Bilingual. 199. Letter to the Counselor for Public Affairs at the Embassy in Vietnam (Mecklin). Your memo to Ambassador Lodge pertaining to the possible closing down of our field support posts is disquieting.

20/04/20243:17 SA(Xem: 548)
Bilingual. 199. Letter to the Counselor for Public Affairs at the Embassy in Vietnam (Mecklin). Your memo to Ambassador Lodge pertaining to the possible closing down of our field support posts is disquieting.

blank
Bilingual. 199. Letter to the Counselor for Public Affairs at the Embassy in Vietnam (Mecklin). Your memo to Ambassador Lodge pertaining to the possible closing down of our field support posts is disquieting. So is the fact that the attacks on USIS not only continue in the Times of Viet-Nam but are now being extended to vernacular newspapers. It seems to me that you may have to be unusually circumspect in your relations with the Vietnamese and the U.S. correspondents in order not to allow the GVN the possibility of laying a real glove on you. If the GVN decides to cut USIS down and cut you down too, what you do will make little diff
it surely is important that we don’t give them any unnecessary excuses for action.// erence. But in case they’re undecided and wavering, Thư gửi Tham tán Công vụ Đại sứ quán Mỹ tại VN (John Mecklin). Bản ghi nhớ của bạn gửi cho Đại sứ Lodge liên quan đến việc có thể đóng cửa các trạm hỗ trợ hiện trường của chúng tôi đang khiến bạn lo lắng. Thực tế là các cuộc tấn công vào USIS không chỉ tiếp tục trên tờ Times of Viet-Nam mà hiện đang mở rộng sang các tờ báo bản địa. ã trải qua, nên bạn phải cực kỳ cẩn thận trong những tuần tới để họ không có cớ tấn công bạn. Đối với tôi, có vẻ như bạn phải thận trọng một cách bất thường trong quan hệ với các phóng viên Việt Nam và Hoa Kỳ để không cho phép Chính phủ Việt Nam có khả năng kiếm cớ tấn công bạn. Tôi cũng cho rằng nếu Chính phủ VNCH quyết định cắt giảm hoạt động của  USIS và cả bạn nữa, thì những gì bạn làm sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng trong trường hợp họ chưa quyết định và còn lưỡng lự, điều quan trọng là chúng ta không đưa cho họ bất kỳ lý do không cần thiết nào để hành động.

 

us information agency logo199. Letter From the Acting Director of the United States Information Agency (Wilson) to the Counselor for Public Affairs at the Embassy in Vietnam (Mecklin)(1)

 

Washington, October 18, 1963.

Dear Jonh: I hope I am being overly pessimistic but the days immediately ahead look rather dark for USIS. Your memo to Ambassador Lodge(2) pertaining to the possible closing down of our field support posts is disquieting. So is the fact that the attacks on USIS not only continue in the Times of Viet-Nam but are now being extended to vernacular newspapers.

I have one thought on the situation which perhaps may be gratuitous, but I would not feel right if I did not pass it on to you. Since the pressure on USIS may well include increased personal pressure on you of the type you have already experienced, you must be extremely careful in the weeks ahead to be cleaner than a hound’s tooth. It seems to me that you may have to be unusually circumspect in your relations with the Vietnamese and the U.S. correspondents in order not to allow the GVN the possibility of laying a real glove on you

I am sure you have thought of this already. I suppose, also, that if the GVN decides to cut USIS down and cut you down too, what you do will make little difference. But in case they’re undecided and wavering, it surely is important that we don’t give them any unnecessary excuses for action.

Ed is really doing very well in light of the magnitude of his operation. I went out to see him several days ago and we had a good talk. His spirit and his guts are pure Murrow. We discussed Viet-Nam and he asked me to send you his warmest regards.

Sincerely yours,

Donald M. Wilson(3)

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Secret; Eyes Only.

(2) Not found.

(3) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d199

 

.... o ....

 

199. Thư của Quyền Giám đốc Sở Thông tin Hoa Kỳ (Donald M. Wilson) gửi Tham tán Công vụ Đại sứ quán Mỹ tại VN (John Mecklin)(1)

 

Washington, ngày 18 tháng 10 năm 1963.

Jonh thân mến: Tôi hy vọng mình đang quá bi quan nhưng những ngày sắp tới có vẻ khá đen tối đối với USIS (US Information Service: Sở Thông tin Hoa Kỳ). Bản ghi nhớ của bạn gửi cho Đại sứ Lodge(2) liên quan đến việc có thể đóng cửa các trạm hỗ trợ hiện trường của chúng tôi đang khiến bạn lo lắng. Thực tế là các cuộc tấn công vào USIS không chỉ tiếp tục trên tờ Times of Viet-Nam mà hiện đang mở rộng sang các tờ báo bản địa.

Tôi có một suy nghĩ về tình huống này có lẽ là vô cớ, nhưng tôi sẽ cảm thấy không ổn nếu không chuyển nó cho bạn. Vì áp lực lên USIS có thể bao gồm cả áp lực cá nhân ngày càng tăng đối với bạn giống như áp lực mà bạn đã trải qua, nên bạn phải cực kỳ cẩn thận trong những tuần tới để họ không có cớ tấn công bạn. Đối với tôi, có vẻ như bạn phải thận trọng một cách bất thường trong quan hệ với các phóng viên Việt Nam và Hoa Kỳ để không cho phép Chính phủ Việt Nam có khả năng kiếm cớ tấn công bạn.

Tôi chắc chắn bạn đã nghĩ đến điều này rồi. Tôi cũng cho rằng nếu Chính phủ VNCH quyết định cắt giảm hoạt động của  USIS và cả bạn nữa, thì những gì bạn làm sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng trong trường hợp họ chưa quyết định và còn lưỡng lự, điều quan trọng là chúng ta không đưa cho họ bất kỳ lý do không cần thiết nào để hành động.

Ed (Edward Murrow: Giám đốc Phòng Thông Tin Hoa Kỳ) thực sự đang làm rất tốt xét về quy mô hoạt động của anh ta. Tôi đã ra gặp Ed vài ngày trước và chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ. Tinh thần và trái tim của anh ta rất là kiểu Murrow thuần khiết. Chúng tôi đã thảo luận về Việt Nam và Ed yêu cầu tôi gửi tới bạn lời chào nồng nhiệt nhất.

Trân trọng,

Donald M. Wilson(3)

(Quyền Giám đốc Sở Thông tin Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Bí mật; Chỉ để đọc.

(2) Không tìm thấy.

(3) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.