Bilingual. 219. Letter From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Ambassador in Vietnam (Lodge).

04/06/20243:32 SA(Xem: 350)
Bilingual. 219. Letter From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Ambassador in Vietnam (Lodge).

blank
Bilingual. 219. Letter From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Ambassador in Vietnam (Lodge). I am increasingly concerned over the continued, and probably accelerating, utilization by the Viet Cong of Cambodian territory. Heavier and more sophisticated Sino/Soviet Bloc weapons are turning up in the Delta and elsewhere in RVN. Mines, grenades and demolition charges are being detonated in the Republic of Vietnam filled with explosive materials brought in from Cambodia. Prisoner of War interrogations relate in considerable detail the activities and movements of VC personnel shuttling between Cambodia and RVN. In summary, I cannot help but be disturbed over the present situation in Cambodia from a military point of view. The flow of weapons and ammunition coming from there, and the continued VC use of that territory for recuperation, regroupment and resupply should not be permitted.//Thư của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân Viện Cho VN (Tướng Harkins) gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge). Tôi ngày càng lo ngại về việc VC tiếp tục và có thể tăng tốc việc sử dụng lãnh thổ Campuchia. Các loại vũ khí nặng hơn và phức tạp hơn của Khối Trung Quốc/Liên Xô đang xuất hiện ở Đồng bằng Miền Tây và các nơi khác ở VNCH. Mìn, lựu đạn và thuốc nổ đang được kích nổ ở VNCH chứa đầy vật liệu nổ được mang từ Campuchia về. Các cuộc thẩm vấn Tù binh Chiến tranh kể lại rất chi tiết về các hoạt động và vận chuyển của cán bộ VC giữa Campuchia và VNCH. Tóm lại, tôi không thể không băn khoăn về tình hình hiện tại ở Campuchia từ góc độ quân sự. Chúng ta không thể cho phép vận chuyển vũ khí và đạn dược từ đó, cũng như việc VC tiếp tục sử dụng lãnh thổ đó để phục hồi, tái tập hợp và tiếp tế.

 

MACV logo219. Letter From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Ambassador in Vietnam (Lodge)(1)

 

MACJ234

Saigon, October 26, 1963.

Dear Ambassador Lodge: I am increasingly concerned over the continued, and probably accelerating, utilization by the Viet Cong of Cambodian territory. Heavier and more sophisticated Sino/Soviet Bloc weapons are turning up in the Delta and elsewhere in RVN. History points up the indispensable role of neighboring friendly territories for resupply and communications points in connection with insurgent warfare. Mines, grenades and demolition charges are being detonated in the Republic of Vietnam filled with explosive materials brought in from Cambodia. Prisoner of War interrogations relate in considerable detail the activities and movements of VC personnel shuttling between Cambodia and RVN. The Watch Committee in Washington recently reaffirmed all this on 17 October 1963, stating in part, “that cumulative evidence . …(2) makes it clear that the Viet Cong are continuing to use Cambodian territory as a base of operations, sanctuary and support area.”(3)

Accordingly, I feel that a new effort to control and as far as possible eliminate VC activity in Cambodia is mandatory. This would include closing off the infiltration pipeline, and shutting down the Viet Cong bases in Cambodia. Failure to take positive action in this respect could prolong the current war in the Republic of Vietnam.

Though I appreciate this is primarily a GVN-Cambodia issue, I feel there are some military measures that should be given consideration (we can assist in some) such as:

a. Permit photo reconnaissance flights on the Cambodian side of the border.

b. Relax current restrictions on clandestine intelligence operations across the border in Cambodia.

c. Institute a “hot pursuit” policy authorizing ground forces in contact with the Viet Cong to pursue enemy units across the border. This permission should extend to pursuit of Cambodian forces found violating RVN territory.

d. Impose rigid inspectional controls on Cambodian use of the Mekong River in attempting to prevent the introduction of hostile personnel and contraband into the RVN.

One of our main difficulties has been the collection of hard intelligence, and implementation of the above should go a long way toward providing more of the answers, as well as contributing toward an improved operational situation.

In summary, I cannot help but be disturbed over the present situation in Cambodia from a military point of view. The flow of weapons and ammunition coming from there, and the continued VC use of that territory for recuperation, regroupment and resupply should not be permitted.

I appreciate that this is a difficult diplomatic task to accomplish. However, I feel we should continue in our efforts in the hope we can make some gain-even though small, in effecting more rigid control of the border.

