.
THỰC HƯ việc Sư Giác Minh Luật BỊ CẤM GIẢNG PHÁP tại chùa Hoằng Pháp?
HT. Thích Chân Tính BẤT NGỜ trước CÁI CHẾT của một vị Sư Khất Sĩ từng ở chùa Hoằng Pháp

hoc tieng anh
phat giao viet nam 1963 song ngu

10 quyen sach phat giao hay nen doc
.

phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.

muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
audio

CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN -
THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
07/07/20233:02 SA(Xem: 2802)
10/06/20235:45 SA(Xem: 2392)
(Xem: 1075)
Giới luật là thọ mạng Phật giáo, Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Di Giáo rằng: “Các chúng đệ tử hãy lấy Giới luật làm vị Thầy sáng suốt cho con đường giải thoát của chính mình, dù Như Lai còn ở trong đời cũng không khác gì cả”. Hơn thế nữa, mọi pháp môn tu tập của Phật giáo đều lấy Giới luật làm nền tảng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ minh tâm kiến tánh thành Phật vậy.
(Xem: 3861)
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật
(Xem: 3958)
Tập sách nhỏ có tựa đề là “Giới Luật Phật Giáo Yếu Lược” chỉ nhằm trình bày sơ lược về những giới luật cốt lõi trong giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là một bộ sách nghiên cứu thâm sâu về giới luật Phật giáo. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng.
(Xem: 1129)
Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường hay dùng để thắp hay chiếu sáng trong nhà hay các quán xá, đường phố… Đèn giới luật là cụm danh từ ví von cho một khía cạnh của ngọn đèn bình thường về công dụng và khả năng của giới luật mà thôi.
(Xem: 1797)
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu nếu không tuân giữ đúng theo giới luật mà Phật đã răn cấm, thì sự tu hành của chúng ta sẽ không bao giờ có tiến bộ giác ngộ và giải thoát được. Giới luật do Phật chế ra, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc cảnh cáo xử phạt những hành vi sai phạm, bởi chúng sanh dễ buông lung ba nghiệp.
(Xem: 36039)
Bài viết này được biên soạn bởi có nhiều Tỳ khưu hỏi tôi về những giới luật sử dụng tiền bạc được tìm thấy trong vinaya (Tạng Luật). Bởi một tân Tỳ khưu ít có cơ hội được đọc những luận giảng mà tôi đã phiên dịch nhiều đề mục từ trong đó. Tôi hy vọng là trong bài viết này có đầy đủ kiến thức để giúp các Tỳ khưu hiểu rõ cách tuân thủ những giới luật này.
(Xem: 5374)
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyển tập Tam tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v...
Kinh
(Xem: 1043)
Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.
(Xem: 648)
Gồm các bộ kinh A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm - Tương Đương Với: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh
(Xem: 1169)
Kinh PHÁP CÚ (Dhammapada) còn được biết qua các tên dịch là Lời Phật dạy, Kinh Lời vàng, hay Con đường đến Phật Pháp. Đây là bản Kinh cổ xưa được trích từ Tiểu Bộ Kinh, một trong 5 tạng Kinh của Phật giáo Nguyên Thuỷ (Pali). Tuy là Kinh được dịch từ kinh tạng của Phật giáo Nguyên Thuỷ nhưng lại được ứng dụng, giảng giải cho tất cả các tự viện Phật giáo và cho tất cả các truyền thống tu học theo Đạo Phật khắp thế giới. Có thể nói đây chính là nét đặc thù của bản Kinh PHÁP CÚ nhỏ bé này.
(Xem: 1827)
Kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, hơn 5 triệu chữ, là bộ kinh khổng lồ trong tàng kinh các của Phật Giáo Đại Thừa do Đức Thế Tôn thuyết giảng trong 22 năm. Bài Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta thường thọ trì hằng ngày tại Việt Nam là do Pháp Sư Huyền Trang dịch từ Phạn sang Hán, vốn là cốt tủy rút ra từ Bộ Đại Bát Nhã 600 quyển trên.
(Xem: 852)
Sau khi Tôn giả Đại Ca-diếp viên tịch, Tôn giả A-nan là người có đầy đủ oai đức và trí tuệ lớn không khác gì Tôn giả Xá-lợi Tử, cũng lòng lành như Phật thương xót, bảo vệ tất cả chúng sinh, có thể ở một nơi nào đó của xóm làng, thành ấp trong nước, tùy theo mỗi nơi, mỗi chỗ, dùng các phương tiện thù thắng để giáo hóa tất cả chúng sinh.
(Xem: 1063)
Ngày rằm tháng 6, đúng 2 tháng sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, lần đầu tiên, ĐứcPhật thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Koṇḍañña, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma, Ngài Assaji, tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bārāṇasī.
(Xem: 2249)
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức
(Xem: 38092)
Người ta thường nói môn Abhidhamma rất khó học, và lại không thực tế. Rất khó học vì nó phân tích rất chi li, vi tế những vận hành, diễn tiến của tâm. Không thực tế vì nó bàn đến những vấn đề ở ngoài sự hiểu biết bình thường của con người; ở ngoài chuyện áo cơm, tiền bạc, thế sự và thế tình...
(Xem: 4417)
Tổng hợp bài giảng của thầy Tuệ Sỹ về Nhập Trung Luận.
(Xem: 11012)
Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo Luận Câu-xá vào khoảng năm 900 sau khi Phật nhập diệt, tức khoảng thế kỷ thứ tư hay thứ năm Tây lịch, làm căn bản cho tác phẩm nổi danh khác cũng do Ngài viết hơn 30 năm sau là Duy Thức Tam Thập Tụng. Luận Câu-xá gồm 600 bài tụng và trường hàng, chia làm 8 hoặc 9 phẩm, gồm 29 hoặc 30 quyển theo sự sắp xếp của các luận gia về sau.
