23. Vũ Khí Để Chấm Dứt Sự Thù Hận , Hồng Thanh Dịch - Ven. U Pannya Jota Thera

09/05/201112:00 SA(Xem: 5560)
23. Vũ Khí Để Chấm Dứt Sự Thù Hận , Hồng Thanh Dịch - Ven. U Pannya Jota Thera
dlpdlhq2008-logo

THUYẾT TRÌNHTHAM LUẬN

VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘTNGĂN NGỪA CHIẾN TRANH


VŨ KHÍ ĐỂ CHẤM DỨT SỰ THÙ HẬN
Ven. U Pannya Jota Thera
Hồng Thanh Dịch


TÓM TẮT

1. Anh ta đã lạm dụng tôi, anh ta đã ngược đãi tôi, anh ta đã đoạt được những gì tốt hơn của tôi, anh ta đã cướp các vật do tôi sở hữu;... Cảm giác thù hận của những ý nghĩ ám ảnh này không thể được trấn an. Nhưng;

2. Anh ta đã lạm dụng tôi, anh ta đã ngược đãi tôi, anh ta đã đoạt được những gì tốt hơn của tôi, anh ta đã cướp các vật do tôi sở hữu, tâm trạng thù hận của những ý nghĩ không ám ảnh này có thể được trấn an.

3. Thật ra sự ghét bỏ không bao giờ bị đẩy lùi bởi sự ghét bỏ trên thế giới. Nó chỉ bị trấn áp chỉ bởi yêu thích sự tử tế. Đây là luật cổ xưa.

4. Ai tìm kiếm hạnh phúc của mình bằng cách làm cho người khác phải chịu đựng đau khổ, bị vắt kiệt bởi giới hạn của sự hận thù, thì kẻ ấy sẽ không được giải thoát khỏi sự hận thù.

5. Chiến thắng sự giận dữ bằng sự tự chủ (ví như bằng yêu thích sự tử tế (i.e. by loving kindness); chiến thắng điều ác bằng điều tốt; chinh phục sự cay đắng bằng lòng quảng đại, và sự dối trá bằng nói lên sự thật.

6. Con người, những người khác với người khôn ngoan không nhận ra "Chúng ta trên thế gian này đều phải chết; và không nhận ratiếp tục các cuộc tranh cải. Người khôn ngoan nhận ra điều đó và do đó các cuộc cãi vả bị chấm dứt.

Sơ yếu lý lịch
Ven. U Pannya Jota Thera

- Họ tên : Ven. U Pannya Jota Thera
- Họ tên Cha : Mr. Hla Tun Prue
- Họ tên Mẹ : Mrs. Aung Mra Sein
- Địa chỉ thường trú : Pannya Passanara Buddhist Monastery, Bandarban Sadar, Bandarban Hill District, Bangladesh
- E-mail: pannya_world_bdb@yahoo.com hay ttpmarma@gmail.com 
- Ngày sinh: 08/02/1958
- Nơi sinh: Bohmong Rajbari, Bandarban, Bangladesh.
- Gia đình & Xuất thân: Gia đình Marma & Bohmong-Raj 
- Quốc tich:: Gốc Bangladeshi 
- Số hộ chiếu.: Z-0005281
- Fax: +880361-62364
- Nghề nghiệp: Nhà Sư Phật giáo (Bhikkhu)
- Bằng cấp Học thuật: LL.B(Hons.), LL.M (DU), BCS

- Kinh nghiệm quá khứ
 
a) Phục vụ Chính quyền Bangladesh với vai trò là Thẩm phán trong khoảng 08 năm.


b) Nhóm Văn hoá Hoàng gia Marma (Chủ tịch Thành lập)
c) Tổ chức An sinh của Sinh viên Marma (Chủ tịch Thành lập)
d) Hội Phật giáo Marma Bangladesh (Người tổ chức Thành lập) (Founder Organizer) 

Founder & Chief Priest: Người thành lập & Giảng dạy chính

1. The World Buddha Sasana Shevaka Sangha, Bangladesh
2. Swe Yenggya Icchasaya Mohiddijey Goyidawgreeng, Bangladesh
3. Sasana Vaddhana Pariyatti Kyaung (Tr ường Tôn giáo)
4. Trung tâm Học tập Hạnh phúc (Trại trẻ mồ côi & Trường miễn phí), Bandarban Hill District, Bangladesh
5. Tu viện Phật giáo Bangladesh, Yangoon, Myanmar 
6. Tu viện Phật giáo Bangladesh, Maung Daw, Arakan State, Myanmar
7. Maha shuka Chutongbrae Buddha Dhatu Zadi (Đền Vàng), Pulpara, Bandarban Sadar, Bangladesh
8. Tu viện Phật giáo Pannya Passanara, Bandarban Sadar, Bandarban Hill District, Bangladesh 
9. Khyaungwa Kyaung Raja Vihara ( Giảng dạy chính), Bandarban Sadar, Bandarban Hill District, Bangladesh
10. Tu viện Dhatu Zadi Monastery, Pulpara, Bandarban Sadar, Bandarban Hill District, Bangladesh

Các Tu viện & Chùa (Đang xây dựng)

11. Tu viện Phật giáo Bangladesh, Buddha Gaya, Bihar State, India 
12. Tu viện Phật giáo Bangladesh, Settwe, Myanmar 
13. Dhatu Naungdawgree Zadi, Bandarban Sadar, Bandarban Hill District, Bangladesh
14. Rama Zadi, Hodababur Ghona, Kalaghata, Bandarban Sadar, Bandarban Hill District, Bangladesh
15. Rama Naungdawgree Zadi, Hodababur Ghona, Taracha Mouza, Rowangchari, Bandarban, Bangladesh
16. Mohabijoy kyaung, Hodababur Ghona, Taracha Mouza, Rowangchari, Bandarban, Bangladesh

Sách & Xuất bản:

- Sadhana Paddhati O Dikkha (Bangla)
- Bidorshon Darpon (Tấm gương Vipassana) (Bangla) 
- Deshona Kolpotoru, Part-1 (Cõi Niết Bàn cho họ) (Bangla) 
- Deshona Kolpotoru, Part-2 (Bangla) (Có phải Phật giáo là một tôn giáo?) (Bangla)
- Deshona Kolpotoru, Part-3 (Thuyết Luân hồi và Khoa học) (Bangla)
- Poncha Guno Ananta Bandana

Giải thưởng Quốc tế & Ghi nhận:

- (Năm trăm) Những người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, ABI, USA, 1997
- Saddhamma Jotika Dhaja, Myanmar, 2002.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
23/04/2014(Xem: 17004)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana