.

Đừng quơ đũa cả nắm để rồi nói thời này MẠT PHÁP - Hòa thượng Giới Đức

.
.
.
.

.

.
new-books-releases-2024 -1


10 quyen sach phat giao hay nen doc
.

phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.

muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
audio

CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN -
THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud

(Xem: 345)
Nguồn Pāḷi: chủ yếu Dvemātika (Myanmar), và Buddha Jayati Ṭipitaka Series (Sri Lanka) [phần Pāḷi trong các bản dịch Tạng Luật (PāḷiViệt) của Đại Đức Indacanda]. Khi có điểm khác nhau, sự lựa chọn được dựa trên việc đối chiếu thêm với một số nguồn tài liệu khác. Dịch Việt: dựa trên các bản dịch Tạng Luật (Pāḷi-Việt) của Đại Đức Indacanda.
(Xem: 3169)
Giới luật là thọ mạng Phật giáo, Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Di Giáo rằng: “Các chúng đệ tử hãy lấy Giới luật làm vị Thầy sáng suốt cho con đường giải thoát của chính mình, dù Như Lai còn ở trong đời cũng không khác gì cả”. Hơn thế nữa, mọi pháp môn tu tập của Phật giáo đều lấy Giới luật làm nền tảng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ minh tâm kiến tánh thành Phật vậy.
(Xem: 6350)
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật
(Xem: 6795)
Tập sách nhỏ có tựa đề là “Giới Luật Phật Giáo Yếu Lược” chỉ nhằm trình bày sơ lược về những giới luật cốt lõi trong giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là một bộ sách nghiên cứu thâm sâu về giới luật Phật giáo. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng.
(Xem: 2803)
Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường hay dùng để thắp hay chiếu sáng trong nhà hay các quán xá, đường phố… Đèn giới luật là cụm danh từ ví von cho một khía cạnh của ngọn đèn bình thường về công dụng và khả năng của giới luật mà thôi.
(Xem: 4268)
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu nếu không tuân giữ đúng theo giới luật mà Phật đã răn cấm, thì sự tu hành của chúng ta sẽ không bao giờ có tiến bộ giác ngộ và giải thoát được. Giới luật do Phật chế ra, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc cảnh cáo xử phạt những hành vi sai phạm, bởi chúng sanh dễ buông lung ba nghiệp.
(Xem: 37769)
Bài viết này được biên soạn bởi có nhiều Tỳ khưu hỏi tôi về những giới luật sử dụng tiền bạc được tìm thấy trong vinaya (Tạng Luật). Bởi một tân Tỳ khưu ít có cơ hội được đọc những luận giảng mà tôi đã phiên dịch nhiều đề mục từ trong đó. Tôi hy vọng là trong bài viết này có đầy đủ kiến thức để giúp các Tỳ khưu hiểu rõ cách tuân thủ những giới luật này.
Kinh
(Xem: 67529)
Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật ấy thôi
(Xem: 59931)
Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.
(Xem: 599)
Người Việt Nam đa phần biết Đường tăng qua tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân chứ ít ai thực sự đọc tự truyện Đại Đường Tây Vực Ký do chính Trần Huyền Trang thủ bút. Phải công nhận Trung Hoa đã sản xuất ra nhiều danh tác mà người Việt thường say mê đọc.
(Xem: 800)
It is said that Essence of Prajnaparamita (commonly known as the Heart Sutra) alone can really go to the very core of the Buddhist teachings on emptiness, void or Voidness and by analyzing its historical existence and by restoring its component parts to their context in the Prajnaparamita Sutras, we can gain all the necessary understanding on emptiness, void or Voidness. As Buddhist learners and practitioners, we can never ever undervalue Buddha's teachings on the nature of emptiness, the negation of the inherent existence of all things and phenomena.
(Xem: 3223)
Kinh Địa Tạng có thể xem là một quyển kinh tiêu biểu cho sự hiếu thảo. Trong kinh này, Đức Phật thuyết về nhân duyên phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cùng nhiều chi tiết về nhân quả nghiệp báo trong tam giới cùng những cảnh giới của địa ngục khi chúng sanh bị đọa vào. Bồ tát Địa Tạng được biết đến với đại nguyện “địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật.” Quyển kinh này còn bao gồm nhiều nội dung chi tiết chỉ dạy chúng ta phải làm thế nào trong nhiều trường hợp hoạn nạn. Kinh Địa Tạng có bốn đạo lý, đó là: dứt khổ, độ sanh, hiếu thuận, và báo ân.
(Xem: 3349)
Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ-lăng-nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng ta, mỗi người cũng như tất cả, phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn kinh Thủ-lăng nghiêm.
(Xem: 1580)
Dưới đây là bài thuyết giảng về “Lậu Hoặc” trong Phẩm 9 Chánh Tri Kiến - Kinh Trung Bộ (bài #36) của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải tuyên thuyết vào ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại Chùa Long Hương, Việt Nam
(Xem: 342)
Việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật không còn nữa, cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của ngài. Chỉ biết bố thì cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan.