(Xem: 4472)
Ám ảnh bức bách duy nhất của mọi sinh vật chính là sự chết. Các sợ hãi khác chỉ là biến thái của sợ chết. Thế giới bị chinh phục, bị khống chế, bị điều động bởi sự chết. Kinh Phật nhân cách hóa nó thành một loại Ma. Theo từ nguyên, trong tiếng Phạn, mara là danh từ phái sinh từ động từ √mṛ: mriyate, nó chết. Mọi hoạt động của chúng sinh, mọi thứ được kể là văn minh tiến bộ, thảy đều là những biện pháp mà các loài lựa chọn để bảo đảm sự sinh tồn của bản thân và đồng loại. Thế nhưng, do nhận thức sai lầm, điên đảo, kết quả của những lựa chọn đại phần, nếu không muốn nói tất cả, thảy đều tai hại. Đức Phật thành Chánh giác, được mô tả là sau khi chiến thắng quân đội Ma và những quyến rũ của Ma. Các vị luận giải A-tì-đạt-ma cho rằng sợ hãi là một biểu hiện của phiền não. Đây là khía cạnh tiêu cực của sợ hãi. Mặt tích cực được biểu hiện nơi các yếu tố tâm sở thiện.
(Xem: 23325)
Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chữ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
(Xem: 12289)
"Suốt một đời Thầy chỉ dùng “nước Từ bi vô uý” để tẩy sạch oan khiên cho những đứa con tội nghiệp của Thầy; an trú 93 xuân thu, 73 hạ lạp, Thầy có danh nhưng không vọng, là TỊNH DANH, không chút vấy bẩn; đời Thầy không cần chùa to Phật lớn, không cần đồ chúng đông đảo, nhiều lần Thầy nói với con, nhắc lại con vẫn còn rưng nước mắt: “Thầy không cần chùa riêng, suốt đời chỉ đi ở nhờ; ở đâu, dù là trong tù đày, miễn sao đem cái sắc thân này phụng sự cho đức Thích Tôn, Phật giáo Việt Nam và Quê hương này là đủ rồi”. Thầy không nhận đệ tử nhưng có thất chúng là đệ tử khóc lạy tiễn đưa Thầy, đó là sự an uỷ mà Đức Thế Tôn dành cho những vị chân nhân thác tích nơi trần thế đau thương, vớt nhân loại ra khỏi vũng lầy tử sinh, như Thầy đã thực hành suốt đời không chán mỏi".
(Xem: 9786)
Viên mãn nên biết! Ở thế gian có một hạng Bổ-đặc-già-la tạo các thân, ngữ, ý hành có tổn hại. Kẻ kia đã tạo các thân, ngữ, ý hành có tổn hại rồi, thì tích tập tăng trưởng các pháp có tổn hại. Kẻ kia đã tích tập tăng trưởng các pháp có tổn hại rồi, thì chiêu cảm được tự thể có tổn hại. Kẻ kia đã chiêu cảm được tự thể có tổn hại rồi, tức sinh trong thế gian có tổn hại. Kẻ kia do sinh trong thế gian có tổn hại rồi, nên xúc chạm với xúc có tổn hại. Kẻ kia đã xúc chạm với xúc có tổn hại rồi, tức cảm nghiệm các thọ có tổn hại, hoàn toàn không đáng yêu, hoàn toàn không đáng thích, hoàn toàn không đáng vui, hoàn toàn không vừa ý, như các loại hữu tình Na-lạc-ca. Kẻ ấy do loại này, nên có loại sinh này, sinh rồi lại xúc chạm loại xúc như thế. Do đó Ta nói: các hữu tình kia tùy thuận nghiệp tự tạo. Viên mãn nên biết! Đó gọi là nghiệp đen dị thục đen
CHUYÊN ĐỀ
Vu Lan là một lễ hội truyền thống của Phật giáo Bắc tông.Từ lúc du nhập vào Trung Hoa, để thích nghi với tập quán và văn hóa bản địa, Phật giáo tùy nghi chuyển hóa những nét đẹp của bổn quốc, thích hợp đạo đức xã hội làm phong phú thêm cho sinh hoạt nhà Phật, đồng thời hòa nhập nhưng không hòa tan, vẫn giữ được tinh thần “Tam pháp ấn”, do đó, người dân Trung Hoa không nhìn Đạo Phật như một Tôn giáo ngoại lai, không chống đối Phật giáo.Đạo Phật đủ các tố chất “đạo làm người, sinh chất Tiên giáo và con đường giải thoát ( Nho-Thích-Lão).
Không phải ngẫu nhiên khi đúc kết hành trình sinh hoạt của dân tộc Việt Nam trải dài qua 12 tháng, suối nguồn văn học dân gian đã dành tháng bảy âm lịch để nói về công hạnh lễ Vu Lanảnh hưởng của ngày lễ này đối với truyền thống tín ngưỡng văn hóa lẫn triết lý sống của người dân Việt:
Trong một cách riêng nào đó, vào cuối tháng 7 năm 2023, tổ chức IBH tìm biết được rằng tác giả bài đăng này đã bỏ ra khoảng hơn 10 năm để thu thập tài liệu, chọn lọc, nghiên cứu và soạn thảo thành hai tập của biên khảo lớn “Nālandā – Truyền thừa, Truyền nhân và Giáo pháp”, nên, cô Namita Kapoor, Lãnh đạo của tổ chức Indo Buddhist Heritage Forum đã yêu cầu cho phép thực hiện một cuộc phỏng vấn.
Không hiểu từ động cơ nào mà trong mùa Vu lan báo hiếu năm nay đã có nhiều người lên án việc phóng sinh một cách mãnh liệt đến thế! Họ phát tán hình ảnh một tổ chim non bị chết trơ bộ xương rồi cho rằng đó là do việc phóng sinh làm chết cha mẹ của chúng nên chúng bị đói khát mà chết theo, họ cũng phát tán hình ảnh một chùa nào đó xếp các lồng chim trước mặt rồi các vị sư tụng kinh chú nguyện trước khi thả chúng ra
Đây là bài thơ duy nhất tôi cảm tác được suốt một Mùa Vu Lan Thắng Hội chộn rộn với tác nghiệp thông tin, xin dành thương tặng cháu Phật tử không quen biết mà tôi tình cờ chụp được hình lúc diễn ra lễ "Bông Hồng cài áo" trên Chánh điện Chùa Sắc Tứ Kim Sơn - Tp. Nha Trang.
This is the first Vu Lan season in which my mother is no longer in this world. This feeling can only be fully experienced when you feel it yourself..../...Đây là mùa Vu Lan đầu tiên trong đời mẹ tôi không còn. Cảm giác này chỉ khi nào tự thân mình trải nghiệm thật sự thì mới cảm nhận được trọn vẹn ra sao.
Rằm tháng bảy con đi chùa lễ Phật Nương thuyền từ con lễ Mẹ mẹ ơi Tuổi càng cao càng thấu cảm nghĩa đời Nỗi thấm thía chi bằng con với mẹ
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệtgiá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo. Vì thế, kinh Vu lan đã chinh phục lòng người, in đậm trong tâm trí, thấm sâu vào máu thịt của tất cả những người con Phật.
Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diện với nhau nhưng lại chẳng thấy nhau. Bất hạnh của cuộc đời chính là chỗ đó. Càng bất hạnh hơn khi chúng ta ứng xử như thế đối với hai đấng sanh thành..../....Sometimes we live together, crossing paths and sharing our lives, yet we fail to truly see one another. The sadness of life is present. And it is even more saddening when we behave like that towards the two people who gave us life and raised us
Huy hoàng thế thưở rong rêu Bồ đề tỏa bóng, mái chèo hạnh hương Trí đăng ngời sáng nẻo đường Tịnh Thiền sự lý viên dung nhiệm mầu.
Khí trời còn nóng lắm nhưng không khí mùa hội hiếu đã chớm sang, âm hưởng tháng bảy đã vọng trong hồn. Tự dưng y nghĩ đến chùa chiền mà lòng lay động, dường như trong tâm có lời thì thầm: “Thế là lại đến mùa báo hiếu!”
Con cái dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn còn là những đứa trẻ đối với cha mẹ, vẫn luôn luôn nằm trong sự lo lắng của bậc cha mẹ. Ngược lại, khi cha mẹ già yếu thì hầu như con cái chỉ có một bổn phận là lo tròn những nhu cầu vật chất là chính. Phần biểu hiện tình cảm thì còn phải tùy thuộc hoàn cảnh con cái có được tự do hay không để có thể thường xuyên ở gần cha mẹ. Ở Âu Mỹ, chung chung, cái khó khăn nhất cho con cái là lúc cha mẹ về già và cách giải quyết gần như duy nhất là những viện dưỡng lão mà có những chỗ, như một nơi chốn để chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sống buồn bã, cô đơn vì phải xa cách con cái, mong ngày cuối tuần con cái vào thăm viếng nếu chúng rảnh rỗi.
Có bao giờ bạn ngồi bên mẹ chỉ để lắng nghe chuyện cũ của ngày xưa? Có bao giờ bạn thử làm một nhà báo, phỏng vấn mẹ với miên man câu hỏi mà không nhất thiết phải viết thành bài? Có bao giờ bạn quây quần bên cha, loanh quanh hỏi chuyện cũ, việc nhà, điều này phải làm sao, việc kia phải thực hiện thế nào? Dẫu rằng bạn chỉ hỏi và chăm chú lắng nghe thôi, nhưng tôi tin chắc rằng bạn đang dâng lên cha mẹ một món quà hiếu hạnh, đó là ý vị của hạnh phúc từ sự quan tâm.
Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân, Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn. Tôi hỏi: "Sao mẹ buồn?" "Không, mẹ không buồn, mẹ sợ. Mẹ sợ những áng mây trắng đang bay.
Thánh sử đi qua cuộc đời của những bậc Thánh tăng để lại những bài kinh bất diệt trong lòng thế gian sanh diệt. Đạo Phật vì thế đã trở thành lẽ sống, thành suối nguồn vi diệu, tái tạo và nuôi dưỡng những mảnh đời, tưởng chừng như không gì có thể cứu rỗi.
NEW POSTING
Chia sẻ hình ảnh chuyến Hành hương Bhutan & Nepal do thầy Như Nhiên hướng dẫn. Chuyến đi 2 tuần, từ đầu tháng 9 cho đến 16 tháng 9 2023 thì hoàn mãn kết thúc. Đất nước và con người Bhutan vẫn thế, thanh bìnhhiền hòa. Bhutan vẫn giữ được bản sắc của mình giữa một thế giới văn minh vật chất quay cuồng và thay đổi từng ngày..
Hỏi: Con thích tụng kinh vào buổi sáng và buổi tối và thuộc loại khá gắn bó với việc tụng kinh. Đây có được coi là dính mắc vào luật lệ mang tính lễ nghi hình thức (giới cấm thủ) không ạ?
