Bilingual. 210. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Highly reliable source reports coup imminent led by Lt. Col. Pham Ngoc Thao. Originally scheduled 1300 hrs 24 Oct but Major Nguyen Van Tu

17/05/20244:04 SA(Xem: 703)
Bilingual. 210. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Highly reliable source reports coup imminent led by Lt. Col. Pham Ngoc Thao. Originally scheduled 1300 hrs 24 Oct but Major Nguyen Van Tu

blank
Bilingual. 210. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Highly reliable source reports coup imminent led by Lt. Col. Pham Ngoc Thao. Originally scheduled 1300 hrs 24 Oct but Major Nguyen Van Tu, CO 8th Rgt who leading five battalions unable to get transport and now commandeering trucks and busses. 5th Paratroop Btn commanded by Ngo Quang Trnong in Saigon and participating but had no ammo but being supplied now. Target is Gia Long Palace to overthrow Diem. Col. Le Nguyen Khang, Marine Brigade CO, and Colonel Nguyen Van Thieu, 5th Division CO, promise remain neutral. Khang indicated may give support later. In event initial assault fails troops will withdraw. Air Force led by Lt. Col. Nguyen Cao Ky will bomb Palace followed by renewed troop assault. The Station reported it had contacted Pham Ngoc Thao at 3 p.m. Iocal time at his home. Thao disclaimed any knowledge of a coup scheduled for that day or the next few days.//Điện tín từ Trạm Tình báo CIA ở Sài Gòn gửi về Trung ương. Nguồn tin có độ tin cậy cao báo cáo rằng cuộc đảo chính sắp xảy ra do Trung tá Phạm Ngọc Thảo cầm đầu. Dự kiến ​​ban đầu là 13h ngày 24/10 nhưng Thiếu tá Nguyễn Văn Tú, Tư lệnh Trung đoàn 8, chỉ huy 5 tiểu đoàn, không tìm được phương tiện vận tải và hiện đang trưng dụng các xe tải, xe buýt. Tiểu Đoàn 5 Dù do Ngô Quang Trưởng chỉ huy ở Sài Gòn tham gia nhưng không có đạn, và bây giờ đang được cung cấp đạn. Mục tiêu là dinh Gia Long nhằm lật đổ Tổng Thống Diệm. Đại tá Lê Nguyên Khang, Tư lệnh Lữ đoàn Thủy quân lục chiến, và Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Sư đoàn 5, hứa giữ thái độ trung lập. Khang cho biết có thể hỗ trợ sau. Trong trường hợp cuộc tấn công ban đầu thất bại, các đơn vị sẽ rút lui. Không quân do Trung tá Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy sẽ ném bom Dinh, sau đó là đợt tấn công mới của quân đội. Trạm CIA tại Sài Gòn cho biết đã liên lạc với Phạm Ngọc Thảo lúc 3 giờ chiều giờ địa phương ở nhà Thảo. Thảo phủ nhận mọi thông tin về một cuộc đảo chính được lên kế hoạch vào ngày hôm đó hoặc vài ngày tới.

 

CIA logo210. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency(1)

 

Saigon, October 24, 1963.

Critic [1]. 1. Highly reliable source reports coup imminent led by Lt. Col. Pham Ngoc Thao. Originally scheduled 1300 hrs 24 Oct but Major Nguyen Van Tu, CO 8th Rgt who leading five battalions unable to get transport and now commandeering trucks and busses. 5th Paratroop Btn commanded by Ngo Quang Trnong in Saigon and participating but had no ammo but being supplied now. Target is Gia Long Palace to overthrow Diem. Col. Le Nguyen Khang, Marine Brigade CO, and Colonel Nguyen Van Thieu, 5th Division CO, promise remain neutral. Khang indicated may give support later. In event initial assault fails troops will withdraw. Air Force led by Lt. Col. Nguyen Cao Ky will bomb Palace followed by renewed troop assault. Lawyer Nguyen Huu Duong seizing Civic Action, Information, and Radio Vietnam with five hundred students plus part of Tu’s force. Following first attack coup group will broadcast from Radio Vietnam or from auxiliary transmitter at Civic Action if necessary.

2. Source unhappily working with Duong and fears preparations incomplete and coup may fall apart en route.(2)

3. Station believes above insufficient to succeed but may trigger other units. Also believe likely source unwitting full scope military support as he claims no armor involved whereas Thao and Huynh Van Lang have claimed armor as key to their plans.

4. Ambassador has been briefed.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET Secret; Flash. The source text is the copy sent to the Department of State. Also repeated Flash to the Director of NSA and USIB agencies. There is no time of transmission from Saigon on the source text, but it was received in the Department of State at 3:23 a.m.↩

(2) In Critic 2 from Saigon, the Station reported it had contacted Pham Ngoc Thao at 3 p.m. Iocal time at his home. Thao disclaimed any knowledge of a coup scheduled for that day or the next few days. In Critic 3, the Station reported that Colonel Nguyen Cao Ky was still drinking beer with American officers at 3 p.m. local time on October 24. These developments and other checks caused the CIA Station to conclude in Critic 4 from Saigon, that either the original report of the coup was false or action had been delayed or aborted. (All October 24; ibid.) An account of Critic telegrams 1 to 4 is in the President’s Intelligence Checklist, October 24; (Kennedy Library, National Security Files, Chester V. Clifton Series)↩

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d210

 

.... o ....

 

210. Điện tín từ Trạm Tình báo CIA ở Sài Gòn gửi về Trung ương(1)

Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1963.

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Chữ "nguồn tin" [source] trong điện tín này chỉ cho vị sĩ quan ẩn danh trong QLVNCH và là người cung cấp tin cho CIA.)

Phê bình [1]. 1. Nguồn tin có độ tin cậy cao báo cáo rằng cuộc đảo chính sắp xảy ra do Trung tá Phạm Ngọc Thảo cầm đầu. Dự kiến ​​ban đầu là 13h ngày 24/10 nhưng Thiếu tá Nguyễn Văn Tú, Tư lệnh Trung đoàn 8, chỉ huy 5 tiểu đoàn, không tìm được phương tiện vận tải và hiện đang trưng dụng các xe tải, xe buýt. Tiểu Đoàn 5 Dù do Ngô Quang Trưởng chỉ huy ở Sài Gòn tham gia nhưng không có đạn, và bây giờ đang được cung cấp đạn. Mục tiêu là dinh Gia Long nhằm lật đổ Tổng Thống Diệm. Đại tá Lê Nguyên Khang, Tư lệnh Lữ đoàn Thủy quân lục chiến, và Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Sư đoàn 5, hứa giữ thái độ trung lập. Khang cho biết có thể hỗ trợ sau. Trong trường hợp cuộc tấn công ban đầu thất bại, các đơn vị sẽ rút lui. Không quân do Trung tá Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy sẽ ném bom Dinh, sau đó là đợt tấn công mới của quân đội. Luật sư Nguyễn Hữu Dương sẽ chiếm trụ sở Bộ Dân sự vụ, Bộ Thông tin và Đài phát thanh Việt Nam với năm trăm sinh viên cộng với một phần lực lượng của Tú. Sau cuộc tấn công đầu tiên, nhóm đảo chính sẽ phát sóng từ Đài phát thanh Việt Nam hoặc từ máy phát phụ tại Bộ Dân sự vụ nếu cần thiết.

2. Nguồn tin không vui khi làm việc với Dương và lo ngại việc chuẩn bị chưa hoàn thiện và cuộc đảo chính có thể thất bại trên đường đi.(2)

3. Trạm cho rằng lực lượng như trên chưa đủ để thành công nhưng có thể kích động các đơn vị khác. Cũng tin rằng có khả năng nguồn tin này đã vô tình nhận được sự hỗ trợ quân sự toàn diện vì nguồn tin nói là không liên quan đến xe thiết giáp trong khi Thảo và Huỳnh Văn Lang cho rằng xe thiết giáp là chìa khóa cho kế hoạch [đảo chính] của họ.

4. Đại sứ Lodge đã được thông báo các tin trên.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 26 S VIET Secret; Khẩn cấp. Văn bản nguồn là bản sao được gửi đến Bộ Ngoại giao. Đồng thời lặp lại khẩn cấp với Giám đốc cơ quan NSA (Sở an ninh Quốc gia Hoa Kỳ) và USIB (Hội đồng Tình báo Hoa Kỳ). Trên văn bản nguồn không ghi thời gian truyền từ Sài Gòn nhưng được Bộ Ngoại giao nhận vào lúc 3h23 giờ sáng.↩

(2) Trong Phê bình 2 từ Sài Gòn, Trạm CIA tại Sài Gòn cho biết đã liên lạc với Phạm Ngọc Thảo lúc 3 giờ chiều giờ địa phương ở nhà Thảo. Thảo phủ nhận mọi thông tin về một cuộc đảo chính được lên kế hoạch vào ngày hôm đó hoặc vài ngày tới. Trong Phê bình 3, Trạm CIA đưa tin Đại tá Nguyễn Cao Kỳ vẫn đang uống bia với sĩ quan Mỹ lúc 3 giờ chiều giờ địa phương vào ngày 24 tháng 10. Những diễn biến này và các cuộc kiểm tra khác đã khiến Trạm CIA kết luận trong bản Phê bình 4 từ Sài Gòn rằng báo cáo ban đầu về cuộc đảo chính là sai hoặc hành động đã bị trì hoãn hoặc bị hủy bỏ. (Tất cả trong ngày 24 tháng 10; ibid.) Bản tường trình về các bức điện Phê bình từ 1 đến 4 có ghi trong Danh sách kiểm tra tình báo trình lên Tổng thống Kennedy, ngày 24 tháng 10; (Kennedy Library, National Security Files, Chester V. Clifton Series)↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.