(Xem: 1639)
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với một học giả khác, bà đã gọi đối thủ của mình là phụ nữ và vì sự xúc phạm này, Quán Thế Âm nói rằng bà sẽ tái sinh thành phụ nữ 500 lần, nhưng Ngài sẽ luôn quan tâm đến bà.
(Xem: 3818)
Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều.
(Xem: 4418)
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức
(Xem: 41543)
Người ta thường nói môn Abhidhamma rất khó học, và lại không thực tế. Rất khó học vì nó phân tích rất chi li, vi tế những vận hành, diễn tiến của tâm. Không thực tế vì nó bàn đến những vấn đề ở ngoài sự hiểu biết bình thường của con người; ở ngoài chuyện áo cơm, tiền bạc, thế sự và thế tình...
(Xem: 5783)
Tổng hợp bài giảng của thầy Tuệ Sỹ về Nhập Trung Luận.
(Xem: 14160)
Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo Luận Câu-xá vào khoảng năm 900 sau khi Phật nhập diệt, tức khoảng thế kỷ thứ tư hay thứ năm Tây lịch, làm căn bản cho tác phẩm nổi danh khác cũng do Ngài viết hơn 30 năm sau là Duy Thức Tam Thập Tụng. Luận Câu-xá gồm 600 bài tụng và trường hàng, chia làm 8 hoặc 9 phẩm, gồm 29 hoặc 30 quyển theo sự sắp xếp của các luận gia về sau.
CHUYÊN ĐỀ
Vào buổi sáng nọ Đức Phật đang ngồi thiền trong một khu rừng trang nhã thì có một nhóm thanh niên hoàng gia đến hỏi ngài có thấy một phụ nữ trẻ trang điểm và ăn mặc sặc sỡ chạy qua chỗ ngài đang ngồi không? Nhóm thanh niên này cũng kể cho Phật nghe vì sao họ phải tìm kiếm người đàn bà đó.
Đi lễ chùa ngày đầu năm là một nét văn hóa đẹp của người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với phật tử. Có thể nói ngày đầu năm đi lễ chùa cũng gần như dự một lễ hội, vì tới đó chúng ta sẽ bắt gặp rất đông phật tửchúng ta cũng có thể gặp những người không phải là phật tử nhưng họ có đức tin vào Đức Phật.
Nói đến ngày Xuân, chúng tacảm tưởng như chỉ có Xuân ở thế gian, nhưng thật ra trong nhà Phật cũng dùng chữ Xuân để nói lên những ý nghĩa thâm trầm của Đạo.
Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật.
Buổi sáng mồng một Tết, Ngữ Uyên thức dậy sớm, nàng bước ra khoảng sân vườn , nhìn lũ ong bướm bay lượn chập chờn bên mấy hàng tường vi , có con buông thân đáp nhẹ làm lay động cánh hoa tươi hãy còn khép nép nở như e ấp thẹn thùng với chàng bướm giang hồ mầu sắc trử tình , lãng mạn cợt đùa lã lơi dưới ánh nắng ban mai và gió Xuân thổi phơn phớt hơi lạnh của tiết Đông cuối mùa. Nàng Xuân dạo gót hài tiên đâu đây mà hoa tươi nở rộ cả khu vườn…
Bài thơ xuân trong cửa thiền được nhiều người biết đến nhất, có thể nói là bài "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác, một thiền sư Việt Nam thế kỷ thứ XI, thời Lý, cách đây gần một ngàn năm.
Hồi nào giờ nghe đã nhiều, thấy cũng không ít nhưng tôi có biết khai bút là gì. Viết được dăm bài báo với mớ thơ ấm ớ thì có đáng gì để trịnh trọng khai bút! Mấy nay lướt mạng xã hội thấy thiên hạ khai bút từ đêm giao thừa, tự dưng cũng ngứa ý muốn thử một lần xem sao.
Tết Nguyên đán sắp đến, chúng ta sống thêm một năm xa quê hương nữa. Nhớ đến ngày Tết ở quê nhà thuở trước, mọi người đều rộn rã vui mừng đón chào một mùa xuân mới:
Trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi tấm lòng chúng ta đều hướng về cội nguồn bày tỏ lòng tri ân, báo ân; hướng tới năm mới, mong cho một năm cát tường như ý đến với tất cả. Tăng NiPhật tử chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bốn Ân lớn: Ân cha mẹ sinh thành, ân Tam bảo tế độ, ân tiền nhân dựng nước và giữ nước cùng ân chúng sanh giúp đỡ; tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện để góp phần xây dựng một xã hội an lành, hạnh phúc.
Giáp Thìn đang tới. Theo truyền thống mừng Tết Nguyên Đán, hình ảnh linh vật rồng đã xuất hiện nhiều nơi trên phố chợ và truyền hình, với ước mơ cho năm mới, người người sẽ an vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Bất kể, thực tế là năm 2024 có thể sẽ bất an nhiều hơn, tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Bài viết này, trong dịp đưa tiễn năm cũ để đón năm mới, sẽ kể chuyện rồng, với lời chúc an vui và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh nơi cõi này.
Nhân dịp Năm Mới, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp, và tôi xin gửi lời chào đến tất cả chư Huynh Đệ trên khắp thế giới. Mặc dù hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc quan rằng với sự đánh giá ngày càng cao về mức độ kết nối của tất cả chúng ta trong sự thống nhất của nhân loại, tất cả chúng ta có thể nỗ lực để có một cuộc sống ý nghĩa hơn và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.
Tình trạng không tôn trọng luân lý hay luật pháp, sử dụng bạo lực trong hành xử là một vết đen trên bức tranh toàn cảnh xã hội. Chúng ta đã nói nhiều đến tình trạng xuống cấp về văn hóa. Chúng ta nhiều lần nhắc cụ Phan Chu Trinh với câu khẩu hiệu của phong trào Duy Tân “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà đến nay còn nguyên giá trị. Người ta trở nên ích kỉ, bất chấp đạo lý trong đời sống hay kinh doanh, sẵn sàng làm tổn hại người khác để mưu lợi cho mình. Một xã hội chỉ cai trị bằng luật lệ chưa chắc đã hiệu quả bằng một xã hội gồm những con người biết sống trong tập thể, hòa hợp cộng đồng.
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vị thủy tổ đầu tiên về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là do Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ ở Động Đình Hồ, sau đó sinh ra một cái bọc trăm trứng, từ bọc đó nở ra trăm người con. Lạc Long Quân là cốt Rồng, Âu Cơ là cốt Tiên, khi sinh ra 100 người con như vậy, Rồng vốn ở nước, Tiên ở núi cho nên mới chia 100 người con ra hai phần: 50 người đi theo cha xuống biển, 50 người đi theo mẹ lên núi, từ đó dân tộc ta có nguồn gốc là con Rồng cháu Tiên.
Theo truyền thuyết, rồng là loài vật linh thiêng, có thần thông, có khả năng làm mưa, phun ra khói, lửa, thăng, giáng, ẩn, hiện, biến hóa lớn nhỏ một cách tự tại. Kinh điển Phật giáo có nhiều huyền thọai về Đức Phật liên quan đến rồng, chẳng hạn như: Chín rồng phun nước tắm cho thái tử khi mới đản sinh, Rồng che mưa cho Phật, Phật hàng phục hỏa long, Long vương nghe kinh Thập thiện, Long nữ thành Phật…
Từ thuở nào… hoa Mai đã được mọi người chiêm ngưỡng, tượng trưng cho nét đẹp thanh tao. Mỗi khi hoa Mai nở rộ là lúc lòng người nao nao, là dấu hiệu mùa xuân đang về, là ngày lễ của các dân tộc đón Tết Âm lịch (cổ truyền) ở Đông Á.
NEW POSTING
Đức Phật dạy nhìn vào mọi thứ khởi sinh. Mọi thứ không ở yên. Nó xuất hiện rồi hết. Nó hết rồi xuất hiện lại, và xuất hiện rồi biến mất. Liên tục sinh diệt.
Thân mạng con người được tạo hóa ban cho một trái tim biết rung động yêu thương, một trí não biết tư duy sai đúng là để mang tình thương, lòng trắc ẩn của mình dành cho những người, những loài yếu thế chứ không phải để sợ hãi, luồn cúi trước những điều hung bạo. Đừng so sánh phân vân, đừng đắn đo toan tính khi rải tâm từ trong cuộc sống hiện tiền bởi từ bi cũng là cách giúp mỗi chúng ta tiến gần đến cánh cửa thiện căn an lạc.
Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn. Đã sinh, chúng sẽ diệt. Diệt rồi, chúng sẽ sinh trở lại. Sinh trở lại rồi, chúng sẽ mất đi.
Bộ sách này là tuyển tập những bài giảng của thiền sư Ajahn Chah. Tôi thấy rất có giá trị để đọc. Rất nhiều người tu trên thế giới đã đọc, hy vọng quý vị cũng đọc để tự mình hiểu biết. Bộ sách bao gồm những quyển sách đã được biên dịch và in từ thời thiền sư Ajahn Chah còn sống cho đến những năm gần đây. Các quyển đó là tập hợp các bài giảng pháp của thiền sư, và đã được in lần đầu ra thế giới vào những thời gian sau đây
Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Chuyển từ Tổng thống Kennedy tới Đại sứ Lodge. Quá trình hành động được nêu trong Điện tín Bộ ngoại giao số 534 rõ ràng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa bạn [Lodge] và Washington. Tác động ngày càng tăng của việc đình chỉ viện trợ CIP có nghĩa là chúng ta nên đánh giá tình hình liên tục để sẵn sàng điều chỉnh theo cả hai hướng trước các phản ứng của Chính phủ Việt Nam. 1. Chúng ta đang ngày càng thắng, hay ngày càng thua trong cuộc giao tranh với Việt Cộng? 2. Chính phủ [Diệm] có đáp ứng vào bất kỳ thời điểm nào nhu cầu cải thiện 3 phương diện trong (a) chiến dịch chống VC, (b) các diễn biến chính trị nội bộ VNCH và (c) các hành động ảnh hưởng đến quan hệ với người dân Mỹ và Chính phủ Mỹ không?
