.

quan-the-am-bo-tathoc tieng anh
Kho Sử Liệu Phật Giáo VN Năm 1963 Song ngữ
.

10 quyen sach phat giao hay nen doc
.

phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.

muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
audio

CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN -
THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
(Xem: 1722)
Giới luật là thọ mạng Phật giáo, Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Di Giáo rằng: “Các chúng đệ tử hãy lấy Giới luật làm vị Thầy sáng suốt cho con đường giải thoát của chính mình, dù Như Lai còn ở trong đời cũng không khác gì cả”. Hơn thế nữa, mọi pháp môn tu tập của Phật giáo đều lấy Giới luật làm nền tảng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ minh tâm kiến tánh thành Phật vậy.
(Xem: 4677)
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật
(Xem: 4871)
Tập sách nhỏ có tựa đề là “Giới Luật Phật Giáo Yếu Lược” chỉ nhằm trình bày sơ lược về những giới luật cốt lõi trong giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là một bộ sách nghiên cứu thâm sâu về giới luật Phật giáo. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng.
(Xem: 1672)
Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường hay dùng để thắp hay chiếu sáng trong nhà hay các quán xá, đường phố… Đèn giới luật là cụm danh từ ví von cho một khía cạnh của ngọn đèn bình thường về công dụng và khả năng của giới luật mà thôi.
(Xem: 2615)
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu nếu không tuân giữ đúng theo giới luật mà Phật đã răn cấm, thì sự tu hành của chúng ta sẽ không bao giờ có tiến bộ giác ngộ và giải thoát được. Giới luật do Phật chế ra, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc cảnh cáo xử phạt những hành vi sai phạm, bởi chúng sanh dễ buông lung ba nghiệp.
(Xem: 36586)
Bài viết này được biên soạn bởi có nhiều Tỳ khưu hỏi tôi về những giới luật sử dụng tiền bạc được tìm thấy trong vinaya (Tạng Luật). Bởi một tân Tỳ khưu ít có cơ hội được đọc những luận giảng mà tôi đã phiên dịch nhiều đề mục từ trong đó. Tôi hy vọng là trong bài viết này có đầy đủ kiến thức để giúp các Tỳ khưu hiểu rõ cách tuân thủ những giới luật này.
(Xem: 6826)
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyển tập Tam tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v...
Kinh
(Xem: 42795)
Khi xưa, vào thời Đức Phật, tại thành Vesali xảy ra ba khổ nạn là bệnh tật, phi nhơn hoành hành và nghèo đói. Ba hiểm nạn lớn đó đã khiến cho dân thành Vesali khốn đốn. Các vị Hòang thân Licchavi khởi lên niềm tin nơi Đức Phật. Họ tin rằng chỉ có Đức Phật, với trí tuệ và uy lực của Ngài, mới có thể giúp người dân trong thành Vesali thoát khỏi khổ nạn và đem đến sự an lành.
(Xem: 1058)
Có lẽ trong hàng Phật tử chúng ta, đối với các bộ kinh lớn, rất nhiều người chưa hề có dịp đọc hoặc nghe nói tới các kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Lăng Già, Đại Thừa Mật Nghiêm, Giải Thâm Mật, Duy Ma Cật, Thắng Man, Đại Bảo Tích v.v…, nhưng hễ là Phật tử theo truyền thống Bắc Tông, ắt hẳn không ai chưa từng đọc tụng kinh Pháp Hoa, tối thiểu là tụng phẩm Phổ Môn.
(Xem: 2442)
Gồm các bộ kinh A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm - Tương Đương Với: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh
(Xem: 2029)
Bản Việt dịch Kinh Duy-ma-cật tôi sử dụng ở đây là của cố hòa thượng Thích Huệ Hưng (1919-1990). Bốn chữ mở đầu kinh văn “Như thị ngã văn” được dịch là “Chính tôi được nghe”, theo thiển ý chưa chỉ ra diệu nghĩa. Cứ theo đa số kinh Phật, câu này được dịch ra tiếng Việt thành “Tôi nghe như vầy” là ổn thỏa và sát nghĩa nhất.
(Xem: 1141)
Có lẽ không một Phật tử Đại Thừa nào không biết kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh vô cùng cao sâu, huyền diệu, thường được xưng tụng là “cảnh giới của các vị Pháp Thân Bồ Tát, là căn bản pháp luân của Phật pháp”.
(Xem: 525)
Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển, do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản.
(Xem: 2469)
Tác phẩm minh họa Kinh Pháp Cú đã được hoàn thành trong mùa An cư kiết hạ PL.2567-DL.2023 Con xin thành kính dâng lên cúng dường Mười phương ba ngôi cao cả cùng các bậc ân nhân đã hết lòng trợ duyên cho con hoàn thành tâm nguyện.
(Xem: 75658)
Chú Lăng Nghiêm là vua trong các Chú, vì dài nhất và khó nhất trong Phật Giáo. Hầu hết những người xuất gia đi tu, đều phải thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm từ lúc mới xuất gia, hoặc cũng có những người thuộc lòng trước khi xuất gia, vì nghĩ rằng trước sau gì cũng phải học, học trước thì thôi sau, nên thuộc lòng trước khi xuất gia.
(Xem: 699)
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với một học giả khác, bà đã gọi đối thủ của mình là phụ nữ và vì sự xúc phạm này, Quán Thế Âm nói rằng bà sẽ tái sinh thành phụ nữ 500 lần, nhưng Ngài sẽ luôn quan tâm đến bà.
(Xem: 2017)
Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều.
(Xem: 2907)
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức
(Xem: 39510)
Người ta thường nói môn Abhidhamma rất khó học, và lại không thực tế. Rất khó học vì nó phân tích rất chi li, vi tế những vận hành, diễn tiến của tâm. Không thực tế vì nó bàn đến những vấn đề ở ngoài sự hiểu biết bình thường của con người; ở ngoài chuyện áo cơm, tiền bạc, thế sự và thế tình...
(Xem: 4953)
Tổng hợp bài giảng của thầy Tuệ Sỹ về Nhập Trung Luận.
(Xem: 12269)
Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo Luận Câu-xá vào khoảng năm 900 sau khi Phật nhập diệt, tức khoảng thế kỷ thứ tư hay thứ năm Tây lịch, làm căn bản cho tác phẩm nổi danh khác cũng do Ngài viết hơn 30 năm sau là Duy Thức Tam Thập Tụng. Luận Câu-xá gồm 600 bài tụng và trường hàng, chia làm 8 hoặc 9 phẩm, gồm 29 hoặc 30 quyển theo sự sắp xếp của các luận gia về sau.
(Xem: 4876)
Ám ảnh bức bách duy nhất của mọi sinh vật chính là sự chết. Các sợ hãi khác chỉ là biến thái của sợ chết. Thế giới bị chinh phục, bị khống chế, bị điều động bởi sự chết. Kinh Phật nhân cách hóa nó thành một loại Ma. Theo từ nguyên, trong tiếng Phạn, mara là danh từ phái sinh từ động từ √mṛ: mriyate, nó chết. Mọi hoạt động của chúng sinh, mọi thứ được kể là văn minh tiến bộ, thảy đều là những biện pháp mà các loài lựa chọn để bảo đảm sự sinh tồn của bản thân và đồng loại. Thế nhưng, do nhận thức sai lầm, điên đảo, kết quả của những lựa chọn đại phần, nếu không muốn nói tất cả, thảy đều tai hại. Đức Phật thành Chánh giác, được mô tả là sau khi chiến thắng quân đội Ma và những quyến rũ của Ma. Các vị luận giải A-tì-đạt-ma cho rằng sợ hãi là một biểu hiện của phiền não. Đây là khía cạnh tiêu cực của sợ hãi. Mặt tích cực được biểu hiện nơi các yếu tố tâm sở thiện.
(Xem: 24644)
Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chữ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
CHUYÊN ĐỀ
Nhĩ căn viên thông là khả năng mà Bồ-tát Quán Thế Âm thành tựu được nhờ vào sự tu tập ba phương pháp lắng nghe, tư duy và hành động (Văn, Tư, Tu).
Like Vietnamese people in Vietnam, every Lunar New Year, overseas Vietnamese, both Buddhists and non-Buddhists, often visit pagodas to worship Buddha and pick buds on New Year's Eve and the first days of the year.
Có lẽ đối với những Phật tử Hoa Kiều tại Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, phương danh ngài Diễn Bồi là một tên tuổi quen thuộc. Đại sư từng qua Việt Nam hoằng pháp nhiều lần; hầu hết các kinh sách quan trọng của Đại Thừa, Ngài đã đều giảng qua. Khi còn ở Việt Nam, mạt nhân từng được thấy nhiều bản Giảng Ký của Ngài được lưu truyền tại các chùa người Hoa; nhưng chưa đủ thiện duyên đọc đến.
Quán Âm là một thiền pháp xuất xứ từ sơ tổ Nanak vào thế kỷ thứ 15. Đúng ra thế kỷ 15 chỉ mới bắt đầu khai sáng đạo Sikh. Gia đình Ngài theo Ấn giáo (Hinhdu). Qua giao dịch trong xã hội, Ngài tìm hiểu đạo Hồi, đạo Chúa và đạo Phật.
Đây là hành trình gồm bảy bước để phát khởi tâm Bồ-đề được được Đức Dalai Lama giới thiệu. Trong đó, ngài nhấn mạnh việc quán chiếu về tình mẹ như là tiền đề để phát khởi lòng từ bi và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, từ đó làm lớn mạnh tâm Bồ-đề của hành giả tu tập theo con đường Phật giáo.
Vu Lan là một lễ hội truyền thống của Phật giáo Bắc tông.Từ lúc du nhập vào Trung Hoa, để thích nghi với tập quán và văn hóa bản địa, Phật giáo tùy nghi chuyển hóa những nét đẹp của bổn quốc, thích hợp đạo đức xã hội làm phong phú thêm cho sinh hoạt nhà Phật, đồng thời hòa nhập nhưng không hòa tan, vẫn giữ được tinh thần “Tam pháp ấn”, do đó, người dân Trung Hoa không nhìn Đạo Phật như một Tôn giáo ngoại lai, không chống đối Phật giáo.Đạo Phật đủ các tố chất “đạo làm người, sinh chất Tiên giáo và con đường giải thoát ( Nho-Thích-Lão).
Không phải ngẫu nhiên khi đúc kết hành trình sinh hoạt của dân tộc Việt Nam trải dài qua 12 tháng, suối nguồn văn học dân gian đã dành tháng bảy âm lịch để nói về công hạnh lễ Vu Lanảnh hưởng của ngày lễ này đối với truyền thống tín ngưỡng văn hóa lẫn triết lý sống của người dân Việt:
Trong một cách riêng nào đó, vào cuối tháng 7 năm 2023, tổ chức IBH tìm biết được rằng tác giả bài đăng này đã bỏ ra khoảng hơn 10 năm để thu thập tài liệu, chọn lọc, nghiên cứu và soạn thảo thành hai tập của biên khảo lớn “Nālandā – Truyền thừa, Truyền nhân và Giáo pháp”, nên, cô Namita Kapoor, Lãnh đạo của tổ chức Indo Buddhist Heritage Forum đã yêu cầu cho phép thực hiện một cuộc phỏng vấn.
Không hiểu từ động cơ nào mà trong mùa Vu lan báo hiếu năm nay đã có nhiều người lên án việc phóng sinh một cách mãnh liệt đến thế! Họ phát tán hình ảnh một tổ chim non bị chết trơ bộ xương rồi cho rằng đó là do việc phóng sinh làm chết cha mẹ của chúng nên chúng bị đói khát mà chết theo, họ cũng phát tán hình ảnh một chùa nào đó xếp các lồng chim trước mặt rồi các vị sư tụng kinh chú nguyện trước khi thả chúng ra
Đây là bài thơ duy nhất tôi cảm tác được suốt một Mùa Vu Lan Thắng Hội chộn rộn với tác nghiệp thông tin, xin dành thương tặng cháu Phật tử không quen biết mà tôi tình cờ chụp được hình lúc diễn ra lễ "Bông Hồng cài áo" trên Chánh điện Chùa Sắc Tứ Kim Sơn - Tp. Nha Trang.
This is the first Vu Lan season in which my mother is no longer in this world. This feeling can only be fully experienced when you feel it yourself..../...Đây là mùa Vu Lan đầu tiên trong đời mẹ tôi không còn. Cảm giác này chỉ khi nào tự thân mình trải nghiệm thật sự thì mới cảm nhận được trọn vẹn ra sao.
Rằm tháng bảy con đi chùa lễ Phật Nương thuyền từ con lễ Mẹ mẹ ơi Tuổi càng cao càng thấu cảm nghĩa đời Nỗi thấm thía chi bằng con với mẹ
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệtgiá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo. Vì thế, kinh Vu lan đã chinh phục lòng người, in đậm trong tâm trí, thấm sâu vào máu thịt của tất cả những người con Phật.
Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diện với nhau nhưng lại chẳng thấy nhau. Bất hạnh của cuộc đời chính là chỗ đó. Càng bất hạnh hơn khi chúng ta ứng xử như thế đối với hai đấng sanh thành..../....Sometimes we live together, crossing paths and sharing our lives, yet we fail to truly see one another. The sadness of life is present. And it is even more saddening when we behave like that towards the two people who gave us life and raised us
NEW POSTING
Đức PhậtĐại Y Vương, bậc tuệ tri mọi pháp, Thầy của trời người. Sau khi giác ngộ, trở thành bậc Chánh Đẳng Giác. Ngài đi khắp nơi thuyết pháp độ sinh, kết quả là độ thoát vô số chúng hữu tình, đặc biệt để lại cho đời một kho tàng Chánh Pháp mà theo đó tùy theo căn cơ, sở trường của hành giả ứng dụng để chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau thành an lạc, giải thoát, niết bàn.
Từ lâu chúng ta nghe nói nhiều về xá lợi, trong đó xá lợi Phật và chư thánh Tăng với lòng sùng tín. Tuy nhiên vấn đề hiểu không đúng khi thấy một số rất ít người thường khi hỏa thiêu cũng có xá lợi, từ đó sanh hòai nghi và mất niềm tin.
Đối với nhiều người Thái Lan, Chalermchai Kositpipat là họa sĩ đương đại lớn nhất của nền mỹ thuật Phật Giáo Thái Lan. Những nét vẽ và kiến trúc của ông vừa mang chất thần thoại truyền thống, vừa đậm chất kỹ thuật tân kỳ của thế kỷ 20 và 21
// Buổi họp với Tổng Thống Kennedy. Rusk nhấn mạnh rằng Nhu đã trở thành một biểu tượng cần phải bị gỡ bỏ. Nếu chúng ta hành động chống lại Diệm quá nhanh, chúng ta không thể loại bỏ khả năng Diệm có thể sẽ lật đổ ngôi nhà Việt quanh Diệm và sẽ xin Bắc Việt giúp đỡ, có thể là nhờ tiếp tay của người Pháp. Tổng thống Kennedy hỏi liệu tình trạng suy sụp [tại VN] đã xảy ra chưa và liệu tình hìnhnghiêm trọng hay không. McCone trả lời rằng trong vòng ba tháng tới, tình hình có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Tổng thống Kennedy cảm thấy rằng cần phải có một số câu trả lời. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục để bà Nhu bình luận chống Mỹ trong khi bà là một trong các lãnh đạo của chính phủ mà Hoa Kỳ đang hỗ trợ? Khoảng 5000 người phụ thuộcliên quan và Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm di chuyển họ [ra khỏi VN]. Ông [McNamara] cảm thấy việc di tản người thân là một tín hiệu rất rõ ràng đối với Diệm.
Giáo lý Duyên khởi được xem như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng pháp bảo Phật giáo, vì có thể giải quyết những vấn đề của khổ đau, cả sự sanh ra hay chết đi của con người. Phật giáo ra đời thiết lập nền tảng giáo lý Duyên khởiĐức Phật đã chứng ngộ.
Biên bản buổi họp. Nếu bây giờ không cần sự hiện diện của Mỹ thì chúng ta nên ra đi, nhưng chúng ta muốn để lại một nước Việt Nam độc lập. Chúng ta không thể rời đi nếu làm như vậy bao gồm việc bỏ rơi Việt Nam cho VC. Ở một thái cực khác, chúng ta không muốn sử dụng vũ lực của Mỹ bởi vì nếu chúng ta đưa quân đội Mỹ vào, chúng ta sẽ khiến tình hìnhViệt Nam trở lại như cũ khi người Pháp đang tiến hành chiến tranh thuộc địa ở đó. Ông Rusk nói Nhu có lẽ phải đi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải chống lại Diệm. Chúng ta có thể làm việc với Diệm. Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục Diệm tách khỏi Nhu. Có lẽ chúng ta không thể, nhưng hiện tại, chúng ta không biết liệu chúng ta có thể ép Diệm đẩy Nhu biệt xứ hay không. Chúng ta không đánh giá thấp khả năng Diệm và Nhu có thể kéo ngôi chùa sụp xuống đầu họ và chúng ta, nếu họ không nghe những gì chúng ta yêu cầu. Có thể Nhu sẽ quay sang phía Bắc Việtthỏa thuận với họ nếu Nhu kết luận rằng Nhu không thể chấp nhận những yêu cầu
Con người từ sắc dục mà sanh, cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Hễ không kiêng dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục! Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường1 , ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng.
Chúng ta hãy cố gắng làm sống dậy ý nghĩa lành mạnh của hành thiền nguyên thủy, áp dụng pháp môn niệm hơi thở vào hơi thở ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta và như vậy chúng ta vừa báo đáp ân đức thuyết pháp độ sanh của Đức Phật và tự mình được san sẻ những kinh nghiệm về thiền của Đức Phật. Có vậy chúng ta mới đánh giá đúng đắn phương pháp hành thiền của đức Phật và được hưởng thọ những ảnh hưởng tốt đẹp của pháp môn hành thiền. – Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
Từ khi ra đời và truyền bá rộng rãi đến các nước trên thế giới, trong suốt quá trình hoằng dương chánh pháp, hội nhập và phát triển, giáo lý Phật giáo ngày càng ăn sâu vào tâm thức người hữu duyên thuộc mọi tầng lớp trong xã hội
Từ Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu. Các bản báo cáo phổ biến với những cáo buộc đáng tin cậy khác nhau về hoạt động của Ngô Đình Nhu nhằm đàm phán với Hà Nội về tương lai của miền Nam VN, có hoặc không có sự đồng lõa của Pháp. Ở giai đoạn này, không thể xác định đầy đủ tính xác thực của các báo cáo đó nhưng tính hợp lýý nghĩa của chúng được đánh giá dưới đây nhằm mục đích lập kế hoạch dự phòng. Tuyên bố của De Gaulle và những báo cáo này tạo cơ sở cho Ngô Đình Nhu đe dọa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng những liên hệ bí mật giữa Sài Gòn và Hà Nội có thể dàn xếp một giải pháp trái với lợi ích của Hoa Kỳ. Lời đe dọa này có thể chỉ là một trò bịp nhằm giảm bớt áp lực của Hoa Kỳ đối với Nhu.
“Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ” là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình......../“Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ” là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại sư Ấn Quang về vấn đề “tiết chế sắc dục, bảo tồn sanh mạng, giữ gìn hộ thân thân” trong các bộ Văn Sao
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng niPhật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư côPhật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, tôi bắt đầu đặt bút xuống viết quyển sách thứ 2 trong năm nầy và là quyển thứ 71 kể từ năm 1974 đến nay
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đạihiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp.
Tịnh độ, hay Phật độ, Phật quốc được hiểu là một cõi thanh tịnh thuộc về một vị Phật đã tạo ra. Và vì có vô số chư Phật nên cũng sẽ có vô số Tịnh độ. Tịnh độ được xem là hóa thân của một thế giới mới tốt đẹp, là cõi của người tu hành muốn được tái sinh về đó. Trong nhân gian, người ta thường hiểu Tịnh độ là một nơi có vị trí địa lý nhất định. Nhưng thực ra, Tịnh độ là một dạng “tâm thức Giác ngộ”, sẽ không bị ô nhiễm bởi những cấu uế của trần tục; và những phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc… chỉ có tính tượng hình.
