Bilingual. 229. Nolting: Saigon pagodas still barricaded, detained demonstrators still held / Nolting: Các chùa Sài Gòn vẫn còn bị rào phong tỏa, người biểu tình bị giam vẫn chưa thả

02/08/20233:36 SA(Xem: 1683)
Bilingual. 229. Nolting: Saigon pagodas still barricaded, detained demonstrators still held / Nolting: Các chùa Sài Gòn vẫn còn bị rào phong tỏa, người biểu tình bị giam vẫn chưa thả

 

blankBilingual.
229. NOLTING: SAIGON PAGODAS STILL BARRICADED,
DETAINED DEMONSTRATORS STILL HELD 
NOLTING: CÁC CHÙA SÀI GÒN VẪN CÒN BỊ RÀO PHONG TỎA,
NGƯỜI BIỂU TÌNH BỊ GIAM VẪN CHƯA THẢ

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2229. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 19, 1963, 5 p.m.

109. CINCPAC for POLAD. Reference: Embtel 107.2

Urge that Dept. Spokesman make statement along following lines at noon press briefing:

Begin Text.

“President Diem’s broadcast of July 18 strikes us as forthright and statesmanlike. It reaffirms in unmistakeable terms the government’s intention to carry out in letter and in spirit the agreement of June 16. And it provides a mechanism whereby any complaints about implementation can be amicably settled with the participation of the Buddhists themselves. It would seem to us that the way is clear for the settlement of all religious issues that have arisen in Viet-Nam.”

End text.

In making statement, Dept. should be aware that—

a) Saigon pagodas still barricaded,

b) Bonzes and others detained after Wednesday’s3 demonstrations still held; and

c) Buddhists reportedly about to make further demands regarding (a) and (b) above and perhaps other points.

I am working urgently to get GVN open pagodas and release persons arrested. However, I do not think we should wait for GVN to do this before making statement above. Statement in my opinion is a fair characterization of Diem’s broadcast. Moreover, it will help me to move GVN and to prevent any undercutting of Diem’s broadcast. It may well also cause Buddhists to hesitate before making further demands.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d229

 

.... o ....

 

229. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 19 tháng 7, 1963, lúc 5 giờ chiều.

 

109. CINCPAC cho POLAD. Tham khảo: Embtel 107.

Tôi thúc giục người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ phát biểu theo những dòng sau tại cuộc họp báo vào buổi trưa:

Bắt đầu văn bản [do Nolting đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra].

“Bản thông điệp phát thanh ngày 18 tháng 7 của Tổng thống Diệm đã gây ấn tượng với chúng tôithẳng thắn và có tư cách một chính khách. Nó khẳng định lại một cách rõ ràng ý định của chính phủ [VNCH] trong việc thực hiện bằng văn bản và trên tinh thần thỏa thuận [với Phật tử] đã ký ngày 16 tháng 6. Và nó cung cấp một cơ chế theo đó bất kỳ khiếu nại nào về việc thực hiện có thể được giải quyết một cách thân thiện với sự tham gia của chính những người theo đạo Phật. Đối với chúng tôi, dường như con đường đã rõ ràng cho việc giải quyết tất cả các vấn đề tôn giáo nảy sinh ở Việt Nam.”

Kết thúc văn bản.

Khi đưa ra tuyên bố, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nên lưu ý rằng—

a) Các chùa tại Sài Gòn còn bị rào chắn phong tỏa,

b) Các nhà sư và những người khác bị bắt giam sau cuộc biểu tình hôm Thứ Tư ngày 17/7/1963 vẫn còn trong nhà giam; Và

c) Có tin cho [tôi] biết, các Phật tử sắp đưa ra các yêu cầu kế tiếp về điểm (a) và điểm (b) ở trên và có lẽ các điểm khác.

Tôi đang gấp rút vận động để Chính phủ gỡ rào chắn, ngưng phong tòa chùa và trả tự do cho những người bị bắt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đợi Chính phủ Việt Nam làm điều này trước khi đưa ra tuyên bố trên. Phát biểu theo ý kiến của tôi là một đặc điểm công bằng với bài phát thanh của ông Diệm. Hơn nữa, nó sẽ giúp tôi vận động Chính phủ Việt Nam và ngăn chặn bất kỳ sự suy yếu nào đối với thông điệp đã truyền thanh đó của ông Diệm. Nó cũng có thể khiến các Phật tử do dự trước khi đưa ra những yêu cầu xa hơn.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)