Phật Học Tổng Quát [Pdf Dành Cho Kindle]

19/05/201212:00 SA(Xem: 51593)
Phật Học Tổng Quát [Pdf Dành Cho Kindle]


PHẬT HỌC TỔNG QUÁT
[PDF DÀNH CHO KINDLE]

 

16 bài thơ của Thiền sư Huyền Quang, Thích Nhất Hạnh dịch
30 Bài tụng Duy Thức, Thích Nhất Hạnh dịch
37 Phẩm Trợ Đạo Tóm Tắt
49 Ngày Sau Khi Thành Đạo, Minh Đức Triều Tâm Ảnh
101 Truyện Thiền, Tâm Minh dịch
A Dục Một Vị Vua Phật Tử, Hoang Phong
A Hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não, Thích Nữ Giới Hương
A Tỳ Đàm, Thích Giác Nguyên dịch
Abhidhamma Áp Dụng, Như Nhiên dịch
Ajanta, Một Di Tích Phật Giáo Ngoại Hạng, Hoang Phong
A La Hán, Phật và Bồ Tát, Bhikki Bodhi Trần Như Mai dịch
Âm Nhạc Phật Giáo, Kiêm Thêm
Âm Nhạc TrongKinh Phật, Nguyên Giác
Ăn Chay Có Phạm Tội Sát Sinh Không, Tâm Diệu
Ăn Chay Đúng Cách Và Đầy Đủ, Thiên Tuệ
Ăn Chay Trong Đạo Phật, BBT TVHS
Ăn Chay và Sức Khỏe của Xương, Nhóm Nghiên Cứu Việt Nam
An Cư Thời Hiện Đại, Thích Nhật Từ
An Lạc của Hạnh Độc Cư, Minh Đức Triều tâm Ảnh
Ăn Trong Chánh Niệm, Sống Trong Tỉnh Thức, Thích Nhất Hạnh
Angulimala, Hoàng Phước Đại dịch
Ánh Đạo Vàng, Võ Đình Cường
Ánh Hào Quang của Phật, Hoang Phong
Ảnh Hưởng Ấn Độ vào Văn Hóa Nhật Bản, Nguyên Hiệp dịch
Ảo Hóa, Hemann Hesse, Thích nữ Trí Hải dịch
Aputtaka, Sự Giầu Có của Một Người Keo Kiệt, Hoang phong dịch
Ba Dấu Ấn Của Chánh Pháp, Nguyễn Tuân
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Gíc Ngộ, Tuệ Uyển dịch
Ba Pháp Ấn, Edward Conze, Hạnh Viên dịch
Ba Pháp Ấn, Thích Đức Thắng
Ba Phương Thức Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, Tâm Thường Định
Ba Thiền Sư, Nguyên Giác
Ba Tính Chất Của Đời Sống, Nguyễn Thế Đăng
Bài Thơ Vận Nước và Tư Tưởng Chính Trị, Lê Mạnh Thát
Bài Tựa Kết một Tràng Hoa, Thính Nhất Hạnh
Bài Tựa Kinh Pháp Cú Hán tạng, Thích Nhất Hãnh dịch
Bài Tụng Mẫu Mực Về Tám Thức, Thích Nhất Hạnh dịch
Bài Tụng Sandokai Tam Đồng Khế, Tâm Thái
Bản Chất của Bồ Đề, Giải Thoát Niết Bàn, Tâm Minh
Bản Thể Luận Trong Tư Tưởng Phật Giáo Đại Thừa, Thích Nhuận Châu dịch
Bàn Về Bốn Bộ A Hàm, Lương Khải Siêu, Định Huệ dịch
Bảo Vệ Gia Đình Khỏi Đổ Vỡ, Thích Nhất Hạnh
Bát Chánh Đạo, Diệu Liên dịch
Bát Chánh Đạo Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc, Diệu Liên Lý Thu linh dịch
Bát Chánh Đạo với Tam Vô Lậu Học, Thích Thái Hòa
Bát Chánh Đạo với Tứ Diệu Đế, Thích Thái Hoà
Bát Chánh Đạo, Huệ Giáo
Bắt Đầu Từ Nơi Đâu, Nguyễn Duy Nhiên
Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú, Quảng Minh dịch
Bảy Bước Yêu Thương, Đức Đạt Lai Lạt Ma-Lê Tuyên dịch
Bi Mẫn và Chiếc Bóng, Tuệ Uyển dịch
Bình Thản Trong Tỉnh Thức, Nguyễn Thượng Chánh
Bồ Tát Địa tạng, Tâm Hà Lê Công Đa
Bồ Tát Diệu Âm và Con Đường Hành Động, Thích Thái Hòa
Bồ Tát Hạnh, Thích Trí Siêu dịch
Bồ Tát và Tánh Không, Thích Nữ Giới Hương dịch
Bổn Phận của Mẹ, Lý Thu Linh dịch
Bốn Pháp Ấn, Đức Đạt Lai Lạt Ma Tuệ Uyển dịch
Bốn Sự Thật Nhiệm Mầu, Joseph Goldstein-Nguyễn Duy Nhiên dịch
Borobudur, Hoang Phong dịch
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Hải
Buddhaghosa và Lev Tolstoy, Thích Phước An
Bừng Sáng Trên Con Đường Giác Ngộ, Tuệ Uyển dịch
Bước Đầu Suy Nghĩ về Văn Học thời Mạc, Nguyễn Huệ Chi
C. G. Jung và Duy Thức Học Phật Giáo, Nguyễn Công Tin

 

 

 

A Dục Một Vị Vua Phật Tử, Hoang Phong
A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ, Thích Giác Nguyên dịch
Abhidhamma Áp Dụng, Như Nhiên dịch
Ai Là Nhà Khoa Học Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại, Truyền Bình
Ajanta, Hoang Phong
A La Hán, Phật và Bồ Tát, Bhikki Bodhi, Trần Như Mai dịch
Âm Nhạc Phật Giáo, Kiêm Thiêm
Âm Nhạc Trong Kinh Phật, Nguyên Giác
Ăn Chay Có Phạm Tội Sát Sinh Không, Tâm Diệu
Ăn Chay và Sức Khoẻ của Xương, Nhóm Nghiên Cứu Việt Nam
An Lạc của Hạnh Độc Cư, Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Angulimala, G.K Ananda Kumarasiri, Hoàng Phước Đại dịch
Ánh Hào Quang của Phật, Hoang Phong dịch
Ảnh Hưởng Ấn Độ vào Văn Hóa Nhật Bản, Nguyên Hiệp dịch
Aputtaka Sự Giầu Có của Một Người Keo Kiệt, Hoang Phong dịch
Aung San Suu Kyi và Hồn Nước, Cao Huy Thuần

Ba Dấu Ấn của Chánh Pháp (Tam Pháp Ấn), Nguyên Tuấn
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ, Tuệ Uyển dịch
Ba Mươi Ngày Thiền Quán, Joseph Goldstein, Nguyễn Duy Nhiên dịch
Ba Pháp Ấn, Edward Conze, Hạnh Viên dịch
Ba Pháp Ấn, Thích Đức Thắng
Ba Phương Thức Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, Tâm Thường Định
Bài Súc Tích Về Quán Niệm Hơi Thở, Mỹ Thanh dịch
Bài Thơ Vận Nước và Tư Tưởng Chính Trỉ, Lê Mạnh Thát
Bài Tựa Kết Một Tràng Hoa, HT, Thích Nhất Hạnh
Bài Tựa Kinh Pháp Cú, Thích Nhất Hạnh dịch
Bài Tụng Duy Thức, Thích Nhất Hạnh dịch
Bài Tụng Mẫu Mực về Tám Thức, Thích Nhất Hạnh dịch
Bản Chất Của Bồ Đề, Niết Bàn Giải Thoát, Tâm Minh
Bản Thể Luận Trong Phật Giáo Đại Thừa, Thích Nhuận Châu dịch
Bàn Về Bốn Bộ A Hàm, Lương Khải Siêu-Định Huệ dịch
Barlaam và Joasaph, Hoang Phong
Bát Chánh Đạo, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Bát Chánh Đạo với Tứ Diệu Đế, Thích Thái Hòa
Bát Chánh Đạo Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Bát Chính Đạo, Huệ Giáo
Bắt Đầu Từ Nơi Đâu, Nguyễn Duy Nhiên
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải, Thích Thanh Từ
Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải, Đương Đạo
Bát Phong, Cư Trần Lạc Đạo
Bát Thức Quy Củ Tụng, Quảng Minh dịch
Bến Tầm Xuân, Trần Kiêm Đoàn

