Lời Nguyện Về Tất Cả Trước Tác Của Đấng Toàn Tri Vĩ Đại Và Về Mười Bảy Mật Điển Của Đại Mật Rốt Ráo

25/01/20221:12 SA(Xem: 2750)
Lời Nguyện Về Tất Cả Trước Tác Của Đấng Toàn Tri Vĩ Đại Và Về Mười Bảy Mật Điển Của Đại Mật Rốt Ráo
LỜI NGUYỆN VỀ TẤT CẢ TRƯỚC TÁC CỦA ĐẤNG TOÀN TRI VĨ ĐẠI VÀ
VỀ MƯỜI BẢY MẬT ĐIỂN CỦA ĐẠI MẬT RỐT RÁO
Khenpo Ngakchung – Ngawang Palzang[1] soạn
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

blank

Emaho!

Pháp thân Phổ Hiền, Báo thân Kim Cương Trì,

Mười hai đạo sư của trao truyền tâm về sự viên mãn chân chính,

Garab Dorje và bốn vị Trì Minh của sự trao truyền dấu hiệu,

Tingdzin Zangpo, Dangma Lhungyal và các vị khác,

Chư đạo sư Trì Minh của truyền thừa lắng nghe, xin hãy hướng tâm!

Đặc biệt là Đức Longchen Rabjam[2] chiến thắng,

Đấng bảo hộ, xin hãy chứng minh cho lời nguyện này!

 

Từ hôm nay và trong mọi đời của con,

Nguyện Mười Bảy Mật Điển của Tinh Túy Tịnh Quang, bí mật nhất, được tôi luyện,

Bảy Kho Tàng và Ba Phần Tinh Túy Bí Mật

Cùng tất cả từ ngữý nghĩa của những chủ đề bí mật này, sâu sắc và bao la,

Khởi lên trong tâm con nhờ sự hồi tưởng hoàn hảo.

Nguyện con khai mở cánh cửa Giáo Pháp cho mọi chúng sinh bằng đại dương hùng biện dũng mãnh,

Và nguyện sự chứng ngộ Pháp tính không ngừng nghỉ!

 

Đấng Vô Cấu Quang, đích thực Tôn giả Vimala,

Xin hãy chấp nhận con trong thân trí tuệ của Ngài

Và trao cho con điều rốt ráo, truyền thừa chứng ngộ,

Để con trở nên giống như Ngài, đạo sư toàn tri.

 

Khi sự hưng suy của Giáo Pháp đã hoàn mãn trong cõi này,

Và khi Ba Điềm Báo của những giáo lý Đại Viên Mãn chuyển đến cõi Phật Hàng Đẹp Đẽ[3],

Khi ấy, nguyện con nghiên cứuquán chiếu ở đó.

Nhờ rèn luyện thiền định, nguyện con nắm giữ giáo lý của bí mật vĩ đại nhất

Để những cánh cửa Giáo Pháp mở toang cho hữu tình chúng sinh.

 

Và sau đấy, trong cõi phía bắc Bảo Hộ Bao La,

Trước sự hiện diện cao quý của Phật Hoa Utpala,

Nguyện con sinh ra trong tập hội tùy tùng đầu tiên của Ngài.

 

Nguyện con phụng sự Thiện Thệ theo cách hoàn hảo nhất.

Nguyện con nếm cam lồ ngọt ngào nhất của Ngài – chín muồigiải thoát

Và hỗ trợ trong việc hành động vì giáo lý của Đức Phật.

 

Và sau đấy, khi Ba Cội Nguồn của giáo lý bay vút về phía Tây,

Giáng hạ xuống thế giới được biết đến là Hư Không Tôn Quý,

Nơi giáo lý sẽ trụ trong 700000 năm,

Từ thời của Phật Krakuchanda,

Nguyện con trước tiên trở thành đệ tử chính yếu của Ngài,

Rồi là vị nhiếp chính của Đấng Chiến Thắng này.

 

Cuối cùng, nguyện con tự mình thiết lập trong cả chín muồigiải thoát

Mọi vị cần điều phục ở đó, không một ngoại lệ,

Và đưa họ đến hòn đảo giải thoát quý báu.

 

Từ ngay đời này cho đến mọi đời tương lai,

Nguyện con tự tại làm chủ sự hồi tưởng, trí tuệ và hùng biện dũng mãnh.

 

Trong điều bí mật của mọi bí mật, Mười Bảy Mật Điển Tịnh Quang,

Mật Điển Tự Khởi, Tự Giải Thoát và Vô Tự –

Giống như vị thống lĩnh cùng đoàn tùy tùng thân cận tập hợp lại,

Nguyện con ôm trọn tinh túy của các Mật Điển trong tâm với sự hồi tưởng hoàn hảo

sử dụng hùng biện dũng mãnh để trút cơn mưa Giáo Pháp cho mọi chúng sinh.

 

Mật Điển Hàng Ngọc Báu, Gương Ý,

Mật Điển Gương Tâm Kim Cương Tát Đỏa,

Nguyện con ôm trọn ba tinh túy này của các Mật Điển, sáng tỏphi phàm,

Trong tâm con bằng sự hồi tưởng hoàn hảo

sử dụng hùng biện dũng mãnh để trút cơn mưa Giáo Pháp cho mọi chúng sinh.

 

Mật Điển Tràng Ngọc Trai, Mật Điển Sư Tử Viên Mãn,

Mật Điển Cát Tường Đẹp Đẽ

Nguyện con ôm trọn ba điều này trong tâm bằng sự hồi tưởng hoàn hảo

sử dụng hùng biện dũng mãnh để trút cơn mưa Giáo Pháp cho mọi chúng sinh.

 

Tóm lược duy nhất, Mật Điển Viên Mãn Tự Sinh,

Mật Điển Chỉ Dẫn Trực Chỉ hoàn thiện các linh kiến từ bên trong,

Mật Điển Mặt TrờiMặt Trăng Hợp Nhất, chiến thắng trong trận chiến trí tuệ,

Mật Điển Chồng Ngọc Báu để sửa chữa những thiếu hụt,

Và hai phần của Mật Điển Xá Lợi Rực Rỡ,

Nguyện con ôm trọn trong tâm bằng sự hồi tưởng hoàn hảo

sử dụng hùng biện dũng mãnh để trút cơn mưa Giáo Pháp cho mọi chúng sinh.

 

Mật Điển Ngọn Đèn Rực Rỡ, sự giải thoát hoàn toàn,

Mật Điển Sáu Phạm Vi, giống như tim,

Mật Điển Gốc Dra Talgyur, sự bí mật trong chính nó,

Và sau đó, Mật Điển Phẫn Nộ Đen nghiền nát mọi thù địch

Nguyện con ôm trọn trong tâm bằng sự hồi tưởng hoàn hảo

sử dụng hùng biện dũng mãnh để trút cơn mưa Giáo Pháp cho mọi chúng sinh.

 

Bảy Kho Tàng bí mật, tiết lộ tất cả một cách chi tiết,

Bốn Phần Tâm Yếu, mẹ và con, các chỉ dẫn sâu xa nhất,

Nguyện con chẳng bao giờ rời xa chúng, những giáo lý Tinh Túy Kim Cương Bí Mật Nhất,

Trong đời này và mọi đời tương lai,

Và nguyện con được đích thân Đạo Sư Toàn Tri giảng dạy.

 

Nguyện con đạt được ánh sáng trí tuệ, sáu giới hạn và bốn kiểu,

Thứ phát lộ các Mật Điểnchỉ dẫn sâu sắc nhất.

Nguyện con đạt được tuệ nhãn của sự sáng suốt ba phần

Và là đạo sư về ba phần lý lẽ trọn vẹn.

 

Như thế, đã đạt được tri kiếnchứng ngộ của Ngài – Đấng Vô Cấu Quang,

Cùng với định và hành vi của Ngài, trọn vẹnchính xác,

Khi ấy, nguyện con đảm bảo hạnh phúcan lành cho mọi chúng sinh.

 

 

Nguồn Anh ngữ: Khenpo Ngakchung Ngawang Palzang, The Aspiration For All The Writings Of The Great Omniscient One And For The Seventeen Tantras Of The Definitive Great Secret trong cuốn sách Quintessential Dzogchen (Rangjung Yeshe Publications, 2006).

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[3] Ba Điềm Báo của những giáo lý Dzogchen liên quan đến ba đại diện nguyên sơ của thân, khẩu và ý giác ngộ: một bức tượng Kim Cương Tát Đỏa, một Mật điển tự dội vang và kim cương của Pháp tính.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
Chiều 26/5/2023 (08.4 Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế – Ban Văn hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).