dần lên trưởng thành bằng chất liệu từ bitrí tuệ của Phật Giáo thì chắc chắn một điều, thế giới nầy sẽ đổi thay và môi trường sống chung quanh chúng ta cũng sẽ thay đổi. Nếu không giữ giới, thực hành hạnh lợi tha thì đừng trông mong gì môi trường chung quanh chúng ta được tốt hơn.
Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (World Buddhist Sangha Council - WBSC) được thành lập tại thủ đô Colombo của Tích Lan vào năm 1966. Lúc bấy giờ Việt Nam chúng taHòa Thượng (HT) Thích Tâm Châu sang tham dự và kể từ đó Ngài là thành viên sáng lập của tổ chức này. Đến năm 1969, Đại Hội khoáng đại lần thứ 2 (General Conference) đã được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn do quý Ngài: HT Thích Tâm Châu, HT Thích Tâm Giác và HT Thích Thanh Kiểm đứng ra đăng cai tổ chức.
Có một bạn trẻ, trí thức, mặt mũi sáng sủa mộ đạo tới hỏi một thiền sư như thế này: -Thưa thầy, con đọc kinh điển thấy Đức Phật nói, “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” như vậy chúng sinh có thể tu thành Phật. Con rất muốn tu thành Phật. Xin thầy chỉ cho làm thế nào để thành Phật?
Gửi những linh hồn đồng cảm, những người tận tâm trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cận tử và các con cái săn sóc cha mẹ trong những ngày cuối đời, giữa bệnh tật hay tuổi già. Cuốn sách này được một cô gái trẻ, không chuyên ngành y, nhưng đầy tâm huyết và tận tụy chuyển ngữ.
Mật mã của sinh mệnh, dựa vào công bố của các nhà khoa học ngày nay, đã được nghiên cứu đó chính là Gen [基因; gene]. Thực ra, danh từ “Nghiệp lực” là cách gọi khác của Gen để chỉ mật mã của sinh mệnh đã được đức Phật đề cập rộng rãi hơn 2500 năm trước. Nếu như Gen là mật mã của sinh mệnh, nó chỉ giống như một tế bào, là một đơn vị, thì gen không đủ để giải thích sinh mệnh, nên dùng “Nghiệp lực” thì phù hợp hơn.
Bản tường trình của Sở Tình báo Trung ương CIA. Tờ "Times of Vietnam" giải thích những tuyên bố [của TT Kennedy] là biểu hiện quyết tâm của Mỹ nhằm lật đổ chế độ Diệm nếu không nhượng bộ để cải cách theo áp lực của Mỹ. Điều đáng lo ngại nhất là các báo cáo cho thấy khả năng chế độ Diệm có thể tổ chức một cuộc biểu tình “tự phát” chống lại Đại sứ quán Mỹ, có thể lên đến cao điểm là việc trục xuất và/hoặc ám sát các quan chức chủ lực, kể cả Đại sứ Henry Cabot Lodge, Jr. Được biết, Cảnh sát đặc biệt đã bắt giữ 130 sinh viên ở khu vực Sài Gòn trong cuộc vây bắt bất ngờ vào đêm 7/10.
Văn hoá là sự sáng tạo thích hợp với nhu cầu, cho nên bản thân nó là sức sống không cần bảo tồn. Cái phải tìm cách “bảo tồn” là cái đang phai nhạt, đang mất dần không gian sinh hoạt, thậm chí bị quên lãng…
Xin ban biên tập vui lòng cho chúng tôi biết cụm từ Phật học “thấy thực tại như nó là” nghĩa là gì? và cách áp dụng vào đời sống hàng ngày như thế nào?
Trên thế gian này, dân tộc nào cũng thế, dù là cường quốc to lớn đến đâu! Hoặc là một bộ lạc nho nhỏ, nhưng tinh thần và lòng yêu nước của họ rất ư mãnh liệt... Chẳng hạn như Âu Châu hiện nay ai ai cũng biết qua mạng lưới (Internet) tối tân của thời đại tiên tiến 4.0.
