Bilingual. 214. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor). I did tell Don my reason for mentioning Col Khuong was indicated in my MAC 1991 to avoid having advisors approached on matters that are not within their domain

25/05/20243:08 SA(Xem: 539)
Bilingual. 214. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor). I did tell Don my reason for mentioning Col Khuong was indicated in my MAC 1991 to avoid having advisors approached on matters that are not within their domain

blank
Bilingual. 214. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor). I did tell Don my reason for mentioning Col Khuong was indicated in my MAC 1991 to avoid having advisors approached on matters that are not within their domain. Gen Don asked to see me again this afternoon. He wanted to discuss further Col Khuong. I told him I had nothing further to discuss other than as stated above. I told Don that I would not discuss coups that were not my business though I had heard rumors of many. He agreed there were. He informed me Col Khuong had been sent to Dalat with his family for a vacation. //Điện tín của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Harkins) gửi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Taylor). Tôi đã nói với Tướng Đôn lý do tôi đề cập đến Đại Tá Nguyễn Khương đã được nêu trong điện tín MAC 1991 của tôi để tránh việc các cố vấn quân sự Hoa Kỳ tiếp cận những vấn đề không thuộc phạm vi của họ. Tướng Đôn xin gặp lại tôi chiều nay. Đôn muốn bàn thêm về Đại Tá Khương. Tôi nói với Đôn rằng tôi không còn gì để thảo luận ngoài những điều đã nêu ở trên. Tôi nói với Đôn rằng tôi sẽ không thảo luận về những cuộc đảo chính vì đó không phải là việc của tôi, mặc dù tôi đã nghe nhiều tin đồn về các âm mưu đảo chính. Đôn đồng ý là có các tin đồn đó. Đôn cho tôi biết Đại Tá Khương đã được đưa đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt cùng gia đình.

 

MACV logo214. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor)(1)

 

Saigon, October 24, 1963—6:55 p.m.

MAC 1993. Have just seen CAS Saigon [document number not declassified](2) Copy received after dispatch. Apparently there is a discrepancy somewhere along the line. It appears the discrepancy is in how the interpretation of what was actually stated gets put down on paper.

This Gen Don agreed must be the case where [when] we talked last night. CAS Saigon [document number not declassified](2) is another case in point. I did not mention any Presidential directive to Gen Don nor have I in any discussions with him. Nor did I say my statement was inadvertent. I did tell Don my reason for mentioning Col Khuong was indicated in my MAC 1991(3) to avoid having advisors approached on matters that are not within their domain.

Gen Don asked to see me again this afternoon. He wanted to discuss further Col Khuong. I told him I had nothing further to discuss other than as stated above. I told Don that I would not discuss coups that were not my business though I had heard rumors of many.(4) He agreed there were. He informed me Col Khuong had been sent to Dalat with his family for a vacation.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Top Secret; Eyes Only; Exclusive. Repeated exclusive to Felt. Received at the Pentagon at 3:35 p.m. Sent for information to the White House for Bundy; to the Department of State for Rusk, Harriman, and Hilsman; and to the CIA for McCone and Colby.↩

(2) Reference is to the second CIA telegram described in Document 209.↩

(2) Reference is to the second CIA telegram described in Document 209.↩

(3) Supra.↩

(4) In telegram JCS 4137-63, October 25—8:45 a.m., Taylor informed Harkins:

“View here is that your actions in disengaging from the coup discussion were correct and that you should continue to avoid any involvement.” (Department of State, Har-Van Files, Coup South Vietnam)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d214

 

.... o ....

 

214. Điện tín của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Harkins) gửi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Taylor)(1)

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1963—lúc 6 giờ 55 chiều

MAC 1993. Tôi vừa xem điện tín CAS Sài Gòn [số tài liệu chưa được giải mật](2). Bản sao nhận được sau khi [điện tín đó] gửi đi. Hiển nhiên là có sự dị biệt ở đâu đó dọc theo đường dây. Có vẻ như sự dị biệt nằm ở cách diễn giải những gì đã ghi trên giấy [trong các điện tín].

Việc Tướng Trần Văn Đôn đồng ý này chắc chắntrường hợp [khi] chúng ta nói chuyện tối qua. Còn điện tín CIA từ Trạm Sài Gòn mang số CAS Saigon [số tài liệu chưa được giải mật](2) là một trường hợp khác. Tôi đã không đề cập đến bất kỳ chỉ thị nào của Tổng thống [Kennedy] đối với Tướng Đôn và tôi cũng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Đôn. Tôi cũng không hề nói lời phát biểu của mình là sơ ý. Tôi đã nói với Tướng Đôn lý do tôi đề cập đến Đại Tá Nguyễn Khương đã được nêu trong điện tín MAC 1991(3) của tôi để tránh việc các cố vấn quân sự Hoa Kỳ tiếp cận những vấn đề không thuộc phạm vi của họ.

Tướng Đôn xin gặp lại tôi chiều nay. Đôn muốn bàn thêm về Đại Tá Khương. Tôi nói với Đôn rằng tôi không còn gì để thảo luận ngoài những điều đã nêu ở trên. Tôi nói với Đôn rằng tôi sẽ không thảo luận về những cuộc đảo chính vì đó không phải là việc của tôi, mặc dù tôi đã nghe nhiều tin đồn về các âm mưu đảo chính. (4) Đôn đồng ý là có các tin đồn đó. Đôn cho tôi biết Đại Tá Khương đã được đưa đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt cùng gia đình.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Tối mật; Chỉ để đọc; Độc quyền. Chuyển tiếp độc quyền tới Đô Đốc Harry Felt. Nhận được tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lúc 3:35 giờ chiều. Đã gửi các thông tin tới Bạch Ốc cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia); tới Bộ Ngoại giao cho Ngoại Trưởng Dean Rusk, Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông); và gửi tới CIA cho John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA) và William Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA).↩

(2) Tham chiếu đến bức điện thứ hai của CIA được mô tả trong Tài liệu 209.↩

(2) Tham chiếu đến bức điện thứ hai của CIA được mô tả trong Tài liệu 209.↩

(3) Tham chiếu điện tín trước (Tài liệu 213)↩

(4) Trong điện tín JCS 4137-63, ngày 25 tháng 10—lúc 8:45 giờ sáng, Tướng Taylor thông báo cho Tướng Harkins:

“Xem nơi đây, thấy rằng hành động của bạn tách ra khỏi cuộc thảo luận về âm mưu đảo chính là đúng, và bạn nên tiếp tục tránh bất kỳ sự liên hệ nào.” (Bộ Ngoại Giao, Har-Van Files, Coup South Vietnam)

 

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.