Bilingual. 215. Editorial Note. According to CIA telegram [document number not declassified] from Saigon, October 25, 1963, Conein and Don met on the night of October 24. Don stated that he could not now hand over to Lodge the coup committee’s plans for political organization as he had promised earlier.

27/05/20243:20 SA(Xem: 618)
Bilingual. 215. Editorial Note. According to CIA telegram [document number not declassified] from Saigon, October 25, 1963, Conein and Don met on the night of October 24. Don stated that he could not now hand over to Lodge the coup committee’s plans for political organization as he had promised earlier.

blank
Bilingual. 215. Editorial Note. According to CIA telegram [document number not declassified] from Saigon, October 25, 1963, Conein and Don met on the night of October 24. Don stated that he could not now hand over to Lodge the coup committee’s plans for political organization as he had promised earlier. The coup committee opposed such a move for reasons of security, but, Don continued, the committee would be willing to show Lodge all their plans, both military and political, 2 days before the coup was to take place. Conein reminded Don that the U.S. Government could make no commitment to the coup leaders until it had studied their plans in detail. Don answered that the coup was planned for no later than November 2 and again promised at least 2 days’ notice. Don assured Conein that the new Vietnamese government would be civilian, would free non-Communist political prisoners, would allow honest elections, and would permit complete religious freedom. The new government, Don added, would be pro-Western, but would not be a vassal of the United States.// Chú thích của ban biên tập sử liệu. Theo điện tín của CIA [số tài liệu không được giải mật] từ Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 1963, Lucien Conein (viên chức CIA) và Tướng Trần Văn Đôn gặp nhau vào đêm 24 tháng 10. Đôn tuyên bố rằng bây giờ Đôn không thể giao cho Đại sứ Lodge các kế hoạch về tổ chức chính trị của ủy ban đảo chính như Đôn đã hứa trước đó. Ủy ban đảo chính phản đối việc giao cho Lodge như vậy vì lý do an ninh, nhưng Đôn tiếp tục, ủy ban sẽ sẵn sàng cho Lodge xem tất cả các kế hoạch của họ, cả quân sự và chính trị, 2 ngày trước khi cuộc đảo chính diễn ra. Conein nhắc Đôn rằng Chính phủ Hoa Kỳ không thể đưa ra cam kết nào với những kẻ chỉ huy cuộc đảo chính cho đến khi nghiên cứu chi tiết kế hoạch của họ. Đôn trả lời rằng cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch để thực hiện không muộn hơn ngày 2 tháng 11, và Đôn hứa sẽ báo trước cho Lodge ít nhất 2 ngày. Đôn bảo đảm với Conein rằng chính phủ mới của VNCH sẽ là chính phủ dân sự, sẽ trả tự do cho các tù nhân chính trị không Cộng sản, sẽ cho phép bầu cử trung thực và sẽ cho phép tự do tôn giáo hoàn toàn. Đôn nói thêm rằng chính phủ mới sẽ thân phương Tây nhưng sẽ không trở thành chư hầu của Hoa Kỳ.

CIA logo215. Editorial Note

According to CIA telegram [document number not declassified] from Saigon, October 25, 1963, Conein and Don met on the night of October 24. Don stated that he could not now hand over to Lodge the coup committee’s plans for political organization as he had promised earlier. The coup committee opposed such a move for reasons of security, but, Don continued, the committee would be willing to show Lodge all their plans, both military and political, 2 days before the coup was to take place. Conein reminded Don that the U.S. Government could make no commitment to the coup leaders until it had studied their plans in detail. Don answered that the coup was planned for no later than November 2 and again promised at least 2 days’ notice. Don assured Conein that the new Vietnamese government would be civilian, would free non-Communist political prisoners, would allow honest elections, and would permit complete religious freedom. The new government, Don added, would be pro-Western, but would not be a vassal of the United States. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d215

 

.... o ....

 

215. Chú thích của ban biên tập sử liệu

Theo điện tín của CIA [số tài liệu không được giải mật] từ Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 1963, Lucien Conein (viên chức CIA) và Tướng Trần Văn Đôn gặp nhau vào đêm 24 tháng 10. Đôn tuyên bố rằng bây giờ Đôn không thể giao cho Đại sứ Lodge các kế hoạch về tổ chức chính trị của ủy ban đảo chính như Đôn đã hứa trước đó. Ủy ban đảo chính phản đối việc giao cho Lodge như vậy vì lý do an ninh, nhưng Đôn tiếp tục, ủy ban sẽ sẵn sàng cho Lodge xem tất cả các kế hoạch của họ, cả quân sự và chính trị, 2 ngày trước khi cuộc đảo chính diễn ra. Conein nhắc Đôn rằng Chính phủ Hoa Kỳ không thể đưa ra cam kết nào với những kẻ chỉ huy cuộc đảo chính cho đến khi nghiên cứu chi tiết kế hoạch của họ. Đôn trả lời rằng cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch để thực hiện không muộn hơn ngày 2 tháng 11, và Đôn hứa sẽ báo trước cho Lodge ít nhất 2 ngày. Đôn bảo đảm với Conein rằng chính phủ mới của VNCH sẽ là chính phủ dân sự, sẽ trả tự do cho các tù nhân chính trị không Cộng sản, sẽ cho phép bầu cử trung thực và sẽ cho phép tự do tôn giáo hoàn toàn. Đôn nói thêm rằng chính phủ mới sẽ thân phương Tây nhưng sẽ không trở thành chư hầu của Hoa Kỳ. (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports)

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.