Bhimrao Ramji Ambedkar, Hoang Phong dịch
Bi Mẫn và Chiếc Bóng, Tuệ Uyển dịch
Bồ Tát Địa tạng, Tâm Hà Lê Công Đa
Bồ Tát Hạnh, Thích Trí Siêu
Bồ Tát và Tánh Không, Thích nữ Giới Hương
Bốn Mươi Chín Ngày Sau Khi Thành Đạo, Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Bổn Phận của Mẹ, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Bốn Pháp Ấn, Đức Đạt Lai Lạt Ma
Bốn Sự Thật Nhiệm Mầu, Joseph Goldstein, Nguyễn Duy Nhiên dịch
Borobudur, Hoang Phong dịch
BS. Đỗ Hồng Ngọc
Buddhaghosa và Tolstoy, Thích Phước An
Bừng Sáng Trên Con Đường Giác Ngộ, Tuệ uyển dịch
Bước Đầu Để Hiểu Sâu Sắc Về Thiền Định, Mỹ Thanh dịch

Ca Từ và bài Kệ 1000 Năm của Tăng Thống Khuông Việt, Viên Linh
Các Cấp Độ Giới Pháp, Thích Phước Sơn
Các Câu Chuyện Ám hại Đức Phật, Hoang Phong
Các Hình Thức Nhập Thế Của Đạo Phật, Khải Tuệ


Các Khái Niệm Chủ Yếu Trong Đạo Phật, Hoang Phong dịch
Các Pháp Môn Trong Đạo Phật, Đức Đạt Lai Lạt Ma
Các Tôn Giáo Lớn Tại Ấn Độ, Huỳnh Kim Quang
Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến
Các Tông Phái Phật Giáo
Cải Đạo, Thiên Lôi
Cái Nhìn Tỉnh Biết của Thực Tại Tính, Đặng Hữu Phúc dịch
Cẩm Nang Cho Cuộc Sống, Hoang Phong
Cẩm Nang Cư Sĩ, Tâm Diệu
Căn Bản Trung Quán Luận Tụng, Long Thọ Bồ Tát
Căn của Ý Thức, Cư sĩ Liễu Pháp
Cao Tăng Dị Truyện, Hạnh Huệ biên soạn
Câu Chuyện Một Con Đường, Hoang Phong dịch
Câu Hỏi Ôn Cố Tri Tân, Làng Mai
Cầu Trời Có Được Gì Đâu, Thích Chân Tuệ
Câu Xá Luận Lược Thích I
Chân Như Quan của Phật Giáo, Thích Quảng Độ dịch
Chẳng Một Chẳng Khác
Chánh Kiến là Nề Tảng của Đạo Đức Học, Thích Nhất Hạnh
Chánh Kiến Trong Đời Sống của Những Người Con Phật, Thích Thái Hòa
Chánh Ngữ và Khái Niệm về Ba Cửa Ngõ, Hoang Phong
Chạy Bộ Cũng Cần Đúng Cách
Chết-Thể Dạng Trung Gian-Tái Sinh, Hoang Phong dịch
Chỉ Hết Đau Khổ Khi Ta Sống Lại Bình Thường
Chiến Dịch Nước Lũ, Quán Như Phạm Văn Minh
Chiến Thắng Những Cảm Xúc Tiêu Cực, Tuệ uyển dịch
Chiến Tranh và Hoà Bình, Đỗ Kim Thiêm dịch
Chính Niệm Thực Tập Thiền Quán, Nguyễn Duy Nhiên dịch
Cho và Nhận, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch
Chủ Động Cái Chết, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hoang Phong dịch
Chủ Nghĩa Dân Tộc là Bảo Vật Quí Giá Muôn Đời của VN, Nguyễn Nghĩa
Chư Tăng Nam Tông và Môi Trường Giữ Giới Luật, Thích Thiện Tâm
Chưa Hề Có Ai Thấy, Hoang Phong dịch
Chữa Lành Bệnh Hoang Tưởng
Chứng Đạo Ca, TS Huyền Giác, Thíchh Từ Thông dịch
Chúng tôi Học Duy Thức, Tâm Minh
Chuyện Đậu Nành và Sức Khỏe, Nguyễn Thượng Chánh
Chuyện Đường Tăng, Ngô Nhân Dụng
Chuyển Hóa Khổ Đau Thành Hạnh Phúc
Chuyển ngữ Bắc và Nam (Ngôn Ngữ)
Chuyện Nhân Quả và Cái Duyên, Trần Sĩ Chương
Có Ma Hay Không, Hoang Phong dịch
Cơ Sở Tư Tưởng Mật Tông Tây Tạng, Hạnh Viên dịch
Cội Gốc Sanh Tử và Niệt1 Bàn, Thích Thanh Từ
Con Đường Thiền ĐịnhThế Tôn Đi Qua, Thích Chơn Thiện
Con Đường Tu Học Tuần Tự Trong Kinh Ganaka, Thích Pháp Như
Con Đường Tu Tập của Người Phật Tử Tại Gia
Công Nghệ Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống
Cốt Tủy của Đạo Phật, Cư sĩ Chánh Trực
Cứ Ngỡ Khi Tuổi Già, Hoang Phong
Cúng Dường Bằng Tâm Ý, Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Cuộc Đời Của Tổ Sư long Thọ
Cuộc Đời Không Bị Tiền Bạc Trói Buộc, Thanh Liên dịch

