Bilingual. 211. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge) and the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins).

19/05/20246:14 SA(Xem: 774)
Bilingual. 211. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge) and the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins).

blank
Bilingual. 211.  Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge) and the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins). Certain aspects of the Don-Conein contacts give us considerable concern. All lead us to wonder whether there may be danger Nhu attempting entrapment through Don’s approaches to Conein. We wonder whether it is wise to risk continued involvement of Conein in the dialogue with Don, since not only might it destroy his usefulness, but might also involve you and General Harkins in an operation which is difficult to deny. CAS septel makes other technical suggestions. We also need urgently your personal assessment of Don’s own status, the group he represents, and whatever plans they may have for the future.//Điện tín Từ Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống Kennedy gửi Đại sứ Lodge và Tướng Harkins (MACV). Một số khía cạnh trong các liên lạc giữa Tướng Trần Văn Đôn và Lucien Conein (viên chức CIA) khiến chúng tôi rất lo ngại. Chúng tôi tự hỏi liệu có nguy hiểm khi Ngô Đình Nhu cố gắng gài bẫy thông qua việc Đôn tiếp cận Conein hay không. Chúng tôi tự hỏi liệu có nên mạo hiểm để Conein tiếp tục tham gia vào cuộc đối thoại với Đôn hay không, vì điều đó không chỉ có thể làm mất đi tính hữu dụng của Conein mà còn có thể lôi kéo bạn [Đại sứ Lodge] và Tướng Harkins vào một hoạt động khó có thể chối [là không liên lạc với phe đảo chính]. Một điện tín riêng của CIA sẽ đưa ra các đề xuất kỹ thuật khác [để liên lạc với phe đảo chính]. Chúng tôi cũng cần khẩn cấp đánh giá riêng của bạn [Đại sứ Lodge] về vị trí của Tướng Đôn, nhóm mà Đôn đại diện và bất kỳ kế hoạch nào họ có thể có cho tương lai.

 

national security agency211. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge) and the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) (1)

 

Washington, October 24, 1963.

[document number not declassified] 1. Saigon 1896.(2) [2 document numbers not declassified](3) and your recent Critics have been considered at highest levels. We wish to reaffirm instructions contained CAS 74228(4) and within their context we have the following comments for your consideration.

2. Certain aspects of the Don-Conein contacts give us considerable concern. Don’s reference (1) to a Presidential directive and to a scheduled meeting with Amb Lodge, for which there was no basis, (2) the lack of information regarding Don’s real backing, and (3) the lack of evidence that any real capabilities for action have been developed, all lead us to wonder whether there may be danger Nhu attempting entrapment through Don’s approaches to Conein.

3. We wonder whether it is wise to risk continued involvement of Conein in the dialogue with Don, since not only might it destroy his usefulness, but might also involve you and General Harkins in an operation which is difficult to deny. Is it possible to arrange a more secure system of contacts with General Don and others in the military, perhaps through cut-outs. We do feel quite strongly that you and Gen Harkins should stand back from any non-essential involvement in these matters. CAS septel makes other technical suggestions.(5)

4. We also need urgently your personal assessment of Don’s own status, the group he represents, and whatever plans they may have for the future. Considering all these factors, it seems wise to maintain close control over meetings between Don and Conein.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Secret; Eyes Only.↩

(2) See footnote 5, Document 207.↩

(3) Reference is to two CIA telegrams from Saigon described in Document 209.↩

(4) Document 192.↩

(5) CIA telegram [document number not declassified] to Saigon, dated October 24. (Department of State, Har-Van Files, Coup South Vietnam)↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d211

 

.... o ....

 

211. Điện tín Từ Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống Kennedy về An ninh Quốc gia (McGeorge Bundy) gửi Đại sứ tại Việt Nam (Lodge) và Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự, Việt Nam (Tướng Paul Harkins) (1)

 

Washington, ngày 24 tháng 10 năm 1963.

[số tài liệu chưa được giải mật] 1. Sài Gòn 1896.(2) [có 2 số tài liệu chưa được giải mật](3) và bản văn Phê bình gần đây của quý vị đã được xem xét ở mức cao nhất. Chúng tôi muốn khẳng định lại các hướng dẫn ghi trong điện tín số CAS 74228(4) và trong bối cảnh đó, chúng tôi có những nhận xét sau đây để quý vị xem xét.

2. Một số khía cạnh trong các liên lạc giữa Tướng Trần Văn Đôn và Lucien Conein (viên chức CIA) khiến chúng tôi rất lo ngại. Việc Đôn đề cập đến (1) chỉ thị của Tổng thống và buổi họp đã lên lịch với Đại sứ Lodge mà không có cơ sở, (2) thiếu thông tin về hỗ trợ thực sự của Đôn, và (3) thiếu bằng chứng cho thấy bất kỳ khả năng thực sự nào cho hành động đã được phát triển, tất cả đều khiến chúng tôi tự hỏi liệu có nguy hiểm khi Ngô Đình Nhu cố gắng gài bẫy thông qua việc Đôn tiếp cận Conein hay không.

3. Chúng tôi tự hỏi liệu có nên mạo hiểm để Conein tiếp tục tham gia vào cuộc đối thoại với Đôn hay không, vì điều đó không chỉ có thể làm mất đi tính hữu dụng của Conein mà còn có thể lôi kéo bạn [Đại sứ Lodge] và Tướng Harkins vào một hoạt động khó có thể chối [là không liên lạc với phe đảo chính]. Có thể sắp xếp một hệ thống liên lạc an toàn hơn với tướng Đôn và những người khác trong quân đội VNCH, có lẽ thông qua tuyến liên lạc khác. Chúng tôi thực sự cảm thấy khá chắc chắn rằng bạn [Đại sứ Lodge] và Tướng Harkins nên rút lui khỏi bất kỳ sự liên hệ không cần thiết nào vào những vấn đề này. Một điện tín riêng của CIA sẽ đưa ra các đề xuất kỹ thuật khác [để liên lạc với phe đảo chính].(5)

. Chúng tôi cũng cần khẩn cấp đánh giá riêng của bạn [Đại sứ Lodge] về vị trí của Tướng Đôn, nhóm mà Đôn đại diện và bất kỳ kế hoạch nào họ có thể có cho tương lai. Xem xét tất cả các yếu tố này, sẽ là khôn ngoan nếu duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các buổi gặp giữa Đôn và Conein.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Bí mật; Chỉ để đọc.↩

(2) Xem chú thích 5, Tài liệu 207.↩

(3) Tham khảo hai bức điện tín của CIA từ Sài Gòn được mô tả trong Tài liệu 209.↩

(4) Văn bản 192.↩

(5) Điện tín CIA [số tài liệu không được giải mật] gửi đến Sài Gòn, ngày 24 tháng 10. (Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, Coup South Vietnam)↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.