Ngày hôm nay nhằm tiết Thanh Minh Âm lịch, chúng tôi chọn ngày hôm nay để bắt đầu giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Đối với mọi người, danh xưng này dường như rất xa lạ, nhưng các vị đồng tu đã lâu trong nhà Phật biết Tịnh Độ Đại Kinhkinh Vô Lượng Thọ.
Đạo Phật trên ý nghĩa thiết yếu là “biện chứng giải thoát” hay là con đường giải thoát. Giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi. Tuy cùng đi trên một con đường, nhưng vì con người có nhiều tâm tính, trình độ, khả năng và căn cơ khác nhau, lại vì tùy hoàn cảnh, tùy phong tục, tập quán, luật lệ thay đổi theo từng địa phương và tùy thời điểm, cho nên Đức Phật đã đưa ra vô số phương tiện khác nhau, thường được tiêu biểu bằng con số 84 nghìn pháp môn, để hướng dẫn mọi người đạt đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát. Cầu nguyệntụng kinh, tuy không phải là cứu cánh, nhưng cũng là một trong 84 nghìn pháp môn.
Bản ghi nhớ do Michael V. Forrestal biên soạn. Mục đích của bản ghi nhớ này là phân tích một số hậu quả thuận lợibất lợi của chính sách Hoa Kỳ đối với miền Nam VN, điều này sẽ gây ra sự thay đổi tối thiểu trong mối quan hệ hiện tại của chúng ta với Chính phủ VN. Việc nhắc lại rằng chúng ta không ủng hộ các hành động của Chính phủ Diệm đàn áp người dân, ít nhất trong một thời gian, sẽ giúp Hoa Kỳ khỏi bị đồng nhất hoàn toàn với các hành động không được lòng dân của Chính phủ VN. Bất chấp sự lên án công khai của chúng ta về hành vi Diệm đàn áp dân VN, có thể vẫn có đủ sự thù địch đối với Hoa Kỳ trong số các nhà lãnh đạo mới của VN để gây khó khăn cho chúng ta trong việc giao tiếp hiệu quả với họ. Một số bất lợi này có thể tránh được nếu chúng ta duy trì liên lạc bí mật với các lãnh tụ của các nhóm đảo chính địa phương.
Thượng sĩ Huệ Trung (1230-1291) là con của Trần Liễu, và là anh ruột của Trần Hưng Đạo. Trần Liễu là anh ruột của Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của đời Trần.
Bàn Tròn Chuyên Đề Thứ Ba của VOA Tiếng Việt từ Hoa Kỳ cùng các khách mời thảo luận ảnh hưởng, di sản của Hòa thượng Tuệ Sỹ, vị cao tăng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất trước 30/4/1975, mới viên tịch ngày 24/11/2023 tại Việt Nam và con đường tiếp nối của Phật Giáo Việt Nam nói riêng, tương lai của đất nước nói chung.
Lịch sử Đức Phật Thích Calịch sử một con người, nhờ công phu tu tập bản thân, đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc Thánh giữa thế gian; “một người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này” nếu dùng lại lời của nhà thi hào Ấn độ Tagore.
Bản văn do Phụ tá Ngoại trưởng biên soạn. Bản tuyên bố của Hoa Kỳ gửi Diệm và/hoặc công khai rằng Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ VN ngừng sử dụng tất cả các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp để đàn áp những người không Cộng sản. Sẽ kiểm tra để xác định xem yêu cầu của chúng ta có được tuân thủ hay không. Sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp về chuyện Nhu móc nối với Bắc Việt để cho thấy Nhu đang bán đứng Miền Nam cho CS. Di tản những người Mỹ phụ thuộc ra khỏi Việt Nam. Một bức điện về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Frank Church rằng TNS Church sẽ đưa ra nghị quyết ngừng viện trợ cho Việt Nam trừ khi Chính phủ VN thay đổi chính sách đàn áp.
Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều. Bao trùm cả một chân lý của Phật Giáo, hai câu thơ này của Thầy kết thúc video NHỚ VỀ … THẦY TUỆ SỸ. Nghe video để thấy Thầy đã để lại một gia tài đồ sộ cho chúng ta trong từng câu thơ nhỏ Being impermanent, every life emerged must vanish Like morning dew, like lightning, like afternoon clouds. The video REMEMBRING…THẦY TUỆ SỸ ends here with these two lines of his that cover one of the most fundamental truths of Buddhism. Listen to the video to see that Thầy has left a huge legacy for us in each of his stanzas.
There is an undeniable reality that has existed in everyday life. It is the sabotage of someone else's work that you either cannot do yourself, or you also like to do it but your ability to develop it is not as good as others. People with that nature are right to say they are selfish, but it is also not wrong to say they are jealous.