Đại Dương Trí Tuệ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hoang Phong dịch
Đại Cương Phật Giáo Đại Thừa, Nguyễn Ước
Đại Cương Về Giới Luật Tu sĩ, Thích Thiện Siêu
Đại Luận về Giải Trình của Đạo Giác Ngộ Vol2
Đại Luận về Giải Trình của Đạo Giác Ngộ Vol1
Đại Thừa Khởi Tín Luận, Thích Thiện Hoa dịch
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Kimura Taiken, Thích Quảng Độ dịch
Đại Cương kinh Lăng Nghiêm, Thích Thiện Hoa dịch
Dân Chủ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hoang Phong dịch
Đẳng Cấp Trong Các Tôn GiáoẤn Độ, Thích Nguyên Hiệp
Đạo Đức Học Tiêu Chuẩn, Làng Mai
Đạo Đức kinh Tế Theo Quan Điểm của Phật Giáo, Đỗ Kim Thiêm dịch
Đạo Đức Phật Giáo và Kỹ Thuật Tạo Sinh, Quán Như
Đạo Đức Phật GiáoÝ Thức Bảo Vệ Môi Trường, Thích Nguyên Hiệp
Đạo ĐứcGiới Luật Phật Giáo, Hoang Phong dịch
Đạo Nghĩa Vợ Chồn Theo Quan Điểm Phật Giáo, Chúc Phú
Đạo Pháp của Đức Phật có Phải Là Tôn Giáo, Hoang Phong dịch
Đạo Phật Biến Mất Khỏi Ấn Độ, Hà Văn Thùy dịch
Đạo Phật là Đạo Tự Do Bình Đẳng
Đạo Phật Trước Các Triết Lý Chính Trị, Nguyên Đạt Phạm Trong Luật
Đạo PhậtChánh Trị, TN Tịnh Quang dịch
Đạo Phật và Chính Trị, Bình Anson dịch
Đạo PhậtNhân Quyền, TN. Tịnh Quang dịch
Đạo Phật với Tuổi Trẻ, Lê Hữu Tuấn
Đạo Phật, Vũ Trụ Học và Tiến Hóa, Tuệ Uyển dịch
Đạt Lai Lạt Ma tại Harvard, Chân Nguyên dịch
Để Phật Giáo Hưng Thịnh, Yếu Tố Tổ Chức, Quán Như
Đến Nepal Nghĩ Về Sự Sống Là Thiêng Liêng, Nguyễn Tường Bách
Đi Tìm Một Đấng Tối Cao, Trịnh Xuân Thuận
Đi Tìm Tự Ngã Trong Văn Hóa Ấn Độ
Đi Tìm Ý Nghĩa của Cuộc Sống
Di Tông Luận, Thích Trí Quang dịch
Đi Vào Bài Thơ Hoa Mộc Cân của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thế Đăng
Địa Vị Người Đàn Bà Trong Kinh Phật, Nguyễn Phúc Bửu Tập
Dipa Ma, Cuộc ĐờiDi Huấn, Nguyễn Thượng Chánh dịch
Đổi Mới Để Có Một Mùa Xuân, Nguyễn Thế Đăng
Đôi Nét Về Hoà Thượng Thích Minh Châu
Đôi Nét Về Trường Đại Học Phật Giáo tại Yangon
Đối Phó Với Những Cảm Xúc, Tuệ Uyển dịch
Đối Thoại Với Sulak Sivaraka, Quán Như dịch
Đơn Giản Hoá Đời Sống, Thubten Chdron
Đơn GiảnTinh Khiết, Diệu lien Lý Thu Linh dịch
Đồng Mông Chỉ Quán, Thích Đôn Hậu dịch
Đông Sơn Lục, Dương Đình Hỷ dịch
Đồng Tính Luyến Ái Có Được Phật Giáo Chấp Nhận Không?
Đưa Vào Mật Tông, TN. Trí Hải dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đàm Luận..Tuệ Uyển dịch
Đức Phật của Chúng Ta, Thích Minh Châu

