Phong Cách Tự Nhiên

27/11/20148:41 CH(Xem: 4010)
Phong Cách Tự Nhiên
MUỐN TỎ NGỘ LÀ MỘT SAI LẦM LỚN
Thiền sư Sùng Sơn Khai Thị Anh ngữ
Thích Giác Nguyên chuyển tiếng Việt

Phong Cách Tự Nhiên
   Thơ Thiền Sư Mãn Không.  

 

Phật– Tổ không là bạn.

Chỉ kết tình  Đại dương.

Tôi vốn người Hàn Quốc.

Sống một đời bình thường.

 

Even Buddha and eminent teachers are not my friends.

How do you become friends with the blue ocean?

I am originally Korean,

So, naturally I stand like this, of course.

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana