Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát

16/01/20193:43 SA(Xem: 2174)
Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát

KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 
ĐTK/ĐCTT, N°. 0210 
Soạn tập: Tôn giả Pháp Cứu 
Hán dịch: Đời Ngô, Thiên Trúc Sa-môn Duy-kỳ-nan 
Việt dịch: Thích Đồng Ngộ - Thích Nguyên Hùng
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 2019

QUYỂN HẠ
(gồm 18 phẩm, từ phẩm 22 đến phẩm 39 | 402 bài kệ)
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
 

Phẩm 28:

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT[1]

 

 

[569a] Phẩm này có tên chữ Hán là Đạo Hành, gồm 28 bài kệ: đại ý thuần chỉ bày, mở con đường giải thoát, vốn vô cùng mầu nhiệm.

 

 

467.

Bốn đế, tám thánh đạo

Pháp tích[2]  vô thượng tôn

Phạm hạnh, không gì hơn

Cúng đèn được pháp nhãn [3].

 

468.

Đường này hết sợ hãi

Kiến tịnh[4] , độ muôn sinh

Đường này hoại ma binh

Gắng thực hành, hết khổ.

 

469.

Ta đã mở con đường

Đường lớn, sáng lạ thường

Nghe rồi lo tu tập

Tu tập thoát tai ương.

 

470.

Hãy dùng tuệ quán chiếu

Sanh tử - khổ - vô thường

Muốn thoát mọi đau thương

Phải siêng năng hành đạo.

 

471.

Hãy dùng tuệ quán chiếu

Sanh tử - không - vô thường

Muốn thoát mọi đau thương

Phải siêng năng hành đạo.

 

472.

Lúc dậy cần mau dậy

Đừng ngu si vùi thây

Mắt không mở ra được

Làm sao tu được đây?

 

473.

Niệm đáng niệm là chánh

Niệm không đáng là tà

Tuệ quán, tà không khởi

Chánh niệm thật cao xa.

 

474.

Khéo giữ ý, giữ lời

Thân hành chẳng buông lơi

Ba nghiệp ác trừ rồi

Phật nói bậc đắc đạo.

475.

Chặt cây không tận gốc

Chồi nhánh sẽ lại sanh

Bứng gốc hết ngọn cành

Tỳ-kheo chứng tịch diệt.

 

476.

Không đốn tận gốc rễ

Cội luyến ái họ hàng

Ái dục thêm buộc ràng

Như nghé con nhớ mẹ.

 

477.

Đoạn tận gốc ý dục

Sinh tử hết bến bờ

Đạo quả ắt đang chờ

Mau chóng đắc tịch tịnh.

 

478.

Tham dục khiến mau già

Bệnh do giận mà ra

Ngu si mở cửa chết

Đắc đạo, trừ cả ba.

 

479.

Buông niệm trước, giữa, sau

Vượt sang bờ tịch tĩnh

Mọi ý niệm lắng định

Già chết hết theo nhau.

 

480.

Ai đắm luyến vợ con

Không quán thấy tật bệnh

Khi cái chết đến gần

Nhanh như dòng nước xiết.

481.

Cha không cứu được con[5]

Còn trông chi thân bằng?

Khi mạng hết nhờ họ

Như kẻ mù nhờ đèn.

 

482.

Tuệ, giải thoát do tâm

Nên siêng tu kinh, giới

Chăm cứu thế, độ đời

Vơi đi bao đau khổ.

 

483.

Xa lìa mọi vực thẳm

Như gió thoảng mây trôi

Đã diệt vọng tưởng rồi

Được tri kiến thanh tịnh.

 

484.

Lấy tuệ làm sự nghiệp

Sống đạm bạc, vô vi

Như chánh pháp thọ trì

Cắt đứt dòng sinh tử.

 

485.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành [6] là không[7]

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

486.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành đều khổ

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

487.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành vô ngã

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

488.

Tâm thế ngươi hiện nay

Bị trúng mũi tên ái

Nên hãy tự gắng sức

Thọ trì lời Như lai.

 

489.

Như Lai đã vắng lặng

Hết sanh tử đến đi

Chẳng còn dây ái gì

Giáo nghĩa là mắt pháp.[8]

 

490.

Biển ôm trọn muôn dòng

Đủ đầy bao hương vị

Pháp dành cho người trí

Chỉ thuần vị cam lồ.         

 

491.

Trước chưa nghe Pháp âm

Thương chúng sanh, Phật chuyển

Ai tôn kính, phụng hành

Sẽ vượt thoát tử sanh.

 

492.

Ba niệm ý, miệng, thân

Dù thiện hay bất thiện

Do niệm nên nghiệp chuyển

Hãy diệt bằng Chánh cần.

 

493.

Ba định [9] làm nhân duyên

Buông xả [10], hành vô lượng [11]

Ba định diệt ba nghiệp [12]

Kết sử đoạn hết liền.

 

494.

Biết lấy giới ngăn ác

Vui chánh niệm, tuệ giác

Đã biết đời bại thành

Tịnh tâm đạt giải thoát.[1] Tương đương Pāli, phẩm 20, Maggavagga.

[2] Pháp tích: Dấu tích của của Pháp. Con đường dẫn đến quả thánh.

[3] Nguyên bản chép: 施燈必得眼. Nghi nhầm. Câu này không liên hệ với ba câu trên. Tham chiếu Pāli: dvipadānaṃ ca cakkhumā, pháp nhãn đấng siêu quần.

[4] Kiến tịnh 見淨. Pāli: diṭṭhivisuddha. Thấy biết rõ ràng, nhãn quan trong sáng, đã được tịnh hóa.

 

[5] Cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau (Xem Kinh Tập, kinh Mũi tên, Sn.112 : Na pitā tāyate puttaṃ, ñātī vā pana ñātake).

[6] Hành 行 (S: saṃskāra): chỉ các pháp hữu vi, do nhân duyên tạo thành.

[7] Pāli, kệ 277 : Tất cả hành vô thường.

[8] Sở diễn vi đạo nhãn 所演為道眼: Pháp Phật nói ra từ sự chứng ngộ, từ con mắt đã thấy đạo.

[9] Ba định: 1. Định có tầm có tứ; 2. Định không tầm, có tứ; 3. Định không tầm, không tứ.

[10] Nguyên tác ghi khí ỷ, 棄猗, xả niệm thanh tịnh.

[11] Phát huy Tứ vô lượng tâm.

[12] Trụ ở Tứ thiền, nhập vào định thanh tịnh, không còn khởi tưởng chấp trước, tất cả kết sử sẽ nhanh chóng được diệt trừ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài này là cuộc phỏng vấn qua email trong tháng 1/2023 với nhà sư Kunchok Woser (Don Phạm), người xuất gia theo truyền thừa Phật Giáo Tây Tạng, sau nhiều năm tu học ở Ấn Độ đã tốt nghiệp văn bằng Lharampa, học vị cao nhất của dòng mũ vàng Gelug, và bây giờ chuẩn bị học trình Mật tông.
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,