Sáng Tác và Dịch Thuật của Thượng Tọa Thích Từ Đức (Sách Ebook PDF)

08/09/20225:03 SA(Xem: 1954)
Sáng Tác và Dịch Thuật của Thượng Tọa Thích Từ Đức (Sách Ebook PDF)
SÁNG TÁC VÀ DỊCH THUẬT
CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH TỪ ĐỨC
(SÁCH EBOOK PDF)
Tue Uyen Thich Tu DucPDF icon (4)
.
Was the Buddha a God Có Phải Đức Phật là Thượng Đế
Vũ trụ trong một nguyên tử
Tuệ trí của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Tìm kiếm hạnh phúc của con người
Thực hành giấc ngủ với Đức Phật Di Đà
Thử nghiệm sự thân chứng của chúng ta
Song-tron-ven-nhu-the-nao
Quê hương sinh thành
Quan điểm về những định nghĩa của Từ bi và những tiếp cận của khoa học
Quán Chiếu Mọi Vật Lệ Thuộc Trên Tư Tưởng Như Thế Nào
Phản chiếu trên tính vô thường
Những thập niên của thay đổi
Nhìn chính mình như một ảo ảnh
Nguyện cầu hồi hướng của tu viện
Nguyện cầu để làm nguôi cơn sợ hãi vì dịch bệnh
Người cầm Hoa Sen

Ngọn đèn cho con đường giác ngộ của Atisha
Một tu sĩ giản dị
Mở Rộng Tuệ Giác Này đến Những Gì Chúng Ta Có
Lời khuyên về vịệc nhớ đến cha mẹ
Life-in-Lhasa
Hòa nhập trong từ ái cứu kính
Giáo huấn về tám điều mục tu dưỡng tâm
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Nói Về Phật Giáo Ứng Dụng 15Đi lưu vong
Đi đến một kết luận
Đạo Đức Thế Tục, Những Giá Trị Nhân Bản và Xã Hội
Câu Chuyện Một Giấc Mơ
Cân bằng Tịch tĩnh và Tuệ giác (Định và Tuệ)
Cảm nhận sự thấu cảm
Các hạt cơ bản thật như thế nào
Bảy chi thực hành pháp thiêng liêng
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ
Ấn Độ và xa hơn
Xem Online: https://thuvienhoasen.org/author/post/11/1/tue-uyen 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/07/2023(Xem: 559)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana