Bilingual. 234. Rusk: Continuing GVN failure act promptly enough to meet legitimate Buddhist grievances and to show true spirit of conciliation / Ngoại trưởng Rusk: Chính phủ Diệm không chịu kịp thời đáp ứng các bất bình chính đáng của Phật giáo và để thể hiện tinh thần hòa giải thực sự

07/08/20233:53 SA(Xem: 1205)
Bilingual. 234. Rusk: Continuing GVN failure act promptly enough to meet legitimate Buddhist grievances and to show true spirit of conciliation / Ngoại trưởng Rusk: Chính phủ Diệm không chịu kịp thời đáp ứng các bất bình chính đáng của Phật giáo và để thể hiện tinh thần hòa giải thực sự

blankBilingual.
234. RUSK: CONTINUING GVN FAILURE ACT PROMPTLY ENOUGH TO MEET LEGITIMATE BUDDHIST GRIEVANCES AND TO SHOW TRUE SPIRIT OF CONCILIATION / Ngoại trưởng Rusk: Chính phủ Diệm không chịu kịp thời đáp ứng các bất bình chính đáng của Phật giáo và để thể hiện tinh thần hòa giải thực sự

 

the Department of State 2234. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, July 23, 1963, 6:51 p.m.

112. For Nolting from Hilsman.

As indicated Deptel 104,2 we have carefully considered present Buddhist problem against backdrop successful CI program. Current thinking here on stability Diem regime in general represented by SNIE 53-2-63 (July 10)3 sent you separate cover. We keenly aware of distance which separates us from fast moving situation, and most anxious have your comments on following estimate which represents our present thinking:

1. We inclined anticipate further Buddhist demonstrations and resulting unrest, and believe more protest suicides should be expected. This view based on: (1) Continuing GVN failure act promptly enough to meet legitimate Buddhist grievances and to show true spirit of conciliation; (2) Belief that Buddhist protest movement likely become increasingly militant. Buddhists probably more and more inclined regard overthrow of regime as only possible solution, thus attracting growing support (and conversely) from other major elements plotting regime’s overthrow, particularly in armed forces.

2. We also expect that Buddhist unrest and demonstrations will increasingly agitate urban populace, and that this agitation, to degree, may be expected extend to countryside also, with resulting slowdown in war effort.

3. In these circumstances and in light growing crop of reports on coup plans, we judge odds favor attempted coup within next few months if not weeks.

4. Odds also seem to favor success of such coup, although we keenly aware of strong possibility the GVN might still successfully weather Buddhist storm by combination conciliation and repression and that consequently coup attempts may fail or abort.

5. In these circumstances, following courses seem open to us: (a) We can attempt actively influence events by public statements disassociating ourselves from GVN handling of Buddhist issue, with likely result being encouragement or even triggering of coup attempt. (b) We can go even further and seek directly to encourage certain military leaders seek “Constitutional solution” under Tho. (c) Conversely, we can seek actively discourage coup plots by both high-level public statements of support to GVN, and private statements to Buddhist-s and potential coup leaders although this, like the above might have unpredictable results. (d) Finally, we can hold to present posture of watchful waiting while continuing privately to press GVN to demonstrate proper spirit and to take all necessary measures to finally resolve issue.

6. On balance we continue be inclined favor last course for time being. More active role runs obvious risk of putting us in position of having backed loser, and even of prolonging crisis and increasing violence, with all bad effects on war effort that would flow from such error. We may well come to point where we would want to throw all our influence behind either Diem or an acceptable alternative leader or junta (preferably Constitutional successor supported by military) in order to stabilize situation as rapidly as possible. But in light info now available to us here, we do not believe situation has yet jelled to that point. At this moment, though alternatives to Diem seem to be emerging, it is not yet clear who and what they are.

Rusk

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d234

 

.... o ....

 

234. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN

 

Washington, ngày 23 tháng 7 năm 1963, lúc 6:51 chiều.

112. Gửi tới [Đại sứ] Nolting từ Hilsman [Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông].

Như Deptel 104 (Công điện số thứ tự 233 gửi ngày 20/7/1963 lúc 2:58 p.m.), đã chỉ ra, chúng tôi đã xem xét cẩn thận vấn đề Phật giáo hiện nay trong bối cảnh chương trình CI (chống nổi dậy) thành công. Suy nghĩ hiện nay về sự ổn định của chế độ Diệm nói chung do bản báo cáoSNIE 53-2-63 (10/7) (xem công điện số thứ tự 217) đã gửi riêng biệt đến bạn. Chúng tôi nhận thức sâu sắc về khoảng cách ngăn cách chúng ta với tình huống chuyển động nhanh và lo lắng nhất là nhận xét của bạn về ước tính sau đây thể hiện suy nghĩ hiện tại của chúng tôi:

