07. Nghiên Cứu Tam Tạng Nguyên Thuỷ Cho Khởi Đầu Cái Nhìn Nguyên Bản Phật Giáo Dựa Trên Giải Quyết Xung Đột Và Chiến Tranh

08/05/201112:00 SA(Xem: 5374)
07. Nghiên Cứu Tam Tạng Nguyên Thuỷ Cho Khởi Đầu Cái Nhìn Nguyên Bản Phật Giáo Dựa Trên Giải Quyết Xung Đột Và Chiến Tranh
dlpdlhq2008-logo

THUYẾT TRÌNHTHAM LUẬN

VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘTNGĂN NGỪA CHIẾN TRANH

Nghiên cứu Tam tạng Nguyên thuỷ cho khởi đầu cái nhìn nguyên bản Phật giáo
dựa trên giải quyến xung đột và chiến tranh

Tiến sĩ Matthew Kosuta, Đại học Mahidol
Thích nữ Tịnh Vân dịch


Bài tóm tắt

Bản tham luận này gợi lại cái nhìn tổng quát về Chuyện Tiền Thân (Jātaka), Luật Tạng và những đoạn Kinh, nơi ghi lại những bước khởi nguyên có liên quan đến kết quả của cuộc xung độtám chỉ dùng những chiến lược thay cho mối quan hệ của hậu quả xung đột. Tam tạng Phật giáo Nguyên thuỷ là một tác phẩm đồ sộ, chứa nhiều lời dạy, được nêu trong hình thức chuyện, đặc biệt là chuyện Tiền thân. Qua những lời dạy và câu chuyện này, chúng ta tìm ra vấn đềliên quan đến chiến tranh và hành động thuộc lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, những đoạn này ít chứa những lời dạy bình luận trực tiếp đến chiến tranh mà vấn đề bàn luận thường được diễn theo kiểu gián tiếp. Do những giới hạn vừa nêu, có thể nào chúng ta nảy sanh ý kiến tương đồng với khái niệm giải quyết những chiến lược hiện đại ? Như vậy, có phải Tam tạng mô tả bất kỳ điều gì đó so với cái hỗn loạn căng thẳng gây nhân chính - khổ đau, thì làm thế nào để nhân ấy được điều trị? Sự nghiên cứu hoàn toàn về những đoạn văn liên hệ đến chiến tranh và xung đột vũ trang, trong Tam tạng kinh điển cho thấy vài kết quả liên quan đến Nhà nước trong việc cảnh giác chiến tranh và vài chiến lược liên quan đến Nhà nước, thay cho sự đương đầu với hậu quả cuộc chiến. Để làm sáng tỏ vài vấn đề này, nhưng ý tưởng phải cơ bản, một số đoạn then chốt được nêu như: Chuyện Tiền thân Kusa-jātaka #531, Mahāsīlava-jātaka #51, Seyya-jātaka #282, và Asātarūpa-jātaka #100; Kinh Mahādukkhakkhandha, bài Kinh Tương ưng quan trọng đối với chiến tranh (Sangāme dve vuttāni S i 82-85) nơi đức Phật chú thích về 2 trận chiến, đấu tranh giữa vua Pasenadi nước Kosala và vua Ajātasattu nước Māgadha, chứa đựng những đoạn thơ nổi tiếng được đức Phật tuyên thuyết như sau:

Chiến thắng gây thù oán;
Thất bại bị khổ đau.
Vui thay sống an tịnh.
Từ bỏ thắng và bại.

Từ những lời dạy này và lời dạy chung chung khác đã thuyết trong Tam Tạng Kinh điển, một nỗ lực được làm để cô lập tác động cuộc chiến tâm lý, xã hộigiải trừ các chiến lược, rõ ràng hay ngấm ngầm, chứa đựng bên trong. Hy vọng bài tham luận này sẽ cung cấp một nền tảng nguyên bản thuyết trình cho chủ đề về chiến tranh, xung đột và phương thức giải trừ theo quan điểm của Phật giáo

Tiểu sử
Tiến sĩ Matthew Kosuta:
Giảng viên Cao Đẳng Tôn giáo học
Đại học Mahidol 
Salaya, Putthamonthon 4
Nakhon Pathom, 73170, Thailand
Email: matt_kosuta@hotmail.com
Phone: (66)-2-800-2630 ext. 306
Fax: (66)-2-800-2659

Sở thích nghiên cứu:
Phật giáo Nguyên Thuỷ, Nghiệp, Ấn giáo và Du già, Hiện tượng các tôn giáo
Nguyên thuỷ Đông Nam Á, Phật giáo và quân đội, Tôn giáo và Chiến tranh

Giáo dục:
Tiến sĩ: Nghiên cứu Tôn giáo (sciences des religions) tháng 9 năm 2003. 
Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada. 
Luận án: Phật giáo Nguyên thuỷ, Nghiệp, và Chiến tranh: Searching for a Karma-based Ethics of War. 
Văn bằng trong Phật học: tháng 12 năm 1998 – tháng 10 năm 1999. 
Đại học Nguyên thuỷ Phật gíao quốc tế - Yangon, Myanmar. 
Cao học: Nghiên cứu tôn giáo (sciences des religions) tháng 1 năm 1997. 
Université du Québec à Montréal Montreal, Canada. 
Chủ đề: Đức Phật và đội ngũ bốn chân: quân đội trong Kinh tạng Pali
Cử nhân: Danh dự, trọng đại: Nhân loại học / đề tài phụ: tiếng Pháp 5/ 1992
University of Florida Gainesville, Florida. 

Vai trò học đường:
Hiện nay là Đại học Mahidol, Thailand: 7/ 2006 College of Religious Studies
Cao đẳng Gettysburg, Gettysburg, PA: 8/ 2004 – 8/ 2005, Thỉnh giảng. 

Xuất bản:
“Chữ ‘Không’ trong Nguyên Thuỷ: the Abhidhammic Theory of Ajaan Sujin Boriharnwanaket” Phật giáo cùng thời, Vol.8, No.1, 5/ 2007. 
“Đức Phật, nhà Khoa học vĩ đại ở đời” Religiologiques, mùa xuân năm 2003. 
“Examinations; Theravadins”, Sách về đời sống Tu viện, vol.I, pp.461-462. Mathieu Boisvert with Matthew Kosuta. 2000. Johnston, William M. ed. Chicago: Fitzroy Dearborn Publications.
Bài viết “Đức Phật và đội ngũ bốn chân: quân đội trong Kinh tạng Pali” trong Religiologiques, 16, mùa Thu 1997, pp.105-112.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
23/04/2014(Xem: 17258)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.