Di Chúc Của Cố Hòa Thượng Thích Tâm Châu

08/09/20215:09 CH(Xem: 6071)
Di Chúc Của Cố Hòa Thượng Thích Tâm Châu
.

DI CHÚC
CỦA CỐ HÒA-THƯỢNG THÍCH-TÂM-CHÂU
Thượng-Thủ Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên-Thế-Giới
(Tu-Viện Viện-Quang, Ngày 30 Tháng 8 Năm 2014)

 

Giờ đây thì vấn đề chương trình, điều-hành, duy trì, và phát triển Giáo-Hội thì từ trước cho tới nay chỉ có một điều quan trọng là chúng tôi lên tiểng bộc bạch trước: trong tổ chức của chúng ta có vị lãnh-đạo là chủ-tịch, tức người điều-khiển Hội-Đồng Lãnh-Đạo được gọi là Chủ-Tịch và đồng thời được tôn phong làm “Thượng Thủ” trong đạo giáo.

Thượng-Thủ tức là Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo. Hiện tại tôi đang còn sống cùng với chư vị Tôn-Đức Tăng, Ni thì hai chữ Thượng-Thủ không có cái gì đáng quan trong cả. Nhưng mà tương lai, nhiều tổ-chức khi các vị lãnh đạo mất đi rồi thì các vị khác lên thay thế coi có vẻ cũng hơi khó khăn vì nhiều cách lung tung. Thì giờ đây tôi xin đề nghị, hiện tại thì chức vị “Thượng-Thủ” vẫn có thể tồn tại, nhưng trong tương lai nếu tôi có mất đi mà toàn thể Đại Tăng, không thể lựa chọn được ai thì hãy dùng chữ Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo là được, không cần cái chức Thượng-Thủ. Nếu lúc Thượng-Thủ gặp các vị mà không xứng đáng với cái danh xưng đó có thể làm hại tổ chức của chúng ta ! Đấy là tôi có lời đoán trước trong tương lai để Đại-Hội có chấp thuận như vậy hay không ? Tức là hiện tại Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo được nêu thêm cái danh xưng Thượng-Thủ tức là Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo của Giáo-Hội. Nhưng mà tương lai nếu mà chúng ta không suy tôn được vị nào  xứng đáng thì chúng ta vẫn giữ chức Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo, không cần dùng chữ Thượng-Thủ mà toàn thể Đại-Hội có đồng ý vậy không ? Tôi xin đề phòng tương lai, chữ tương lai “ CON HƠN CHA LÀ NHÀ CÓ PHÚC”. Nếu con không hơn cha thì nhà hết phúc !  Có vậy thôi, cho nên biết mà đề phòng.

Hôm nay xin Đại-Hội Thường-Niên chúng ta quyết định, hiện tại chúng ta vẫn dùng chữ Thượng-Thủ nghĩa là  gì ? Tức là Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo. Nhưng mà, nếu tương lai tôi có mất đi mà không thể nào tìm được vị nào xứng đáng, các vị cứ tôn xưng vị đó  là Chủ-Tịch Hội-Đồng Lãnh-Đạo, cũng chỉ bốn  năm mà thôi. Có phải vậy không ? Xin đồng ý thì vỗ tràng pháo tay. Còn vấn đề duy trì, và phát triển tổ chức Giáo-Hội thì chắc chắn là chúng  ta đang ở hái ngoại thì cũng hơi khó khăn và mỗi ngày một khó ra vì chư tăng nhiều tuổi sẽ mất đi và những vị tiếp theo và sau đây thì khó quá !  Ở hài ngoại người xuất gia không có nhiều cho nên hết sức là khó khăn. Chúng ta phải hy vọng ở các vị trong nước ra ngoài này. Nhưng mà các vị trong nước ra ngoài này, thì quả tình lại càng khó khăn hơn. Vừa là các vị cố gắng chuyên cần tu tập thì tốt mà nếu không thì một thời gian vì văn-minh, vật chấtcám dỗ cũng là khó khăn, cho nên là vấn đề khó.

Thứ hai, các vị ra đây không hiểu biết, tưởng rằng ngoài này văn-minh, vật chấtsung sướng quá, Dollars sung túc ghê gớm quá ! đó là lúc giờ nhân nghĩa, nhân phẩm cái nhân cách của một vị sứ giả nhân thiênmô phạm hết, đấy là vấn đề khó khăn. Cho nên trong các sự gì tương lai mong mỏi, nếu các vị thấy cần thì để tổ-chức không có sao, mà nếu không cần thì tự nhiên giải tán nó cũng chẳng có sao hết. A-Di Đà-Phật, nếu mà để nó bôi bát thấy cũng khổ lắm !

Cho nên, tuy rằng còn sống tôi cũng xin dặn trước như vậy để các vị sau này nếu có sao cũng phó mặc cho vấn đề thôi. Nhân quả mà thôi, vậy chúng tôi xin tóm tắt duy trì Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên-Thế Giới  ở tương lai là tùy theo ở các cấp, các vị tăng, ni có tài có đức cố gắngduy trì được càng tốt, nếu không duy trì được làm sao đơn giản hóa hay giải tán nó cũng chẳng có sao hết. Xin công bố rõ ràng để các vị yên tâm để sau này khi tôi mất đi, Giáo-Hội sẽ đi về đâu ? Nó như thế nào thì quả tình các vị thắc mắc , không sao  cả. Bình thường đào tạo thì khó khăn lắm, khó ghê gớm lắm, nhất là ra cái xứ văn-minh vật chất này nó tự-do cũng khó khăn cho chúng ta điều hành lắm, nhưng mà tôi tin tưởng vẫn còn có thể có những vị có tài, có đức có đủ hạnh để duy trì được Giáo-Hội này mãi mãi về sau này làm dựng vượn cho hậu thế, những  người tiếp sau theo đó mà thực hành Phật-Pháp, đó là công đức vô lượng. Xin tuyên bố rõ ràng để toàn thể Đại-Hội thể tất, A-Di Đà-Phật.+

Phật-Tử Tuệ-Quang Đặng-Văn-Huyến

(Ghi lại lời  Di Chúc cùa Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu Thượng-Thủ GHPGVNTTG)

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)