Cái vòng tròn vô hình lại quay trọn môt vòng, mùa thu lại về với đất trời Bắc Mỹ. Dùng ngôn từ để ca ngợi vẻ đẹp của mùa thu thì có khác gì lấy thước thợ may đo trời đất.
and that I had met several people in Massachusetts who had seen her picture on the covers of magazines and had read some of her statements about barbecuing the priests and total destruction of the Buddhists and that this had shocked public opinion. The idea that the government was persecuting the Buddhists was also shocking to American opinion which favors religious toleration. All these things were threatening American support of Viet-Nam." // Đại sứ Lodge nói với Tổng Thống Diệm: "Điều thú vị đối với tôi là những người mà tôi quen biết cả đời trong lĩnh vực chính trị lại nghĩ rằng Bà Ngô Đình Nhu là Quốc trưởng của VN (Chief of State of Viet-Nam) và tôi đã gặp một số người ở Massachusetts đã nhìn thấy ảnh bà Nhu trên bìa các tạp chí và đã đọc một số phát biểu của bà Nhu về việc nướng thịt các nhà sư và về sự hủy diệt hoàn toàn của các Phật tử và điều này đã gây sốc cho dư luận. Ý tưởng cho rằng chính phủ VN đang đàn áp Phật tử cũng gây sốc cho dư luận Mỹ vốn ủng hộ sự khoan dung tôn
Trong Trung luận của Bồ tát Long Thọ luận giảng về tánh Không, phần nhiều là những câu phủ định. Có một câu khẳng định đến mức tuyệt đối khiến chúng ta có thể ngạc nhiên. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu nói ấy.
Một trong những lý do tại sao Đức Phật dạy Pháp là để khuyên chúng ta buông bỏ, không bám víu vào bất cứ thứ gì. Càng thực sự hiểu Pháp, chúng ta càng dễ buông bỏ. Người biết một ít, có thể buông một ít; người biết thật nhiều, có thể buông rất nhiều.
Tướng Khiêm trả lời Đại tá Conein như sau: Các tướng đồng ý với các điểm đã trình bày; Ông Nhu có gài một số sĩ quan trong bộ tham mưu của Tướng Đôn; Đại tá Conein nên đợi để được đón bằng xe Jeep, sẽ đưa Đại tá Conein đến gặp Tướng Dương Văn Minh; Tướng Khiêm đồng ý sẽ liên lạc, nói với Tướng Khánh về chiến dịch bí mật.
Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy hành giả Phật Tử lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 9 và tháng 10 - 2023 với sự hướng dẫn của Thầy Thích Tánh Tuệ và chư Tăng.
Bilingual. 290. Colonel Conein will tell General Khiem and General Khanh: Nhus must go; Retaining Diem or not up to them; Bonzes and other arrestees must be released immediately and five-point agreement of 16 June be fully carried out; Entirely their own action, win or lose; If Nhus do not go and if Buddhists’ situation is not redressed as indicated, we would find it impossible continue military and economic support. // Đại tá Conein sẽ nói với Tướng Khiêm và Tướng Khánh: ông bà Nhu phải ra đi; Giữ ông Diệm làm Tổng Thống hay không sẽ tùy các tướng; Các tăng ni và những người bị bắt khác phải được trả tự do ngay lập tứcthỏa thuận năm điểm [giữa ông Diệm và Phật giáo ký] ngày 16 tháng 6 phải được thực hiện đầy đủ; Hoàn toàn do các tướng hành động, dù thắng hay thua; Nếu ông bà Nhu không đi và nếu không cứu được các Phật tử như đã nêu, Hoa Kỳ sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ VN quân sự và kinh tế nữa.
Bờ nào? Bờ bên kia hay bờ bên này? Đáo bỉ ngạn? Là mong cho tới bờ bên kia? Ý rằng bờ bên kia hẳn là hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn bờ bên này? Sao biết? Đã có ai nói cho biết chưa? Có con rùa nào từng đi dạo lang thang từ dưới biển lên đất liền nói cho biết chỗ nào đáng sống hơn chăng?
Bồ tát cũng là một chúng sanh, một chúng sanh đi trên con đường giác ngộ (Bodhisattva). Trên con đường ấy Bồ tát dần dần thấy ra mọi sự và chúng sanh đều không có lõi cứng, vô tự tánh, thực chấttánh Không. Nhưng vì con người không nhìn chuyên chú, như lý quán sát nên vọng thấy tất cả cuộc đời sanh tử, chia cắt mình và người, mình và thế giới để thành ra một cõi nhân gian đầy khổ đau, với tất cả mọi thứ phiền não.
Chúng ta không thể mong đợi sự công bằng, nhân nhượng từ lòng người nhưng chúng ta có thể xoa dịu tổn thương trong chính bản thân mình bằng sự tĩnh lặng và buông xả. Và khi chúng ta đã thoát được những ô nạp vụn vặt, khi đã sống được những ngày đáng sống thì giây phút đối diện bên bờ sinh tử cũng trở nên nhẹ nhàng, không còn gì sợ hãi!
Ngài Gyatrul Rinpoche rất muốn đến tham dự thực hành Tsok cùng với mọi người. Ngài nói rằng, “Tâm trí tôi muốn đến nhưng cơ thể nói không – và nếu đã từng nghiên cứu chút Giáo Pháp, các bạn biết rằng mọi chuyện được cho là không phải vậy! Thân và khẩu được cho là đầy tớ của ý, chứ không phải kiểu khác”. Sau đó, Ngài nói, “Như thường lệ, tôi khiến mọi chuyện rối tung rối mù, như các bạn có thể thấy; vì thế, đừng như tôi. Tôi rất hoan hỷ khi tất cả các bạn đã tập hợp và thực hành hôm nay bởi thực hành Tsok rất quan trọng và là một phương tiện vô cùng mạnh mẽ để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng. Mặc dù tôi không thể đến quấy rầy các bạn, có vài điều mà tôi muốn cố gắng nhớ để nói”. Tiếp theo, Ngài đã trao lời nhắn sau đây, để đọc trong buổi thực hành.
Vốn dĩ con người được hợp lại từ bốn yếu tố lớn nên được gọi là thân tứ đại, là sự cấu hợp liên tục của ngũ uẩn, tức là những yếu tố sinh lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Vì thế con người khi mất đi vẫn còn linh hồn, tuy linh hồn con người đến nay vẫn còn là điều bí ẩn nhưng chưa ai có thể khẳng định rằng nó không tồn tại. Thế thì đối với con vật, chúng có linh hồn sau khi mất đi hay không?
Mọi sự vật mà ta chứng kiến xảy ra dù là tốt hay xấu đều hội đủ các Duyên hình thành. Các Duyên này lại luôn biến đổi liên tục nên sự vật cũng luôn biến đổi. Sự hình thành liên tụcbiến đổi liên tục của mọi sự vật diễn ra khách quan và tự nhiên như là một quy luật, được gọi là Vô ngãVô thường. Nếu như chúng ta cứ mãi ôm ấp hình ảnh tội lỗi hay tự hào ở một thời điểm nào đó, thì khác chi chúng ta ôm ấp cái Ngã ảo tưởng (= Chấp ngã) đi ngược lại với quy luật tự nhiên, tựa như chúng ta khổ nhọc khi bơi ngược dòng nước vậy. Hiểu được vậy, chúng ta sẽ không dại dột ôm ấp cái Ngã ảo tưởng này nữa.
Cách đây vài năm có một người phụ nữ Úc đến chùa ở Perth tìm gặp tôi. Người ta thường đi gặp các sư để xin ý kiến về những vấn đề riêng tư, có lẽ bởi vì lời khuyên của các thầy rất rẻ – chúng tôi không bao giờ bắt ai trả tiền dịch vụ. Bà ta bị dằn vặt bởi một mặc cảm tội lỗi.
Tổng thống Kennedy hỏi liệu đã có chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ và/hoặc di tản công dân Hoa Kỳ tại VN hay không. Đô đốc Felt nói, nếu ông bà Nhu không bị tước quyền lực, các sĩ quan trung cấp của VN sẽ không còn tinh thần chiến đấu. Tổng thống Kennedy nhận xét rằng ông không tin ông Diệm sẽ để ông Nhu bị đuổi ra khỏi hiện trường quyền lực. Kennedy hỏi liệu Bộ trưởng Ngoại giao VN Vũ Văn Mẫu vừa mới từ chức có thể là một ứng cử viên sáng giá giữ chức Tổng Thống VN hay không. Hilsman nói hầu hết dân VN lộ ý như dường muốn loại bỏ ông bà Nhu. Hilsman: hành động đập phá các Chùa đã khiến người dân VN chống lại chế độ.
Điêu linh mặt đất bến bờ Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang Bút gieo giọt mật kinh vàng Nhìn sao mai mọc từng trang ngữ từ.
Đọc Ai Mua Xe Rác như những câu chuyện cười, người đọc sẽ có những nụ cười ý nhị. Đọc tác phẩm này bằng tâm của người ứng dụng Phật pháp, các câu chuyện bình dị sẽ trở nên triết lý. Bằng nhãn quan tiếu lâm và triết lý, các câu chuyện chứa đầy uẩn khúc, oan trái, nghịch cảnh, nước mắt khổ đau... người thưởng nghiệm sẽ trở nên minh triết và thông thái trong cuộc sống.
Các câu hỏi, không khác với câu khẳng định, dựa trên các giả định. Hỏi tại sao có triết học trong Phật pháp giả định rằng trong thực tế, có triết học trong Phật pháp. Giả định này, giống như hầu hết các giả định, hóa ra lại gây tranh cãi. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì khác, chúng ta nên khám phá một số khía cạnh của cuộc tranh cãi xung quanh câu hỏi triết học là gì và liệu Phật tử ở châu Á có tham gia vào nó hay không.
Tôi hồi tưởng lại hơn 40 năm trước, lần đầu tiên Đại hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Trong đại hội đó, suy cử Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tôi làm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ I.
Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người. Những ảo giác của con người cá nhâncon người cộng đồng đã tạo nên những khổ hải cho chính họ và thế giới của họ. There is nothing in the world that is truly suffering, and suffering is merely an illusion created by humans. The illusions of individuals and communities have created vast oceans of suffering for themselves and their world.
Đại sứ LODGE: Bản tin Đài VOA đã làm mất yếu tố bất ngờ trong nỗ lực của các tướng lĩnh, làm tăng nguy cơ đổ máu nếu có phản ứng bạo lực trước những gì đang diễn ra. Thấy rõ là bản tin VOA đã làm lộ ra chiến thuật mà tôi đã lên kế hoạch. Đây là thời điểm kêu gọi hành động và rất ít lời nói. CIA: Có tin ông Nhu đã ra lệnh bắt những người dân sự đối lập. Ngoại trưởng RUSK: Rất ân hận vì bản tin Đài VOA làm phức tạp tình hình của Đại sứ [Lodge].
Đối với những người nhìn vào Phật giáo qua phương tiện tiếng Anh, việc thực hành lòng từ bi và sự xả ly có thể không tương thích với nhau, đặc biệt là đối với những người tự coi mình là người tham gia vào các hoạt động xã hội và chính trị.
Đài VOA loan tin: Mật vụ VN dưới quyền Ngô Đình Nhu—chứ không phải Quân đội—đã đột kích vào các ngôi chùa Phật giáo tuần trước. Theo báo cáo, hàng ngàn Phật tử đã bị bắtít nhất 4 người bị giết. Mỹ có thể cắt viện trợ VN nếu Tổng thống Diệm không loại bỏ các quan chức cảnh sát trách nhiệm.
Đại sứ Lodge xin phép Tổng thống Kennedy để nói thẳng với các Tướng VN và nói với họ rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị để giữ Tổng Thống Diệm, mà phải loại bỏ ông bà Nhu ra khỏi quyền lực, nhưng thực tế, việc giữ ông Diệm hay không là tùy thuộc vào họ và yêu cầu các Tướng phải thực hiện các bước để thả các nhà lãnh đạo Phật giáo ra khỏi tù và thực hiện thỏa thuận [giữa chính phủ Diệm với Phật từ đã ký] ngày 16 tháng 6/1963.
Từ khi đức Phật xác lập: “Mọi vật đều vô thường, mọi vật đều vô ngã”, thường được diễn tả với danh từ Sarvam Sùnyam (mọi vật đều Không). Trong những lời dạy của Ngài, thì sau đó, giữa các nhà Tiểu thừaĐại thừa có sự tranh luận sôi nổi gay gắt về vấn đề này và ngày càng thêm quyết liệt hơn trong cung cách chấp nhậngiải thích theo quan điểm của mỗi bộ phái.
Trong văn học cũng như trong thực tế, người ta thường đề cập đến mùa thu có lá rơi, nhưng ít ai lại thấy thực tế hơn, chính xác hơn là trong bốn mùa, mùa nào cũng có lá rơi rụng cả.
Ca dao, tục ngữ và truyện cổ tích Việt Nam là một kho tàng văn học phong phú, nơi tích lũy những tư duy, tình cảm, cách sống của nhân dân Việt Nam đã được tinh lọc qua nhiều thế kỷ, nơi ghi lại các quan niệm của nhân dân về nhân sinh, vũ trụ, về quan hệ giữa con ngườithiên nhiên, con ngườixã hội, về tình người, tình lứa đôi, về lao động, về triết lý, về tâm lý đạo đức v.v…
Có người tin rằng họ nên đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu vì sau khi hưu trí họ sẽ có nhiều thì giờ trống trải hơn. Những người này có lẽ không thông hiểu thật nghĩa của chữ “tu” nên họ mới chủ trương đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu.
Rinpoche ra đời ở Thangme, Nepal, năm 1945. Lúc ba tuổi, ngài được công nhận là vị tái sanh của hành giả du già Sherpa Nyingma, Kunsang Yeshe, Lawudo Lama.
Khẩu Truyền Sao (口傳鈔), tác phẩm gồm 3 quyển, do vị Tăng người Nhật là Giác Như Thượng nhân (覺如上人, 1270-1351), trụ trì Bản Nguyện Tự (本願寺), Tông chủ đời thứ ba Tịnh độ Chân tông, biên soạn vào năm Nguyên Hoằng thứ nhất (元弘, 1331), lúc 62 tuổi, được thu vào Đại Chánh Tạng, tập 83, No. 2663. Sách này được viết bằng tiếng Nhật, nội dung gồm 21 điều mục về Pháp ngữhành trạng của Tổ sư Thân Loan (親鸞, 1173-1262), người khai sáng Tịnh độ Chân tông của Nhật Bản, có phụ thêm những ghi chép của Như Tín Thượng nhân.
CIA: Tướng Khánh nói rằng Quân đội sẽ đảo chánh nếu các chính trị gia [nhà Ngô] quyết định tìm thỏa thuận với Bắc Việt hoặc với Trung Quốc để trung lập hóa Miền Nam VN. Tướng Khánh nói Khánh có 4 sư đoàn dưới quyền và Khánh có thể làm được khá nhiều việc. Khánh lặp lại, bất kể quyết định của Hoa Kỳ là gì, Quân đội VNCH sẽ hành động một mình nếu có tin rõ ràng rằng các chính trị gia ngưng chống cộng.
Trong thời kỳ chấn hưng Phật học, vào những năm đầu của thập niên 50 của thế kỷ 20, ngoài những cơ sở Phật học vững chắc được thành lập khắp Trung và Nam Kỳ, còn có các Khuôn Hội và Niệm Phật Đường được những người tín tâm với Tam Bảo hưởng ứng cùng nhau kiến lập dưới sự hướng dẫn và chứng minh của Giáo Hội Phật Giáo. Niệm Phật Đường Long Thọ, trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hoà tại xã Vĩnh Thạnh nằm trong số đó.
Vương Đường Phật Giáo (The Royal Grand Hall of Buddhism) ở huyện Binh Khố (Hyogo), Nhật Bản, được xem là một tự viện có các hạng mục công trình kiến trúc phá kỷ lục. Sau nhiều năm ước nguyện và sau hai nỗ lực thất bại, Hòa thượng Tiến sỹ Kyuse Enshinjoh, sơ tổ sáng lập Nhật Bản Niệm Phật Tông, đã phát hiện một vùng đất lý tưởng để có thể kiến tạo ngôi chùa trong giấc mộng của ngài, làm trung tâm quy hướng tâm linh cho tăng tín đồ của Niệm Phật Tông.
Theo khuynh hướng giới nghiên cứu đương thời, bài viết này đề cập đến Bồ-tát theo quan điểm “Phật giáo thời kỳ đầu ” (Mainstream Buddhism). Cho thấy Bồ-tát đạo, điểm đặc sắc của Phật giáo Đại thừa (Mahāyāna), vốn đã có điểm xuất phát ngay từ Đức Phật, được ghi chép trong những văn bản sớm nhất. Trong qua trình truyền bá, khi đặt mục tiêu cứu độlợi lạc cho số đông, giáo lý đạo Phật luôn luôn có những điểm dung thông, nhưng vẫn không mất đi tinh tuý ban đầu, đó là giải thoát. Xin giới thiệu bài viết của Paul Williams Giáo sư khoa International Affairs, George Washington University. Trong Encyclopedia of Religion, Second Edition (2005), Lindsay Jones chủ biên.
If you hold a glass of water for a few moments, which everyone does, you'll know it's soothing. If you hold that glass of water for an hour, your arm will get tired and sore. If you hold a glass of water like that in your hand for 24 consecutive hours, you will definitely have to go to the emergency room!
Đô đốc Felt: Tướng Trần Văn Đôn nói Hoa Kỳ phải tiếp tục ủng hộ Tổng Thống Diệm, buộc ông Diệm phải dọn dẹp nhà cửa (ám chỉ gạt bỏ ông bà Nhu ra khỏi quyền lực). Đôn đề nghị trong thời gian khủng hoảng nên có Nội các hỗn hợp lâm thời, quân sự và dân sự. Quân đội nên có ba chức vụ Nội các. Đôn hy vọng Mỹ sẽ thực sự kiềm chế ông Diệm bằng cách chia quyền cho các Bộ trưởng và mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của ông Diệm.
Thượng toạ Thích Thiện Phước, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký tuyên đọc Quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà do HT. Thích Minh Thông - Trưởng Ban Trị sự ấn ký, công bố tại buổi lễ chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Long cho Đại đức Thích Nhật Nghiêm, hiệu Chơn Thức, tự Trí Túc.
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Tịnh độ Chân tông là một con đường đặc thù cho những phàm phu “ác nặng chướng nhiều” như chúng ta, dẫn đến cõi Niết-bàn của sự an lạcthanh tịnh tối thắng, đó là Tịnh độ. Chính ở Tịnh độ An Lạc này, chúng ta nhận ra Phật tríđại từ bi tâm cứu độ chúng sinh thông qua Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà.
Tướng Krulak: Các viên chức Mỹ thảo luận về một cuộc đảo chính xuất phát từ khuyến nghị của Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần; Tướng Taylor nói rằng chúng ta nên cho Tổng Thống Diệm một cơ hội thích hợp để làm điều chúng ta muốn.
Thực tập nhằm tăng cường khả năng tập trung hoặc chú ý đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các truyền thống tôn giáo lớn. Tầm quan trọng của việc phát triển sự chú ý được thấy rõ nhất trong các truyền thống lớn phát sinh ở Ấn Độ, đó là Ấn Độ giáoPhật giáo.
Trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm, các thiên vương, các thần vương cho đến các Đại Bồ tát nói kệ tán thán Phật Tỳ Lô Giá Na và các hoạt động của Phật, trải khắp vũ trụthâm nhập vào từng hạt bụi (vi trần) và từng khoảnh khắc thời gian (một sát na, một niệm).
Nói ra sự thật đôi khi có thể khó khăn vì nhiều lý do, nhưng nó thường được coi là một việc phải thực hành quan trọng về mặt đạo đức. Đôi khi có thể gặp khó khăn, nhưng tính trung thực là đức tính được coi trọng trong nhiều xã hội.
Đây là một cuốn sách tổng hợp hầu hết giáo lý của Đức Phật, giải thích tường tận, vừa trích dẫn lời của Chư Tổ để mọi người, mọi giới có thể thực hành tiến tu. Sách luận giải theo sự chứng ngộ của bản thân chứ không phải chỉ là chuyện “biên sọan” của một nhà nghiên cứu.
Ưa cái đẹp là thông bệnh của chúng sanh, hay nóinhân loại cũng vậy..../...Loving beauty is the dease of sentient beings or so is humanity.
Thứ trưởng Ngoại giao Ball: Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận các hành động đàn áp Phật tử do Nhu và người của Nhu thực hiện dưới vỏ bọc thiết quân luật. Chính phủ VN phải có những hành động quyết liệt kịp thời, bao gồm việc bãi bỏ Dụ Số 10, phải trả tự do cho các tăng ni bị bắt, v.v. Chúng ta mong muốn cho ông Diệm một cơ hội hợp lý để loại bỏ ông bà Nhu, nhưng nếu ông Diệm vẫn ngoan cố, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận hàm ý hiển nhiênchúng ta không còn có thể ủng hộ Diệm nữa.
Thời gian: 29/9 - 01/10/2023 (Thứ 6 - Chủ nhật). (Nhằm ngày 15, 16, 17/8 ÂL) - Địa điểm: Chùa Sắc Tứ Kim Sơn, đường Lương Định Của, thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Giấc mơ giống như cuộc sống mà chúng ta đang sống, bởi bản chất của cuộc sống chính là một giấc mộng như huyễn.
Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích và ca ngợi, vì lợi lạc của nó đối với người làm phước thật nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn. Thời xưa, khi các phương tiện ấn loát còn thô sơ thì chép kinh thành nhiều phiên bản để tụng đọc là hình thức phổ biến./ In the act of performing good deeds, the practice of hand-copying and publishing sutras to distribute is always encouraged and praised. This is due to the incredible and unimaginable benefits it brings to those who engage in such meritorious actions. In ancient times, when printing methods were still rudimentary, hand-copying sutras into multiple versions for recitation was a popular practice.
Cuốn sách gồm ba phần: “Tự tính tâm,” “Rèn luyện tâm” và “Tỉnh giác mỗi ngày.” Từ triết lý cơ bản “chính tâm ta tạo nên thế giới ta đang sống,” tác giả gửi tới người đọc thông điệp: Thái độ của "tâm" chính là chìa khóa quyết định hạnh phúc hay khổ đau, mỗi người là kiến trúc sư của chính cuộc đời mình. Cùng với đó, tác giả đưa ra chỉ dẫn về những phương pháp để độc giả có thể “rộng mở tâm, bao dung đón nhận và hân hưởng toàn bộ thế giới này” như: thiền định quán niệm hơi thở, thiền quán về tri ân, học cách buông xả, sống tỉnh thức trong hiện tại…
Bản ghi nhớ trình TT Kennedy: Ngô Đình Nhu là kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ hoạt động chống lại Phật tử và là người chỉ huy chiến dịch [đột kích chùa]. Có sự bất đồng về việc liệu Tổng Thống Diệm có còn khả năng tồn tại chính trị hay không và liệu ông Diệm có thể đồng ý loại bỏ em trai (tức, ông Nhu) ra khỏi quyền lực hay không.
Trước đây, vào thời niên thiếu, tôi chưa từng tín ngưỡng bất kỳ một tôn giáo nào. Tôi đang đứng giữa ngã tư đường, không Phật cũng không Đạo.