Khi xưa, vào thời Đức Phật, tại thành Vesali xảy ra ba khổ nạn là bệnh tật, phi nhơn hoành hành và nghèo đói. Ba hiểm nạn lớn đó đã khiến cho dân thành Vesali khốn đốn. Các vị Hòang thân Licchavi khởi lên niềm tin nơi Đức Phật. Họ tin rằng chỉ có Đức Phật, với trí tuệ và uy lực của Ngài, mới có thể giúp người dân trong thành Vesali thoát khỏi khổ nạn và đem đến sự an lành.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Mục tiêu Hoa Kỳ. Mục tiêu chính sách của Hoa Kỳ phải tiếp tụcduy trì một khu vực khả thi, vững mạnh và tự do ở miền Nam Việt Nam, có khả năng duy trì nền độc lập, chống lại một cách thành công sự xâm lược của CS và đón nhận ảnh hưởng Hoa Kỳ. Ngô Đình Nhu nên bị cách chức khỏi mọi chức vụ trong chính phủ và nên rời khỏi Việt Nam để sống lưu vong vĩnh viễn hoặc gần như vĩnh viễn. Ông ta nên được bà Nhu tháp tùng lưu vong. Diệm nên đồng ý “trị vì nhiều, làm ít” và tốt nhất là bổ nhiệm Phó Tổng thống Thơ, hoặc Bộ trưởng Thuần làm Quyền Thủ tướng. Cần có một tuyên bố chính sách được công bố rõ ràng trước Quốc hội triệu tập trong kỳ họp bất thường nhằm đảo ngược chính sách đàn áp [Phật tử] hiện hành của Chính phủ VN. Tất cả những người bị bắt do các sự kiện gần đây phải được trả tự do mà không bị trừng phạt và phải được ân xá hoàn toàn. Nên bãi bỏ thiết quân luật và gỡ bỏ kiểm duyệt báo chí. Đạo dụ số 10 phải bị bãi bỏ ngay lập tức bằng hành động hành pháp sau khi được Quốc hội xác nhận
Con vốn là một cựu học tăng của tu viện Quảng Hương Già Lam. Con vào trọ học nơi đây từ năm 1995 và sống liên tục ở đó trên dưới mười năm. Khoảng bốn năm kể từ khi vào Già Lam thì con được gặp Thầy[1]. Với khoảng thời gian ngắn ngủi được cộng trụ bên Thầy, được ngắm nhìn Thầy bằng xương bằng thịt, được nghe Thầy giảng Luật Tứ Phần trong những đêm mùa Hạ… chỉ vừa đủ giúp con khắc họa vài nét về tôn dung của Thầy. Nói rõ hơn, con viết về Thầy với góc nhìn hạn hẹp, từ khung cửa sổ của phòng tăng sinh ở Già Lam.
Đại sĩ uyên thâm hiện cõi đời Nay về đất Phật… chốn trần rơi! Tinh thông giáo pháp qua nhiều ngã(1) Dịch thuật thiền kinh cảm vạn lời Học giả suy từ an chẳng lỗi (2) Đàn thơ tải đạo rõ không rời Người đi lẳng lặng cầu nhân thế Sống trọn hằng khuyên ắt tính ngời…
Chư vị đồng tu! Hôm nay chúng tôi tuyên giảng bộ Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa lần thứ ba. Kể từ hôm nay, [Hoa Tạng] Đồ Thư Quán chính thức kiến lập Liên Trì Hải Hội. Chúng tôi đã từng giảng bộ [A Di Đà Kinh] Sớ Sao hai lần, [chứ đọc bộ sách này] thì đương nhiên càng đọc nhiều lần hơn. Đối với đức hạnh, sự tu học, sự giáo hóa của Liên Trì đại sư lão nhân gia, chúng ta đều cảm thấy bội phục năm vóc sát đất.
Tâm chí nhỏ thì nhìn cuộc đời trong phạm vi trăm năm, thấy mục đích sống trong vòng gia đình, xã hội, tôn giáo, quốc gia. Tâm chí rộng hơn thì hướng đến lợi ích của nhân loại, của thế giới, trong hiện tại và nhiều thập niên hay thế kỷ tương lai.
New Posting Số mới nhất: 415 ngày 1 tháng 12 năm 2023 - Chủ đề: Trang Nghiêm Tịnh Độ
Tôi rất đau buồn khi được biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vừa viên tịch ở tuổi 81*. Tôi xin dâng lời cầu nguyện lên Cố Hoà Thượng và gửi lời chia buồn đến chư Huynh Đệ Pháp Lữ của Cố Hoà Thượng cũng như đông đảo Phật Tử của Ngài.
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ Kính bạch chư tôn đức. Con xin phép thay mặt các cư sĩ trong GHPGVNTN/HK và nhiều cư sĩ khác để nói lên tấm lòng chúng con. Bản thân chúng con rất cảm động có được cơ duyên nói chuyện trong buổi Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Chủ đề chúng con nói chuyện hôm nay sẽ là “Thầy Tuệ Sỹ: Như Voi Giữa Trận Tiền.”
Buổi họp nhân viên Bạch Ốc. Anh của Diệm, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, sẽ đến Hoa Kỳ sau khi rời Rome hôm nay. Mục đích chuyến thăm của Thục là để thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Nhu. Vốn đã chao đảo, đây gần như là đòn cuối cùng dành cho Bundy, người nói rằng đây là lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với sự điên loạn tập thể trong một gia đình thống trị kể từ thời các sa hoàng. Ralph Dungan (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống) nói rằng, nếu Giáo hoàng khó chịu với Tổng Giám mục Thục, thì Hồng y Spellman chắc chắn sẽ "niêm phong" Thục ở New York. Bài báo của James Reston xuất hiện trên tờ The New York Times ngày 11 tháng 9, đề nghị Tổng thống Kennedy nên nhấn mạnh rằng phải cấm sử dụng các thiết bị do Mỹ cung cấp để chống lại Phật tử, và chính quyền Kennedy nên cung cấp thêm thông tin về vai trò CIA ở Sài Gòn. Tuy nhiên, Reston viết rằng các dự luật Quốc hội Mỹ dự kiến cắt viện trợ Mỹ khi nào Diệm vẫn còn nắm quyền sẽ dẫn đến “mất bán đảo Việt Nam và nhiều hơn thế nữa.”