Hình ảnh người dân chen chúc trong các ngôi đền chùa để cúng sao giải hạn ở Việt Nam vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch vừa qua bị mỉa mai là 'chinh phục vũ trụ', 'chinh phục các vì sao xa xôi hơn'.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Sơ Lược Về Thiền Tông Tào Động & Những Dòng Truyền Thừa” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết của Thiền Tông Tào Động, mà nó chỉ tóm lược về Thiền Tông Tào Động & Những Dòng Truyền Thừa và pháp tu đặc biệt của nó.
THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 16 ngày Từ ngày 21- Sept- đến ngày 08- Oct - 2024 GHI DANH: Hạn chót là ngày 01- 7- 2024. Người Hướng Dẫn : Tỳ Khưu Thích Tánh Tuệ ( Tu viện Huyền Không South California & Chư Tăng Ni sinh tại India & Sri Lanka.)
Giá trị của tác phẩm ngoài việc giới thiệu một đạo Phật chánh tín, còn góp phần định hướng lối sống đạo đức, thiền địnhtrí tuệ của đạo Phật. Vì tính dẫn nhập bao quát về đạo Phật, tác phẩm này được xem là tuyển tập về các thông tin nhập môn về Phật giáo. Vì những thông tin bổ ích của tác phẩm, tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến quý độc giả và mong rằng người đọc không còn ngộ nhậnđồng hóa đạo Phật với những tín ngưỡngtôn giáo khác
Ngày nay, có nhiều người thắc mắc rằng: "Liệu cộng nghiệp có thể tạo ra điều gì giống như một trận động đất, ví dụ như trận động đất vừa tàn phá Haiti hay không?"
Bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 263. Tại cuộc họp ngày 5 tháng 10 năm 1963, Tổng thống Kennedy đã xem xét các khuyến nghị trong báo cáo của Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân) về chuyến công tác của họ tới khảo sát tình hình Nam Việt Nam. Tổng thống chấp thuận các khuyến nghị quân sự nêu trong Phần I B (1-3) của báo cáo, nhưng chỉ thị rằng không được đưa ra thông báo chính thức nào về việc thực hiện kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ từ VN về Mỹ vào cuối năm 1963.
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Từ điển bách khoa Việt Nam là tên của bộ từ điển bách khoa do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa in, được xuất bản lần đầu tiên năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm bốn tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau. Đây là bộ từ điển bách khoa của Việt Nam đầu tiên được biên soạn với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng và 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm. Từ điển có mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay và những tri thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật của thế giới. Từ điển do 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm, với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng.
Chúng ta có mặt ở đây; chúng ta hiện hữu và có quyền tồn tại. Ngay cả những loài không phải là chúng sinh hữu tình như bông hoa cũng có quyền tồn tại. Nếu một năng lực tiêu cực tác động lên bông hoa, nó sẽ tự chữa trị bằng phản ứng hóa học để duy trì sự sống.
Đạo Phật xuất hiện tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII Trước Tây lịch, do Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khai sáng. Trải qua 45 năm truyền bá chân lý giải thoát tối hậu, những giáo lý Ngài đã tuyên thuyết được gọi là Kinh, những gì đã chế định trong sinh hoạt tu tập, hoằng hóa của Tăng Ni được gọi là Giới-luật.
Ngày nhỏ, tôi không hề biết đến những người thầy lớn người Việt Nam chúng ta trong đạo Phật. Ông bà tôi, rồi bố mẹ tôi hay nói, hay kể về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thật sự là vậy. Là một cậu bé, tôi cứ trăn trở, “ông tổ” đạo Phật người Việt Nam của chúng ta là ai.
Kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ dành thời gian về TV Đại Bi tham dự khoá tu chủ đề :“ Một Ngày Ly Tham ” vào ngày thứ Bảy 13/ 4/ 2024 với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn tu học của Tăng đoàn Theo Dấu Như Lai gồm có thầy Thích Tánh Tuệ, Thích Pháp Tuyên, Thích Pháp Cẩn, Thích Quảng Lực và Thích Tuệ Giác hướng dẫn.
Sách này hy vọng trình bày được những nét chính về hành trạngtư tưởng của thiền sư Tăng Hội mà Phật tử Việt Nam thờ phụng như là vị sơ tổ của thiền học Việt Nam. Nội dung của sách này được làm bằng những bài giảng cho học chúng trong mùa Đông 1994 – 1995 nơi Mai Thôn Đạo Tràng tại Pháp.
Bài bác có nghĩa là phủ nhận một điều gì đó và dùng lý lẽ để chứng minh điều đó là không đúng, theo sự hiểu biết của cá nhân của mình. Bài bác diễn ra trên mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, từ những chuyện vặt vãnh đời thường cho đến hệ tư tưởng, xuất phát từ nhiều lý do, động cơ và mục đích khác nhau.