Có người cho rằng “đạo nào cũng là đạo”. Câu nói này thoạt nghe qua có vẻ hợp lý và là một ý tưởng hấp dẫn. Nếu hiểu theo một cách đơn giản, trong phạm trù luân lý đạo đức là đạo nào cũng dạy con người làm lành tránh dữ, thì câu này rất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xétnhận định lại quan niệm đó qua lăng kính tôn giáo...../......Some say that “all religions are the same.” This statement sounds reasonable at first glance and is a compelling idea. If understood in a simple way, in the ethical category that every religion teaches people to do good and avoid evil, then this saying is very reasonable. However, we need to rethink and re-evaluate that concept through the lens of religion.
Recently an old-hand correspondent in Southeast Asia was here for a visit. After a fortnight, he told me he thought the war was going badly. Three of them have been sleeping at my house for the past three nights for fear of raids on their homes. / Mecklin: Viên chức cấp cao nói với tôi rằng mọi việc diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Sau khi viên chức đó rời đi, cấp phó của anh ta nói với tôi rằng tình hình đang xấu đi nhanh chóng. MACV cho biết chiến tranh đang diễn biến một cách thắng lợi. Phóng viên David Halberstam của tờ New York Times gần đây đã viết ngược lại. Mới đây có một phóng viên lâu năm ở Đông Nam Á đã đến thăm. Sau khoảng hai tuần lễ, anh nói với tôi rằng anh ta nghĩ chiến tranh đang diễn ra tệ h
Sống lâu, khỏe mạnh là một phước báu lớn. Nhưng không phải ai cũng có được phước báo này. Bởi xung quanh ta vô thường luôn khấy đảo, nhiều người lần lượt ra đi lúc tuổi trẻ đầu xanh. Khi đau khổ và tiếc thương của người trong cuộc tạm lắng, mấy ai biết đặt ra câu hỏi vì sao đời người lại dài ngắn khác nhau. Có phải sống chết do ông trời, định mệnh đã an bài, trời kêu ai nấy dạ.
Bồ tát Quảng Đức, người con linh thiêng của “Non Nước Khánh Hòa” đã đi vào lịch sử như một huyền thoại với trái tim bất diệt. Hơn hai ngàn năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, có lẽ Ngài Quảng Đứctrường hợp hy hữu được tôn xưng lên hàng Bồ tát, điều đó nói lên vị trí độc sáng của Ngài trong thiền sử.
Võ Văn Hải, Chánh văn phòng riêng của TT Diệm, dù là người trung thành lâu năm với ông Diệm, Hải tâm sự rằng Hải lo sợ cho tính mạng của Hải và nghĩ rằng Hải đang bị mật vụ của Nhu theo dõi. Hải nói với Kattenburg rằng Nhu đã “quản lý một cách cẩn thận” cuộc đàn áp Phật tử.
Mùa đông thành Ất Lăng tuyết bay phơ phất, tuyết mỏng như khăn voan hay áo choàng của cô gái làm điệu. Tuyết chỉ đủ làm duyên chứ không dữ dội như những bang phía bắc, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có năm trở chứng nên rơi mù trời luôn. Tuyết thì không sợ, chỉ sợ băng giá, khi mặt đường đóng băng thì lái xe rất nguy hiểm vì bấy giờ không còn lực ma sát vì thế mà tai nạn rất nhiều.
Tôi vốn mê đọc từ thuở còn rất nhỏ. Dĩ nhiên, mê bất cứ thứ gì cũng đều không tốt, vì nó sẽ hình thành một thứ nghiệp gì đó. Thêm nữa, chữ bao giờ cũng mơ hồ. Chữ là ký hiệu, là biểu tượng, là ngón tay chỉ trăng. Dù vậy, trong khi chữ là một hàng rào ngăn cách chúng ta với thực tại, chữ lại là một phương tiện để hiểu nhau, để cảm thông và để hoằng pháp.
Các tướng nói với Tổng thống Diệm rằng tinh thần quân đội đang sa sút, và thực tế họ lo ngại rằng một đồn quân sự sắp rơi vào tình trạng đào ngũ toàn bộ. Các tướng nói rằng vợ của quân nhân và sĩ quan cấp dưới đang rất bất mãn. Tổng thống Diệm vẫn đang nắm quyền nhưng những gì đang diễn ra hiện nay đều do Nhu kiểm soát.
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana
Những phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng là mảnh đất màu mỡ cho đủ loại thông tin, là nơi để một số người tha hồ bịa đặt, dựng chuyện, bé xé ra to và lan đi với tốc độ kinh khủng. Họ vùi dập lẫn nhau và giết nhau bằng ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…
Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy hành giả Phật Tử lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 9 và tháng 10 - 2023 với sự hướng dẫn của Thầy Thích Tánh Tuệ và chư Tăng.
Thời gian: 29/9 - 01/10/2023 (Thứ 6 - Chủ nhật). (Nhằm ngày 15, 16, 17/8 ÂL) - Địa điểm: Chùa Sắc Tứ Kim Sơn, đường Lương Định Của, thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Kính mời quý Phật tửđồng hương đến tham dự buổi sinh hoạt đặc biệt với Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, Trụ trì Tu Viện Pháp Vương thuyêt giảng về đề tài "Kinh Trung Đạo Nhân Duyên" vào Chủ Nhật ngày 10 tháng 9năm 2023 tại Tu viện Đại Bi
Lâu lắm rồi không trở về thăm Huế / Cố Đô xưa trầm mặc những Hoàng thành. / Mấy thu qua sống xa rời quê Mẹ / Hương Giang ơi, còn chảy một dòng xanh! / Ta hoài nhớ chuỗi ngày còn thơ ấu / Mẹ ru ta bằng điệu hát, câu hò. / Huế tặng ta với muôn ngàn yêu dấu / Đẹp như là những chiếc nón bài thơ...