Sincerely,

Paul D. Harkins (4)

General, United States Army

NOTES:

(1) Source: Washington National Records Center, RG 84, Saigon Embassy Files: FRC 68 A 5159, SGN 963, 19 GVN. A copy was sent to CINCPAC.↩

(2) Ellipsis in the source text.↩

(3) The Watch Committee report of October 17 has not been found.↩

(4) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d219

 

.... o ....

 

219. Thư của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân Viện Cho VN (Tướng Harkins) gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge)(1)

 

MACJ234

Sài Gòn, ngày 26 tháng 10 năm 1963.

Kính gửi Đại sứ Lodge: Tôi ngày càng lo ngại về việc VC tiếp tục và có thể tăng tốc việc sử dụng lãnh thổ Campuchia. Các loại vũ khí nặng hơn và phức tạp hơn của Khối Trung Quốc/Liên Xô đang xuất hiện ở Đồng bằng Miền Tây và các nơi khác ở VNCH. Lịch sử đã chỉ ra vai trò không thể thiếu của các vùng lãnh thổ bạn bè láng giềng trong việc tiếp tế, liên lạc trong bối cảnh chiến tranh nổi dậy. Mìn, lựu đạn và thuốc nổ đang được kích nổ ở VNCH chứa đầy vật liệu nổ được mang từ Campuchia về. Các cuộc thẩm vấn Tù binh Chiến tranh kể lại rất chi tiết về các hoạt động và vận chuyển của cán bộ VC giữa Campuchia và VNCH. Ủy ban Giám sát ở Washington gần đây đã tái khẳng định tất cả những điều này vào ngày 17 tháng 10/1963, một phần nêu rõ “bằng chứng tích lũy đó. …(2) nói rõ rằng VC đang tiếp tục sử dụng lãnh thổ Campuchia làm căn cứ hoạt động, nơi ẩn náu và khu vực hỗ trợ.”(3)

Theo đó, tôi cảm thấy rằng nỗ lực mới nhằm kiểm soátloại bỏ hoạt động của VC ở Campuchia ở mức độ có thể là bắt buộc. Điều này bao gồm việc đóng tuyến xâm nhậpđóng cửa các căn cứ của Việt Cộng ở Campuchia. Không thực hiện hiệu quả về mặt này có thể kéo dài cuộc chiến hiện tại ở VNCH.

Mặc dù tôi đánh giá cao đây chủ yếu là vấn đề của Chính phủ VNCH-Campuchia, nhưng tôi cảm thấy có một số biện pháp quân sự cần được xem xét (chúng tôi có thể hỗ trợ một số biện pháp) như:

a. Cho phép bay do thám chụp ảnh bên phía biên giới Campuchia.

b. Nới lỏng các hạn chế hiện tại đối với các hoạt động tình báo bí mật xuyên biên giới ở Campuchia.

c. Xây dựng chính sách “truy đuổi nóng” cho phép quân mặt đất chạm súng với VC có quyền truy đuổi địch bên kia biên giới. Sự cho phép này sẽ mở rộng đến việc truy đuổi các đơn vị Campuchia bị phát hiện vi phạm lãnh thổ VNCH.

d. Áp đặt các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với việc Campuchia sử dụng sông Mê Kông nhằm ngăn chặn việc đưa các nhân sự thù địch và hàng lậu vào VNCH.

Một trong những khó khăn chính của chúng tôi là việc thu thập thông tin tình báo chắc thật và việc thực hiện những điều trên sẽ còn lâu mới hướng tới việc cung cấp nhiều câu trả lời hơn cũng như góp phần cải thiện tình hình hoạt động.

Tóm lại, tôi không thể không băn khoăn về tình hình hiện tại ở Campuchia từ góc độ quân sự. Chúng ta không thể cho phép vận chuyển vũ khí và đạn dược từ đó, cũng như việc VC tiếp tục sử dụng lãnh thổ đó để phục hồi, tái tập hợp và tiếp tế.

Tôi đánh giá cao đây là một nhiệm vụ ngoại giao khó thực hiện. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chúng ta nên tiếp tục nỗ lực với hy vọngthể đạt được một số lợi ích - dù nhỏ nhưng trong việc thực hiện kiểm soát biên giới một cách nghiêm ngặt hơn.

Trân trọng,

Paul D. Harkins (4)

Đại tướng, Quân đội Hoa Kỳ

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Washington National Records Center, RG 84, Saigon Embassy Files: FRC 68 A 5159, SGN 963, 19 GVN. Một bản sao đã được gửi tới CINCPAC.↩

(2) Dấu chấm lửng trong văn bản nguồn.↩

(3) Vẫn chưa tìm thấy báo cáo của Ủy ban Giám sát ngày 17 tháng 10.↩

(4) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)