Cuộc đời và công việc của Bồ tát được nói trong phần cuối đoạn Đồng tử Thiện Tài gặp đức Di Lặc. “Bấy giờ, Thiện Tài nghe tiếng khảy móng tay, từ tam muội dậy, Bồ tát Di Lặc nói:
Từ Đại sứ Lodge gửi Ngoại trưởng Rusk và Thứ trưởng Harriman. CIA đã phân phát thông tin tình báo mà cơ quan này cảnh báo cần “dè dặt, thận trọng”, vì Ngô Đình Nhu đã ra lệnh thực hiện một cuộc biểu tình của sinh viên chống lại Đại sứ quán Hoa Kỳ, trong đó Nhu lên kế hoạch sử dụng 100 mật vụ tấn công Đại sứ quán, ám sát Lodge và các quan chức khác của Đại sứ quán, rồi đốt cháy văn phòng. Nếu tôi [Lodge] bị ám sát theo cách được chỉ ra trong các báo cáo trên, thì hành động đó trên thực tế đã được thực hiện bởi Chính phủ VNCH, cho dù họ có cố gắng che đậy đến mức nào đi nữa, vì họ sẽ xúi giục đám đông và sẽ từ chối cho chúng tôi sự bảo vệ của cảnh sát. Nếu tôi bị ám sát, một tình huống mới sẽ được tạo ra có thể cho chúng ta cơ hội tiến hành thay đổi chính phủ VNCH một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp mà hiện nay dư luận Hoa Kỳ và thế giới bác bỏ, nhưng sau đó sẽ được chấp nhận. Ngoài ra, Nhu còn được cho là đang hút thuốc phiện. Vì tất cả những lý do này, các cộng sự của t
Phật giáo truyền vào nước ta đã hai nghìn năm, được nhân dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống của dân tộc mình. Cho nên nói đến văn minh văn hoá Việt nam, mà không kể đến vai trò Phật giáo là một thiếu sót lớn. Nói đến văn học Việt nam, lại càng không thể không nói đến Phật giáo. Phật giáo đã có một vị trí vai trò nhất định trong lịch sử dân tộc. Vì thế, nghiên cứu lịch sử dân tộc, không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo.
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta gặp phải nhiều áp lựclo lắng từ công việc, cuộc sống xã hội, về giao tiếp theo truyền thống và trên mạng xã hội. Trước những thách thức này, một xu hướng ngày càng được những người trẻ hưởng ứng là niềm tin vào những lời nói chân thậtgiá trị đem lại hạnh phúc cho nhân sinh. Sống với chánh ngữ, nhằm tốt đời, đẹp đạo.
Tu tập theo đạo Phật không phải để sở hữu được điều gì, mà thực ra là để buông xả không bám víu với bất kỳ những gì ở trên đời... mà chỉ nhận biết rõ ràng những gì đến rồi đi, đó là điều tự nhiên của vạn pháp.
Trong cuộc sống đời thường, mỗi một cá nhân chúng ta thường không để ý đến hiệu quả của lòng thương trong nhiều trường hợp ứng xử hoặc trong nhiều công việc thường ngày.
Xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và chúng ta sẽ bắt đầu thời pháp thoại tối nay. Tôi sẽ nói về phương cách Đức Phật tiếp cận việc hành thiền
Pháp được dùng để thanh lọc tâm cho nó tươi sáng, trong sạchhạnh phúc. Tính khí mỗi người đều khác: người thì thô lỗ, kẻ ôn hòa, kẻ khác nữa tinh tế. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã xây dựng Giáo Pháp theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với tính cách của người nghe.
Điện tín từ Sở Tình báo Trung ương CIA gửi Đại sứ Mỹ tại VN. Chúng ta muốn được thông báo về những gì đang được dự tính nhưng chúng ta cần tránh bị lôi kéo vào việc xem xét hoặc cố vấn về các kế hoạch hoạt động hoặc bất kỳ hành động nào có thể cho thấy Mỹ quá gắn bó với sự thay đổi chính phủ VNCH. Tuy nhiên, chúng ta hoan nghênh các thông tin giúp đánh giá tính cách của bất kỳ vị lãnh đạo thay thế nào. Về vấn đề cụ thể của Tướng Dương Văn Minh, ông [Lodge] nên cân nhắc nghiêm túc việc có người liên lạc trong tình hình hiện tại, trong khi những gì Minh cho thấy chưa có trách nhiệm ở bất kỳ mức độ nghiêm túc nào. Để các quan chức có trách nhiệm xem xét vấn đề của Minh, người liên lạc [của CIA gặp Minh] phải có thông tin chi tiết chỉ rõ rõ ràng rằng các kế hoạch của Minh có triển vọng thành công cao. Hiện tại, người liên lạc [này] không thấy có triển vọng như vậy trong thông tin được cung cấp cho đến nay.
“Lời kinh sau những buồng biệt giam” sẽ là một câu chuyện đầy tính nhân văn, đầy tình người bởi nó đã hiện thực hóa lòng từ bi trong đạo Phật một cách sâu sắc nhất, bởi tình thương của Phật dành cho chúng sinh đều bình đẳng như nhau, không phân biệt là người tự do hay một kẻ tội đồ..."
Có nhiều cách để xử lý những vấn đề về môi trường, như sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giảm bớt ô nhiễm từ xe công nghiệp và xe cộ, vân vân, nhưng một cách khác, có lẽ ít được công khai hơn là tác hại của việc sản xuất thịt. Việc giảm tiêu thụ thịt và khuyến khích ăn chay là những biện pháp bảo vệ môi trường không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn có sự ủng hộ của hầu hết các tôn giáo trên thế giới.
Việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật không còn nữa, cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của ngài. Chỉ biết bố thì cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan.
Bản văn ngắn gọn trình bày một phương pháp đơn giản để sửa chữa những vi phạm và phá vỡ thệ nguyện Samaya.
Đối với những ai đã được thấm nhuần tinh thần vô ngã, tùy duyên của Đạo Phật thì cho dù đứng trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời thì họ có đầy đủ sự bình thản tự tin để vượt qua, an nhiên tự tại chấp nhận đối diện với nó. Anāthapiṇḍika là một trong những trường hợp như vậy, kể từ khi quy y Tam bảo cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời kể cả sau khi đã được hóa sanh vào cõi trời, Anāthapiṇḍika vẫn luôn luôn dành trọn hết tâm tư và tình cảm của mình, trước sau một niềm tin chân tịnh chánh tín và đi trọn con đường dẫn đến an vui hạnh phúc, một niềm tin trọn vẹn
Mấy năm qua bị con virus corona hoành hành, một phần bị cách ly một phần sợ bi lây nhiễm nên tôi phải bó gối nằm nhà, bế môn tỏa cảng, không dám đi đâu, bạn bè không thăm, người thân không tới. Trong truyện Kiếm hiệp của Kim Dung có anh chàng "độc cô cầu bại" thuộc loại đệ nhất cao thủ võ lâm mỗi lần đấu võ chỉ cầu thua mà không được, tôi làm "độc cô cầu bạn" sáng nghe chim hót, chiều ngắm hoa nở, tối về ôm sách vở, cầu gặp được bạn bè thân thiết mà không được.
// Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao. Một nguồn tin rất đáng tin cậy cho tôi biết rằng cách đây ba tuần, vào lúc rạng sáng, cảnh sát đã ập vào khuôn viên một cơ sở Công giáo và bắt ba phụ nữ trẻ, đưa họ đến một nơi đang dùng làm một loại nhà tù. Ở nơi này, các phụ nữ này không bị thương. Nhưng họ nhìn thấy nhiều nam tù nhân bị tra tấn, một số bằng cách đánh đập, một số bằng cách dí điện giựt vào bộ phận sinh dục. Hàng ngày, các cô gái trẻ này bị “tẩy não” dưới hình thức nghe giảng dạy về “chủ nghĩa nhân vị”. Sau hai tuần lễ, các cô được trở lại nơi ở cũ nhưng cứ ba ngày một lần, họ phải quay lại nhà tù để nghe giảng bài.
Trong khi các tín ngưỡng về nghiệp và tái sinhphổ biến vào thời của Đức Phật, nó cũng là một phần của Bà la môn giáoKỳ na giáo, nhưng không phổ quát
Mặt trái của mạng xã hộiViệt Nam đang phá hỏng tâm tính lành thiện của con người, đặc biệt là giới trẻ. Việc ai cũng có thể chửi rủa, phán xét một cách tàn nhẫn, hùa theo, không suy nghĩ và thiếu bao dung, đã làm khẩu nghiệp của chúng ta nặng thêm.
Trong chùa có một anh câm. Không ai nhớ anh ta đến chùa từ bao giờ, vả lại cũng không mấy người để ý đến anh ta. Anh ta lo mấy sào vườn ở sau chùa, lúc thì trồng rau, lúc thì trồng đậu, làm việc rất là siêng năng. Lúc rảnh anh ta vào bếp giả gạo và vào những ngày sóc vọng (ngày rằm âm lịch), chùa đông khách, anh ra giúp việc dưới bếp và rửa bát ở bờ ao cạnh bếp.
Danh và thực trong đời sống xã hội là nói cái tên gọi và thực chất, chức danh và khả năng, danh vị và tài đức. Danh mà không đi đôi với thực thì gọi là hữu danh vô thực (1). Tổ chức có nhiều kẻ hữu danh vô thực rất dễ dẫn đến sự phân rã, suy yếu, thất bại. Xã hội có quá nhiều kẻ hữu danh vô thực chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn, suy đồi, khó tiến bộ. Ở những địa vị cao trong giai tầng xã hội, danh với thực mà quá cách biệt thì nói không ai nghe, trên dưới không đồng lòng, dù có kế sách gì hay cũng không thực hiện được chu toàn.
Phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ với Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara. McNamara nhận xét rằng cũng không có sự khác biệt đáng kể nào giữa Diệm và Nhu, mặc dù mô tả Diệm là nhân vật của công chúng và Nhu là người điều hành thực sự, mà không ai kiểm soát được Bà Nhu. Thượng nghị sĩ Wayne Morse đã hỏi một loạt câu hỏi dài nhằm tìm ra lý do tại sao Hoa Kỳ chủ yếu hành động một mình và chỉ nhận được sự hỗ trợ tượng trưng từ các quốc gia khác. Các Thượng nghị sĩ Morse, Carlson, Frank Church và Gore, tất cả đều chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam nhiều nhất, đã hỏi liệu có một giải pháp thay thế nào cho chính phủ hiện tại [của Diệm] hay không và liệu ý kiến của McNamara rằng cuộc chiến chống Cộng có thể vẫn có hiệu quả bất chấp chính phủ Diệm vẫn áp bức người dân và gặp khó khăn chính trị.
New Posting: Nguyệt san Chánh Pháp số 149 1 tháng 4 năm 2024: Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho những ai học hỏithực hành đúng đắn. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc.
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nói đơn giản chính là bài văn dùng lý và sự nhân quả cảm ứng để khuyên mọi người bỏ ác làm lành. Chẳng biết tác giả là ai! Có người nói là Cát Hồng1 , người học chưa chắc đã tin theo thuyết ấy. Còn như nói tác giảThái Thượng [Lão Quân]2 , là giáo huấn xứng theo lòng trời 1 lập ra thì thuyết ấy càng mơ hồ, chẳng thể nào tra cứu được! Kể từ đời Triệu Tống3 đến nay, bài văn này được lưu truyền rất thịnh, được ghi chép trong Đạo tạng4
New Posting Số mới nhất: 419 ngày 1 tháng 4 năm 2024 - Chủ đề Cháng Ngữ - Tốt Đời Đẹp Đạo
Stephen Hawking đã tái khám phá những gì đã dạy trong kinh Duy Ma Cật của Phật Giáo Đại Thừa về vũ trụ trong hạt cải. “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ (The Universe in a Nutshell) là một trong những đầu sách do Stephen Hawking viết về chủ đề vật lý lý thuyết.
Vũ trụ trong một vỏ hạt là một cuốn sách cần thiết với tất cả chúng ta để hiểu vũ trụ chúng ta đang sống. Giống như tập trước của cuốn sách - Lược sử về thời gian, cuốn sách này truyền tải điều thú vị trong khoa học khi các bí mật tự tiết lộ bản thân chúng.
Hỡi những người con dân đất phương Nam! Hãy làm bất cứ gì có thể làm được để cùng nhau minh oan cho một bậc tiền bối yêu nước thương dân và luôn xứng đáng có được một vị trí trân trọng nhất trong lòng mọi người chúng ta. Mong rằng trong một tương lai gần, thật gần, không chỉ ở vùng Ba Tri, Bến Tre, mà Vĩnh Long, Cần Thơ, cả vùng Đất Phương Nam, và cả nước, chẳng những sẽ có những pho tượng để tưởng niệm, mà còn có những con đường mang tên Phan Thanh Giản để cho dân chúng đất phương Nam được mát lòng mát dạ, vì thấy rằng đàn hậu bối, dầu thuộc bất cứ chánh kiến nào, cũng không có thành kiến bất công với một bậc tài danh luôn hết lòng vì dân vì nước như cụ Phan.
Ngày đức Phật nhập niết bàn là một ngày quan trọng trong đạo phật. Ngài nhập niết bàn bỏ lại thân xác vật chất, chấm dứt bốn mươi chín năm thuyết pháp, hoàn thành một quá trình vượt thoát sinh tử luân hồi.
Tổng Thống Kennedy họp với Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp. Ngoại Trưởng Pháp cảm thấy rằng về lâu dài, các diễn tiến dường như sẽ dẫn đến sự thống nhất và trung lập của Việt Nam. Ngoại Trưởng Pháp nói rằng ông biết rằng tuyên bố này đã bị đón nhận tệ hại ở Washington, nhưng nó cũng không được đón nhận khá hơn ở Moscow hay Bắc Kinh. Ông Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ) nhắc lại rằng thời điểm nghe tin này [trung lập] thật không vui.
Một ghi chép về điểm quan trọng nhất trong một cuộc trò chuyện với Khenpo Tsultrim Lodro từ Larung Gar, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gạt sang một bên mọi bận tâm ích kỷ trong khi tham gia vào những thực hành như phóng sinh.
Tôi được biết, Ni trưởng là em gái ruột của Cố Hoà thượng Thích Ấn Đạo, húy Tâm Huệ, tự Hưng Công, trụ trì Chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc). Ngài chính là Bổn sư truyền giới của Hoà thượng Thích Nguyên Minh, đương kim trụ trì kế thừa.
Đoạn trường vô thanh" của Phạm Thiên Thư được coi là tập truyện "Hậu truyện Kiều" công phu nhất cho đến nay, tác phẩm được ra mắt vào năm 1969, bao gồm 3290 câu lục bát, và đã được giải thưởng văn học toàn quốc (miền Nam Việt Nam) năm 1973.
Tôi rất thích đọc những giải-thích của anh về Phật-giáo cho những Người trong bạn của anh thắc-mắc. Qua đó tôi có thêm hiểu biết về Phật-giáo để tích-trử. Tôi có một câu hỏi xin anh cho biết thời Đức-Phật có Chuông+Mõ không ?. Chuông+Mõ xuất hiện từ thời nào, nếu thời Phật còn tại-thế chưa có ? Khi tụng-kinh Phật có bắt buộc phải xử-dụng Chuông+Mõ ? Tại sao tụng-kinh Phật phải có ? và ý-nghĩa ? Thành-thật cám ơn anh Long. Mong anh và quý-quyến được mọi an-lành.
Video thứ nhì: Chủ tọa buổi họp báo: TS. Huỳnh Tấn Lê Co-founder Chùa Bát Nhã, Santa Ana/ Người ngồi bên cạnh: Ông Phát Bùi Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Nam California/ Địa điểm họp báo là Chùa Liên Hoa, thành Phố Garden Grove, California./ Thời gian: Khoảng 11 giờ trưa ngày Thứ Năm 27-3-2024/ Nội dung: TS. Huỳnh Tấn Lê tóm lược 11 điểm liên quan đến vụ sang đoạt ngôi chùa Bát Nhã.
Khái niệm “của mình” trớ trêu thay lại là mục đích xóa bỏ của người tu hành theo Phật Giáo, giải thoát khỏi những vướng bận cá nhân, sỡ hữu,… đi đến mục đích cuối cùng là “diệt ngã” (cái tôi). Vị luật sư tại San Jose, mà tôi đề cập bên trên, và cũng là một Phật tử, có lần nói với tôi rằng, đôi khi bước vào con đường tu hành giải thoát để diệt ngã, cái ngã lại to lớn hơn nữa.
Trên internet nhiều bài Vọng Phu Thạch . Nói chung họ dịch thơ ý câu "đài triện trường minh nhất trường văn" -- đều thành ý khác hẳn với bản dịch nghĩa của Đặng Hữu Phúc. Bản dịch Anh ngữ của GS Huỳnh Sanh Thông, dịch đúng nghĩa.
Nói chuyện giữa Ngoại Trưởng Mỹ và Ngoại Trưởng Pháp. Couve de Murville: Ảnh hưởng của Trung Quốc ở Bắc VN chắc chắn đã tăng lên. Hồ Chí Minh về cơ bản vẫn chống Trung Quốc nhưng nhiều bộ trưởng mới thuộc phe thân Trung Quốc. Tình hình kinh tế khá tệ hại, nhưng chế độ vẫn mạnh về mặt chính trị. Do vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc, có vẻ như Mỹ ở Việt Nam sẽ dần dần đối mặt với Trung Quốc. Người Pháp đã rút ra kinh nghiệm này trong quá khứnhận thấy cần phải đạt được hầu hết các thỏa thuận lớn về Việt Nam với người Trung Quốc. Bộ trưởng Rusk nói rằng một sai lầm trong quá khứ có lẽ là không quan tâm đầy đủ đến việc đánh giá chiến lược chung về tầm quan trọng then chốt của Thung lũng sông Hồng. Bộ Trưởng Pháp Couve de Murville cho rằng vận mệnh của Việt Namtrung lập. Một giải pháp như vậy có thể lâu dài mới xảy ra. Vấn đề là làm thế nào để gỡ bỏ chế độ cộng sản ở miền Bắc Việt Nam.
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.
Kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ dành thời gian về TV Đại Bi tham dự khoá tu chủ đề :“ Một Ngày Ly Tham ” vào ngày thứ Bảy 13/ 4/ 2024 với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn tu học của Tăng đoàn Theo Dấu Như Lai gồm có thầy Thích Tánh Tuệ, Thích Pháp Tuyên, Thích Pháp Cẩn, Thích Quảng Lực và Thích Tuệ Giác hướng dẫn.
Cuối tháng 03 năm 2024, Hoà thượng Giới Đức-Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Viện chủ chùa Huyền Không Sơn Thượng Huế Việt Nam sẽ vân du hoằng hóa ở Hoa Kỳ. Sau đây là lịch trình hoằng pháp của Thầy tại miền Bắc California (từ ngày 29-3-2024 đến 04-04- 2024) và miền Nam California (từ ngày 05 đến 12 tháng 04 năm 2024) Những tiểu bang khác như Texas và miền Đông Hoa Kỳ sẽ được loan báo sau.
Không có gì là bí ẩn, rõ ràng là việc hành thiền đúng, đều đặn mở ra những cơ hội tuyệt vời, không phải chỉ là khám phá bản thân, mà còn là sự chữa lành sâu đậm, phát triển nhân cách lành mạnh, và hạnh phúc lớn hơn. Thiền giúp bạn cảm thấy an tĩnh bên trong, hỗ trợ phát triển khả năng thích ứng với những thử thách hàng ngày của đời sống hiện đại, và cho phép bạn lèo lái thuyền đời vững vàngsáng suốt hơn trước những ghềnh thác của đời sống.