Đạo Phật – Buddha sāsana là con đường giác ngộ, mặc dù bắt đầu từ đức Phật, người truyền bá những thông điệp mang tính ‘cách mạng’, đổi mới giữa những xã hội đã bị tín điềuniềm tin sai lầm dẫn dắt.
It will be a mere delusion if you pray for good results without sowing good causes, and if you are afraid of disaster but still engage in bad behavior. Buddhism teaches that whatever happens to us is due to one or more causes, not by chance, luck, bad luck, or fate. // Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng. Phật giáo dạy rằng bất luận việc gì xảy đến cho chúng ta, đều do một hay nhiều nguyên nhân, chớ không do ngẫu nhiên, thời vận hên xui hay số mạng an bài.
New Posting: Tập san Chánh Pháp số 145 tháng 12 năm 2023: Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho những ai học hỏithực hành đúng đắn. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc.
Chúng ta vui mừng và tự hào rằng, Phật giáo Việt Nam là một bộ phận quan trọng của di sản đạo đứcvăn hóa quý báu của dân tộc. Chúng ta vui mừng và tự hào rằng, từ khi du nhập vào nước ta đến nay, trải qua bao bước thăng trầm lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn luôn sát cánh với dân tộc, hòa nhập vào dân tộc ta như nước với sữa
// Gửi Từ Tòa Đại Sứ. Rằng tình hình đang xấu đi nhanh chóng; Rằng đã đến lúc Hoa Kỳ sử dụng những biện pháp trừng phạt hiệu quả mà Hoa Kỳ có để dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ VN hiện tại và để lập một chính phủ khác. Hãy xem xét một trung úy trong Quân đội Việt Nam có cha có lẽ đã bị cầm tù; có mẹ đã chứng kiến tôn giáo của mình bị xúc phạm, nếu không muốn nói là bị đàn áp, có người anh trai đã bị phạt một cách tùy tiện - và tất cả đều ghét chính phủ vì có lý do chính đáng. Trung úy này có thể lạnh nhạt với các điều đó? Bây giờ đến các cuộc biểu tình ở trường trung học và việc em trai của trung úy có lẽ đã bị kéo đi trên một chiếc xe tải (mang phù hiệu Hoa Kỳ) đến các khu cắm trại, kết quả là trung úy của chúng ta cũng có một người em trai bất mãn [chính phủ] sâu sắc, nếu không phải là cô em gái, người đã bị cảnh sát đối phó một cách thiếu tôn trọng. Có vẻ như con tàu nhà nước ở đây đang dần chìm xuống. Các cuộc biểu tình của sinh viên ở Sài Gòn thật đáng lo ngại. Ít nhất, những điều
Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về" (Tuệ Sỹ)
Con cúi đầu kính lễ Ân Sư, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (1945-2023) mang theo kho tàng trí tuệ vô tận, lòng từ bi vô biên và hùng lực vô úy đã hiện thân vào thế giới này.
Thiên Lý Độc Hành, chuỗi thơ 13 bài, hình thành sau chuyến đi ấy. Nó mở đầu bằng sự trở về, và kết thúc bằng lời gởi gắm một bước chân khác lên đường. Đi cho hết con đường thăm thẳm nhân sinh trường mộng. Hai câu kết để ta đóng lại tập thơ mà không đóng lại được những tâm tình khắc khoải, tương điệu trước một vệt nắng chiều hay một ánh sao xa lay lắt cuối trời. Lời nhắn nhủ ân cần không phải là sự êm đềm khép lại cánh cổng vườn nhà sau khi người con đã trở về, nó mở ra lối sau chỉ về một phương trời miên man cô tịch…
Tôi thật sự đánh giá cao tập sách Việt ngữ này về lịch sử đại học Nālandā kỳ vĩ của Ấn-độ. Nālandā là học viện cơ sở chính nuôi dưỡng sự lớn mạnh của truyền thống Phật giáo Sanskrit.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Namtín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Tin Hòa thượng Tuệ Sỹ viên tịch có vẻ như khép lại một trang sử sôi động, đầy lãng mạn của Phật giáo Việt Nam, kể từ phong trào Chấn hưng Phật giáo, với sự thành lập An Nam Phật học tại miền Trung vào năm 1932, do các nhà sư và các trí thức nho học lẫn “Tây” học, chủ trương, trong đó nổi tiếng nhất là bác sĩ Lê Đình Thám (1897-1969).