1. Chúng tôi nghiêng về dự đoán các cuộc biểu tình Phật giáo sẽ tiếp tục và dẫn đến tình trạng bất ổn, và tin rằng sẽ có nhiều vụ tự thiêu phản đối hơn. Quan điểm này dựa trên: (1) Chính phủ Diệm từ chối hành động kịp thời để đáp ứng những bất bình chính đáng của Phật giáothể hiện tinh thần hòa giải thực sự; (2) Tin rằng phong trào phản đối của Phật giáo có thể ngày càng trở nên xung động hơn. Phật tử có lẽ ngày càng có xu hướng coi việc lật đổ chế độ Diệm là giải pháp khả thi duy nhất, do đó thu hút được sự ủng hộ ngày càng tăng (và ngược lại) từ các thành phần chính khác đang âm mưu lật đổ chế độ, đặc biệt là trong các lực lượng vũ trang của chính phủ VN.

2. Chúng tôi cũng cho rằng tình trạng bất ổn và các cuộc biểu tình của Phật giáo sẽ ngày càng kích động dân chúng thành thị, và sự kích động này, ở một mức độ nào đó, cũng có thể được dự kiến sẽ lan rộng đến các vùng nông thôn, dẫn đến việc nỗ lực chiến tranh [toàn quốc] bị chậm lại.

3. Trong những trường hợp này và trong số lượng báo cáo về các kế hoạch đảo chính, chúng tôi đánh giá tỷ lệ ủng hộ âm mưu đảo chính đang tăng trong vòng vài tháng tới nếu không muốn nói là vài tuần.

4. Tỷ lệ xác suất cho thấy sẽ có thành công cho cuộc đảo chính như vậy, mặc dù chúng tôi nhận thức sâu sắc về khả năng mạnh mẽ rằng Chính phủ Việt Nam vẫn có thể vượt qua cơn bão Phật giáo thành công bằng cách kết hợp hòa giảiđàn áp, và do đó các nỗ lực đảo chính có thể thất bại hoặc bị hủy bỏ.

5. Trong những trường hợp này, các viễn ảnh sau đây dường như mở ra cho chúng ta: (a) Chúng ta có thể cố gắng tích cực gây ảnh hưởng đến các sự kiện bằng các tuyên bố công khai tách mình ra khỏi việc Chính phủ Việt Nam xử lý vấn đề Phật giáo, với kết quả có khả năng là khuyến khích hoặc thậm chí châm ngòi cho âm mưu đảo chính. (b) Chúng ta có thể đi xa hơn nữa và tìm cách trực tiếp khuyến khích một số nhà lãnh đạo quân sự tìm kiếm “giải pháp hợp hiến” dưới lãnh đạo của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ. (c) Ngược lại, chúng ta có thể tích cực tìm cách ngăn chặn các âm mưu đảo chính bằng cả những tuyên bố công khai cấp cao về sự ủng hộ đối với Chính phủ Việt Nam, và những tuyên bố riêng tư đối với Phật tử và các nhà lãnh đạo đảo chính tiềm năng mặc dù điều này, giống như những điều trên, có thể có những kết quả không thể đoán trước. (d) Cuối cùng, chúng ta có thể giữ tư thế thận trọng chờ đợi trong khi tiếp tục thúc giục Chính phủ Việt Nam thể hiện tinh thần đúng đắnthực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải quyết dứt điểm vấn đề.

6. Để cân bằng, chúng tôi tiếp tục nghiêng về hướng cuối cùng [vừa nói trên] trong thời gian hiện tại. Vai trò tích cực hơn có nguy cơ rõ ràng là đặt chúng ta vào vị trí ủng hộ kẻ thua cuộc, và thậm chí kéo dài khủng hoảng và gia tăng bạo lực, với tất cả những tác động xấu đến nỗ lực chiến tranh sẽ bắt nguồn từ sai lầm đó. Chúng ta có thể đi đến điểm mà chúng ta muốn dồn hết ảnh hưởng của mình cho ông Diệm hoặc một nhà lãnh đạo thay thế có thể chấp nhận được hoặc chính quyền quân sự (tốt nhất là người kế nhiệm theo Hiến pháp được hỗ trợ bởi quân đội) để ổn định tình hình càng nhanh càng tốt. Nhưng trong thông tin hiện có sẵn cho chúng tôi ở đây, chúng tôi không tin rằng tình hình vẫn chưa xảy ra đến thời điểm đó. Tại thời điểm này, mặc dù những lựa chọn thay thế ông Diệm dường như đang nổi lên, nhưng vẫn chưa rõ họ là ai và như thế nào.

Rusk (Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)