Bilingual. 217. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge). We will continue to be grateful for all additional information giving increased clarity to prospects of action by Don or others,

31/05/20243:53 SA(Xem: 663)
Bilingual. 217. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge). We will continue to be grateful for all additional information giving increased clarity to prospects of action by Don or others,

blank
Bilingual. 217. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge). We will continue to be grateful for all additional information giving increased clarity to prospects of action by Don or others, and we look forward to discussing with you the whole question of control and cut-out on your return, always assuming that one of these D-days does not turn out to be real. We are particularly concerned about hazard that an unsuccessful coup, however carefully we avoid direct engagement, will be laid at our door by public opinion almost everywhere. Therefore, while sharing your view that we should not be in position of thwarting coup, we would like to have option of judging and warning on any plan with poor prospects of success. We recognize that this is a large order, but President wants you to know of our concern.//Điện tín Từ Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống Kennedy về An ninh Quốc gia (McGeorge Bundy) gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại VN. Chúng tôi sẽ tiếp tục biết ơn tất cả các thông tin bổ sung giúp tăng cường sự rõ ràng về triển vọng hành động của Tướng Trần Văn Đôn hoặc những người khác và chúng tôi mong muốn được thảo luận với bạn về toàn bộ vấn đề kiểm soát [cuộc chiến] và cắt [bớt viện trợ để áp lực] khi bạn quay trở lại đây, luôn luôn giả định rằng một trong những ngày N này - sẽ không phải là sự thật [để Mỹ giả bộ không biết về âm mưu đảo chính]. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về nguy cơ cuộc đảo chính thất bại, dù chúng tacẩn thận tránh can dự trực tiếp hay không, cũng sẽ bị dư luận hầu hết khắp nơi chỉ vào chúng ta. Vì vậy, trong khi chia sẻ quan điểm của bạn rằng chúng ta không nên ở vị trí ngăn chặn cuộc đảo chính, chúng ta muốn có quyền lựa chọn để phán xét và cảnh báo về bất kỳ kế hoạch nào có viễn ảnh khó thành công. Chúng tôi nhận thấy đây là một đơn đặt hàng lớn nhưng Tổng thống Kennedy muốn bạn biết về mối quan ngại của chúng tôi.

 

the President’s Special Assistant for National Security Affairs217. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge)(1)

 

Washington, October 25, 1963—6:29 p.m.

CAP 63590. Your 1964 (2) most helpful. We will continue to be grateful for all additional information giving increased clarity to prospects of action by Don or others, and we look forward to discussing with you the whole question of control and cut-out on your return, always assuming that one of these D-days does not turn out to be real. We are particularly concerned about hazard that an unsuccessful coup, however carefully we avoid direct engagement, will be laid at our door by public opinion almost everywhere. Therefore, while sharing your view that we should not be in position of thwarting coup, we would like to have option of judging and warning on any plan with poor prospects of success. We recognize that this is a large order, but President wants you to know of our concern.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports. Also addressed to Harkins. Sent via CIA channels to Saigon. Also printed in United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, p. 592.↩

(2) Document 216.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d217

 

.... o ....

 

217. Điện tín Từ Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống Kennedy về An ninh Quốc gia (McGeorge Bundy) gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge)(1)

 

Washington, ngày 25 tháng 10 năm 1963— lúc 6:29 giờ chiều.

CAP 63590. Điện văn số 1964 (2) của bạn là hữu dụng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục biết ơn tất cả các thông tin bổ sung giúp tăng cường sự rõ ràng về triển vọng hành động của Tướng Trần Văn Đôn hoặc những người khác và chúng tôi mong muốn được thảo luận với bạn về toàn bộ vấn đề kiểm soát [cuộc chiến] và cắt [bớt viện trợ để áp lực] khi bạn quay trở lại đây, luôn luôn giả định rằng một trong những ngày N này - sẽ không phải là sự thật [để Mỹ giả bộ không biết về âm mưu đảo chính]. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về nguy cơ cuộc đảo chính thất bại, dù chúng tacẩn thận tránh can dự trực tiếp hay không, cũng sẽ bị dư luận hầu hết khắp nơi chỉ vào chúng ta. Vì vậy, trong khi chia sẻ quan điểm của bạn rằng chúng ta không nên ở vị trí ngăn chặn cuộc đảo chính, chúng ta muốn có quyền lựa chọn để phán xét và cảnh báo về bất kỳ kế hoạch nào có viễn ảnh khó thành công. Chúng tôi nhận thấy đây là một đơn đặt hàng lớn nhưng Tổng thống Kennedy muốn bạn biết về mối quan ngại của chúng tôi.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports. Cũng gửi tới Tướng Paul Harkins (MACV). Gửi qua kênh CIA về Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cũng được in trong sách United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Quyển 12, tr. 592.↩

(2) Văn bản 216.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)