Xét ra, phương pháp tu học trong Phật giáo được mệnh danh là “tám vạn bốn ngàn pháp môn”, rộng rãi, tinh vi, sâu thẳm, ngàn muôn đầu mối, hạng phàm phu lè tè sát đất quả thật chẳng thể nắm được tông chỉ, yếu lãnh. Sách Di Đà Yếu Giải là bộ sách trọng yếu xiển dương, giải thích kinh A Di Đà. Kinh A Di Đàkinh pháp khai thị “trì danh niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, vượt thoát khỏi tam giới theo chiều ngang”. Pháp môn này “thích hợp trọn khắp ba căn, thâu tóm lợi căn lẫn độn căn”, thực hiện dễ, thành công cao.
Biên bản họp. Bộ trưởng Tư pháp nêu quan điểm của ông rằng bây giờ chúng ta nên tập trung vào các chi tiết cụ thể. Tất cả đều đồng ý rằng cuộc chiến sẽ tốt hơn nếu không có Nhu và Diệm. Chúng ta phải trả giá bao nhiêu cho một sự thay đổi chế độ? Bộ trưởng McNamara nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng thay đổi chính sách của Diệm. Thứ trưởng Harriman bày tỏ sự không đồng tình rõ ràng của mình. Harriman nói Diệm đã tạo ra một tình huống mà chúng ta không thể ủng hộ ông Diệm. Hilsman mô tả một chương trình gây áp lực theo hai hướng đối với Diệm với mục đích buộc Diệm phải thay đổi các chính sách hiện tại của Diệm. Tướng Taylor bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với quan điểm rằng chúng ta nên tiếp tục làm việc với Diệm. Harriman và Bộ trưởng McNamara bất đồng về việc liệu chúng ta có thể hay không thể đạt được các mục tiêuViệt Nam dưới sự kiểm soát của Diệm.
Đây là Tham luận khoa học trong Hội thảo khoa học “Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa và những đóng góp” vào ngày 5 tháng 11 năm 2023 tại Việt Nam.
Bài này nói về những vấn đề mà mới nghe thì có vẻ như không liên quanvới nhau, tuy nhiên trong nhà Phật lại có câu “tất cả mọi pháp đều là Phật pháp” cho nên người viết thử liên kết các vấn đề này với nhau, mời các bạn đọc xem thử.
Chúng tôi nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc thực hành thiền. Để trả lời chung, chúng tôi giới thiệu đến quý đạo hữu bài pháp hành của Hoà thượng Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) giảng trong khóa An cư năm 2015 tại chùa Huyền Không Sơn Thượng Thừa Thiên Huế và bài hướng dẫn thiền tập của Thiền sư Thanissaro Bhikkhu (bản dịch của Cư sĩ Nguyên Giác):
Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u...
Có lẽ trong hàng Phật tử chúng ta, đối với các bộ kinh lớn, rất nhiều người chưa hề có dịp đọc hoặc nghe nói tới các kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Lăng Già, Đại Thừa Mật Nghiêm, Giải Thâm Mật, Duy Ma Cật, Thắng Man, Đại Bảo Tích v.v…, nhưng hễ là Phật tử theo truyền thống Bắc Tông, ắt hẳn không ai chưa từng đọc tụng kinh Pháp Hoa, tối thiểu là tụng phẩm Phổ Môn.
Bản ghi nhớ cuộc nói chuyện qua điện thoại về một dự luật. [TNS Church] Cảm thấy rằng cách diễn đạt nên nói rằng việc chính phủ chúng ta tiếp tục hỗ trợ một chính phủ ở miền Nam VN vẫn đang tiếp tục đàn áp tôn giáoxúc phạm đến Hoa Kỳ và không thể tiếp tục được. Trong điện văn 392 gửi tới Sài Gòn, ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại Giao gửi cho Đại sứ quán một bản sao nội dung nghị quyết đề xuất của Thượng nghị sĩ Church, trong đó có 22 Thượng nghị sĩ đồng bảo trợ nhưng đang nằm “tại bàn” một tuần để xin thêm bảo trợ. Văn bản viết: “Nay quyết định, Thượng viện có ý kiến rằng trừ khi Chính phủ miền Nam Việt Nam từ bỏ chính sách đàn áp người dân của mình và thực hiện một nỗ lực quyết tâmhiệu quả để giành lại sự ủng hộ, viện trợ [của Hoa Kỳ] về quân sự và kinh tế cho chính phủ VN không nên tiếp tục.”
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng niPhật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư côPhật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Namtín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.
Như thông lệ hàng năm với 4 khóa tu Xuân-Hạ-Thu Đông. Khóa Tu Mùa Đông năm nay được chùa Sắc Tứ Kim Sơn tổ chức vào các ngày 22, 23, 24/12/2023 (Nhằm các ngày 10, 11, 12/11 ÂL).
Kính mời quý Phật tửđồng hương đến tham dự buổi thuyết pháp của Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp vào Chủ Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi với chủ đề Minh Tâm Kiến Tánh
Buổi hội thảo về PHẬT GIÁO HỘI NHẬP vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 từ 2 giờ đến 6 giờ chiều tại Tu Viện Đại Bi, thành phố Westminster với Dr. Ta Minh Hue, Dr. thich Thien Tri và Dr. Miroj Shakya
Kính mời quý Phật tửđồng hương đến tham dự PHÁP HỘI SÁM HỐI SÁU CĂN vào Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023 và Thứ Bảy 18 tháng 11 năm 2023 tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach, CA dưới sự chủ trì và chủ giảng bởi HT. Thích Minh Quang.