Dứt Khoát với Chữ Tiểu Thừa, Hoang Phong dịch
Duy Biểu Học, Thích Nhất Hạnh
Duy Thức Học, Thích Từ Thông
Duy Thức Học, Tuệ Quang
Duy Thức Học Yếu Luận, Thích Từ Thông dịch
Duy Thức Học Yếu Luận, Thích Từ Thông dịch
Duy Thức Tam Thập Tụng Lược Giải, Thích Trí Châu dịch
Duy Trì Trí Nhớ
Duyên Muộn, Huỳnh Hoa
Duyên SanhTánh Không, Nguyễn THế Đăng
Duyên SanhTừ Bi, Nguyễn Thế Đăng

Freud và Phật Giáo Tương Đồng, Hồ Trung Tú

Giác NgộGiải Thoát, Thích Chân Tuệ
Giải Nghi về Nhân Qủa, Thích Thanh Từ
Giảng Luận Duy Biểu Học, Thích Nhất Hạnh
Giáo Án Kinh Pháp Cú, Sư Sán Nhiên
Giáo Dục Thánh Thiện và Vipassana, Mỹ Thanh dịch
Giáo Dục Trẻ theo Phương Pháp Phật Giáo
Giáo Hóa Người Bệnh, Thích TUệ Sỹ dịch
Giáo Lý Căn Bản của Đức Phật, Nguyễn Duy Nhiên
Giáo Lý Phật GiáoÝ Niệm Dân Chủ, Nguyễn Phúc Bửu Tập
Giáo Nghĩa Căn Bản của Đại Thừa, E. Conze, Hạnh Viên dịch
Giáo Tài A Tỳ Đàm, Thích Giác Nguyên dịch
Giê-Su Qua Cái Nhìn của Người Phật Tử, Lại Như Bằng dịch
Giới Thiệu Đại Cương về Duy Thức Học, Tuệ Hạnh
Giới Thiệu Đạo Phật, Bình Anson

Hai Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên của Đức Phật, Hoang Phong

 

(còn tiếp)

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190159)
01/04/2012(Xem: 35797)
08/11/2018(Xem: 14385)
08/02/2015(Xem: 53477)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)