Đức Phật dạy nhìn vào mọi thứ khởi sinh. Mọi thứ không ở yên. Nó xuất hiện rồi hết. Nó hết rồi xuất hiện lại, và xuất hiện rồi biến mất. Liên tục sinh diệt.
Thân mạng con người được tạo hóa ban cho một trái tim biết rung động yêu thương, một trí não biết tư duy sai đúng là để mang tình thương, lòng trắc ẩn của mình dành cho những người, những loài yếu thế chứ không phải để sợ hãi, luồn cúi trước những điều hung bạo. Đừng so sánh phân vân, đừng đắn đo toan tính khi rải tâm từ trong cuộc sống hiện tiền bởi từ bi cũng là cách giúp mỗi chúng ta tiến gần đến cánh cửa thiện căn an lạc.
Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn. Đã sinh, chúng sẽ diệt. Diệt rồi, chúng sẽ sinh trở lại. Sinh trở lại rồi, chúng sẽ mất đi.
Bộ sách này là tuyển tập những bài giảng của thiền sư Ajahn Chah. Tôi thấy rất có giá trị để đọc. Rất nhiều người tu trên thế giới đã đọc, hy vọng quý vị cũng đọc để tự mình hiểu biết. Bộ sách bao gồm những quyển sách đã được biên dịch và in từ thời thiền sư Ajahn Chah còn sống cho đến những năm gần đây. Các quyển đó là tập hợp các bài giảng pháp của thiền sư, và đã được in lần đầu ra thế giới vào những thời gian sau đây
Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Chuyển từ Tổng thống Kennedy tới Đại sứ Lodge. Quá trình hành động được nêu trong Điện tín Bộ ngoại giao số 534 rõ ràng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa bạn [Lodge] và Washington. Tác động ngày càng tăng của việc đình chỉ viện trợ CIP có nghĩa là chúng ta nên đánh giá tình hình liên tục để sẵn sàng điều chỉnh theo cả hai hướng trước các phản ứng của Chính phủ Việt Nam. 1. Chúng ta đang ngày càng thắng, hay ngày càng thua trong cuộc giao tranh với Việt Cộng? 2. Chính phủ [Diệm] có đáp ứng vào bất kỳ thời điểm nào nhu cầu cải thiện 3 phương diện trong (a) chiến dịch chống VC, (b) các diễn biến chính trị nội bộ VNCH và (c) các hành động ảnh hưởng đến quan hệ với người dân Mỹ và Chính phủ Mỹ không?
Hình ảnh người dân chen chúc trong các ngôi đền chùa để cúng sao giải hạn ở Việt Nam vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch vừa qua bị mỉa mai là 'chinh phục vũ trụ', 'chinh phục các vì sao xa xôi hơn'.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Sơ Lược Về Thiền Tông Tào Động & Những Dòng Truyền Thừa” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết của Thiền Tông Tào Động, mà nó chỉ tóm lược về Thiền Tông Tào Động & Những Dòng Truyền Thừa và pháp tu đặc biệt của nó.
THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 16 ngày Từ ngày 21- Sept- đến ngày 08- Oct - 2024 GHI DANH: Hạn chót là ngày 01- 7- 2024. Người Hướng Dẫn : Tỳ Khưu Thích Tánh Tuệ ( Tu viện Huyền Không South California & Chư Tăng Ni sinh tại India & Sri Lanka.)
Giá trị của tác phẩm ngoài việc giới thiệu một đạo Phật chánh tín, còn góp phần định hướng lối sống đạo đức, thiền địnhtrí tuệ của đạo Phật. Vì tính dẫn nhập bao quát về đạo Phật, tác phẩm này được xem là tuyển tập về các thông tin nhập môn về Phật giáo. Vì những thông tin bổ ích của tác phẩm, tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến quý độc giả và mong rằng người đọc không còn ngộ nhậnđồng hóa đạo Phật với những tín ngưỡngtôn giáo khác
Ngày nay, có nhiều người thắc mắc rằng: "Liệu cộng nghiệp có thể tạo ra điều gì giống như một trận động đất, ví dụ như trận động đất vừa tàn phá Haiti hay không?"
Bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 263. Tại cuộc họp ngày 5 tháng 10 năm 1963, Tổng thống Kennedy đã xem xét các khuyến nghị trong báo cáo của Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân) về chuyến công tác của họ tới khảo sát tình hình Nam Việt Nam. Tổng thống chấp thuận các khuyến nghị quân sự nêu trong Phần I B (1-3) của báo cáo, nhưng chỉ thị rằng không được đưa ra thông báo chính thức nào về việc thực hiện kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ từ VN về Mỹ vào cuối năm 1963.
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Từ điển bách khoa Việt Nam là tên của bộ từ điển bách khoa do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa in, được xuất bản lần đầu tiên năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm bốn tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau. Đây là bộ từ điển bách khoa của Việt Nam đầu tiên được biên soạn với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng và 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm. Từ điển có mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay và những tri thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật của thế giới. Từ điển do 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm, với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng.
Chúng ta có mặt ở đây; chúng ta hiện hữu và có quyền tồn tại. Ngay cả những loài không phải là chúng sinh hữu tình như bông hoa cũng có quyền tồn tại. Nếu một năng lực tiêu cực tác động lên bông hoa, nó sẽ tự chữa trị bằng phản ứng hóa học để duy trì sự sống.
Đạo Phật xuất hiện tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII Trước Tây lịch, do Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khai sáng. Trải qua 45 năm truyền bá chân lý giải thoát tối hậu, những giáo lý Ngài đã tuyên thuyết được gọi là Kinh, những gì đã chế định trong sinh hoạt tu tập, hoằng hóa của Tăng Ni được gọi là Giới-luật.
Ngày nhỏ, tôi không hề biết đến những người thầy lớn người Việt Nam chúng ta trong đạo Phật. Ông bà tôi, rồi bố mẹ tôi hay nói, hay kể về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thật sự là vậy. Là một cậu bé, tôi cứ trăn trở, “ông tổ” đạo Phật người Việt Nam của chúng ta là ai.
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Kính bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa quý thiện hữu tri thức cùng Chư Vị đồng tu Đồng Hương Phật Tử Xa Gần, đến tham dự 2 ngày Pháp Hội & Tu Học dưới sự hướng dẫn của Tăng Đoàn Theo Dấu Như Lai "TT Thích Tánh Tuệ, Thích Quảng Lực, Thích Quảng Hiếu, Thích Huệ Phúc, Thích Tuệ Giác. - Pháp Hội Sám Pháp Đại Bi vào ngày Thứ Bảy Ngày 04 Tháng 05 Năm 2024 tại Hội Trường Filipino Community Center Address: 5740 Martin Luther King Jr Way S, Seattle, WA 98118
Kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ dành thời gian về TV Đại Bi tham dự khoá tu chủ đề :“ Một Ngày Ly Tham ” vào ngày thứ Bảy 13/ 4/ 2024 với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn tu học của Tăng đoàn Theo Dấu Như Lai gồm có thầy Thích Tánh Tuệ, Thích Pháp Tuyên, Thích Pháp Cẩn, Thích Quảng Lực và Thích Tuệ Giác hướng dẫn.
Cuối tháng 03 năm 2024, Hoà thượng Giới Đức-Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Viện chủ chùa Huyền Không Sơn Thượng Huế Việt Nam sẽ vân du hoằng hóa ở Hoa Kỳ. Sau đây là lịch trình hoằng pháp của Thầy tại miền Bắc California (từ ngày 29-3-2024 đến 04-04- 2024) và miền Nam California (từ ngày 05 đến 12 tháng 04 năm 2024) Những tiểu bang khác như Texas và miền Đông Hoa Kỳ sẽ được loan báo sau.